Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1141gerçek sayı eksenibk. gerçek eksen.
1142gerçek sayılarbk. gerçek sayılar kümesi.
1143gerçek sayılar kümesiİlingesel öbek olarak Q oranlı sayılar kümesinin eksiksizleştirilmesiyle elde edilen küme. Simgesi : R. Anlamdaş. gerçek sayılara.
1144gerçek sayılar oyutuÜzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre R gerçek sayılar Kümesinin oluşturduğu oyut.
1145gerekli koşul(…)gerektirmesinde p önermesine göre q önermesi.
1146gerektirme1. Verilen önermelerden elde edilen önerme. 2. Verilen p, q önermeleri için, doğruluk çizelgesi aşağıda verilen ve (…)ile gösterilen bileşik önerme :Anlamdaş. koşullu önerme, koşullu.
1147gereyHer konaç dizgesinde belirli bileşenleri olan ve konaç dönüşümleri altında bileşenleri belirli kurallarla değişen soyut uzbilimsel nesne.
1148gerey cebiriGereyleri ve bunlarla yapılan cebirsel işlemleri konu edinen uzbilim dalı.
1149gerey işlencesiGereylerin ayrımıyla uğraşan işlence dalı.
1150geri kalan işlecif gerçek işlevi ve (...)sayısı için, f(x)-f(x-h) sayısı. Simgesi : (…)
1151gevşek kümeBir ilingesel uzayın, sayılabilir sayıda hiçbir yerde yoğun olmayan kümenin bileşimine eşit olan altkümesi.
1152gezenekVerilen bir ya da daha çok koşulu gerçekleyen nokta, doğru ya da eğrilerin oluşturduğu dizge. Anlamdaş. uzambilgisel yer.
1153gezinge1. Verilen bir eğriler (yüzeyler) takımı için, takım içindeki her eğriyi (yüzeyi) eşit açıyla kesen eğri. 2. Verilen kimi kuralları sağlayan eğri ya da yüzey, 3. Bir devingen noktanın izi.
1154gizdeğer1. E bir düzgeli uzay, (…)bir doğrusal dönüşüm, (…)birim dönüşüm olmak üzere, (…)dönüşümünün tersim varlamayan (…)sayısı. 2. K oyutu üzerinde bir V doğrusal uzayı ile bir (…) doğrusal dönüşümü verildiğinde, belirli bir (…)öğesi için, (…) eşitliğini sağlayan (…) sayısı.
1155gizey çok terimlisiBir A dördül dizeyi için (…)çokterimlisi.
1156gizey denklemi1. A bir dördül dizey, doğrusal türelken işleci, tümlev işlevi ya da dilemsel bir doğrusal işleç olduğunda, (…) denklemi. 2. Sonlu boyutlu bir doğrusal uzayda bir doğrusal dönüşümün gizey çokterimlisinin sıfıra eşitliği.
1157gizlev(…) dt denkleminin çözümlerinden her biri.
1158gizuzayT doğrusal dönüşümünün belirli bir (…) gizdeğeri için, (…)eşitliğini sağlayan bütün x öğelerinin oluşturduğu altuzay.
1159gizyöney1. E bir düzgeli uzay, (…)bir doğrusal dönüşüm ve (…) sayısı T nin bir gizdeğeri olmak üzere (…) eşitliğini gerçekleyen (…) öğesi. 2. (…)sayısı T doğrusal dönüşümünün bir gizdeğeri olduğunda (…)eşitliğini sağlayan x yöneyi.
1160göbek noktasıBirim teğet yöneyleri üzerindeki düzgen eğriliği durgan olan nokta.
1161GömevVerilen A ve B gibi iki küme için A dan B ye bir birebir işlev. Anlamdaş. biritimli gönderim, gömme,
1162gömme1. bk. gömev. 2. iki küme arasında bir gömev bulma.
1163gönderimA, B gibi iki küme verildiğinde önkümesi A ve artkümesi B olan işlev. Anlamdaş. işlev, dönüşüm, işleç.
1164gönderim genişlemesi(…)gönderimi ve (…) üstkümesi verildiğinde, g nin A ya kısıtlanmışı f ye eşit olacak biçimde g : (…)gönderimi.
1165göreceli asal sayılarEn büyük ortakböleni 1 olan doğal sayılar.
1166göreceli çıkaç değeribk. yerel çıkaç değeri.
1167göreceli eksiksiz örgüHer sınırlı altkümesinin en küçük üst sınırı ve en büyük alt sının var olan örgü.
1168göreceli ineç değeribk. yerel ineç değeri.
1169göreceli tıkız kümeBir Hausdorff uzayında kaplamı tıkız olan altküme.
1170göreceli tıkız uzayÜzerine kondurulan ilingeyle donatılmış göreceli tıkız küme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir