Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
931düzlemdeş noktalarOrtak bir düzlemde bulunan noktalar.
932düzlemdeş yöneylerOrtak bir düzlem üzerinde bulunan yöneyler.
933düzlemsel kesitBir düzlemin bir yüzey ya da bir katı oyutla kesişimi.
934düzlemsel uzambilgisiDüzlemde çizeç ve çemberçizer ile çizilebilen uzambiçimlerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri konu edinen uzambilgisi dalı.
935düzlemsel üçgenölçüDüzlemdeki üçgenleri konu edinen üçgenölçü dalı.
936düzler açılarToplamları düz açıya eşit olan iki açı.
937ebasbk. en büyük alt sınır.
938eğeç1. Bir eğri için, eğrilik özeklerinin gezeneği. 2. Bir yüzey için, onun başçıl eğrilik özeklerinin gezeneği olan iki yüzey.
939eğik doğruNe dikey ne de yatay olmayan doğru.
940eğikkıyıBir dik üçgende dik açının karşısındaki kıyı.
941eğim açısı1. Düzlemde bir doğrunun yatay konaç ekseninin artı yönüyle yaptığı açı. 2. Uzayda bir doğrunun bir düzlem üzerindeki izdüşümüyle yaptığı en küçük açı. 3. Uzayda bir düzlemin verilen bir düzlemle yaptığı ikidüzlemli açılardan küçük olanı.
942eğri1. Bir sürekli (…)işlevi. 2. Bu işlevin görüntüsü. 3. Bu işlevin çizgesi.
943eğri düzgeniEğrinin bir noktasındaki teğetine dik olan doğru.
944eğri uydurumuVerilen sonlu bir sıralı ikililer kümesi içindeki noktalara uyan yaklaşık eğrilerin denklemlerini bulma sorunu.
945eğri uzunluğuA ve B noktalarını birleştiren bir C eğrisi için, eğri üzerinde A dan B ye doğru sıralanan sonlu sayıda (…) noktaları değiştikçe, varsa, (…) toplamının en küçük üst sınırı.
946eğriler takımı1. Öğeleri birer eğri olan küme. 2 -(…)değiştirgelerine bağlı (…)denkleminde, (…) ler yerine özel değerler konuldukça elde edilebilecek işlevlerin bütünü ya da bu işlevlerin çizgelerinin bütünü.
947eğrilik çemberiDüzlemde bir eğriye bir noktasından eğrinin içbükey yanında teğet olan ve teğet oluş noktasındaki eğriliği, eğrinin söz konusu noktadaki eğriliğine eşit olan çember.
948eğrilik özeğiEğrilik çemberinin özeği.
949eğrilik yarıçapıEğrilik çemberinin yarıçapı.
950eğrinin eğimiBir C eğrisi üzerindeki P noktası için, P deki teğetin eğimi.
951eğrisel konaçlarİkişer ikişer birbirine dikey olan üç yüzey için, uzayda bir noktadan başlayarak bu yüzeyleri belirleyen üç değiştirge'nin değerleri.
952ek varsayım yöntemiBir t uzbilim kuramına A nın eklenmesiyle elde edilen kuram (...)olmak üzere B, x içinde bir sav olduğunda, (…)B nin (…)içinde bir sav olduğunu belirten kanıtlanım yöntemi.
953eksendeşEksenleri bir olan.
954eksendeş çemberlerDilemsel ikisinin köklü ekseni çakışan çemberler.
955eksendeş düzlemlerDurgan bir doğrudan geçen düzlemler, Anlamdaş. doğrudaş düzlemler.
956eksenel bakışımBir doğruya göre bakışım.
957eksi belgili ikidoğrusal biçimE doğrusal uzayı üzerinde, her (…)için (…)eşitsizliğini sağlayan B : ExER bakışımlı ikidoğrusal biçimi.
958eksi değişif gerçek işlevinin tanım kümesindeki bir x sayısı için, h>0 olmak üzere f(x)-f(x-n) sayısı.
959eksi parçaE doğrusal örgüsünün bir (…) öğesi için, (…)öğesi. Simgesi : x-
960eksi sayıSıfırdan küçük gerçek sayı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir