Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1351işleçli öbekHer (…) lar G üzerinde birer özyapı dönüşümü olacak biçimde bir (…) etkilemi varlayan G öbeği.
1352işleme kapalılık koşulu* ikili işlemiyle donatılmış bir kümenin bir A altkümesi için, (…)olduğunda (…)olması koşulu.
1353işlemlemeBelirli bir amaca ulaşmak üzere art arda gelen bir takım işlemlerin tümünü gerçekleştirme işi. Anlamdaş. işlem.
1354işlencelemeİşlemler yaparak aranan sonucu elde etme. .
1355işleneeİşlevlerin türevleri, tümlevleri ve bunlara ilişkin kavramlar ile bunların uygulamalarını konu edinen üzbilim dalı. Anlamdaş. sonsuz küçükler işlencesi.
1356işlengeçKolayca sayısal işlemler yapmaya yarayan aygıt.
1357işlev işlevibk. bileşke işlevi.
1358işlevler kuramıGerçek değişkenli ya da karmaşık değişkenli işlevleri konu edinen kuram.
1359işlevsel1. Değer kümesi işlevlerden oluşan bir küme olan işlev. 2. Değer kümesi bir sayıl oyut olan işlev. 3. Bir doğrusal uzay üzerinde tanımlanan ve değer kümesi bir sayıl oyut olan doğrusal dönüşüm.
1360işlevsel çizgeBir işlevin çizgesi olan çizge.
1361işlevsel çözümlemeBir ilingesel doğrusal uzaydan bir başkasına tanımlı olan işlevlerin ya da işlev öbeklerinin özelliklerini inceleyen uzbilim dalı.
1362iyi sıralamaİyi sıralama bağıntısıyla belirlenen sıralama türü.
1363iyi sıralama bağıntısıBir küme üzerinde tanımlanan ve boş olmayan her bir altkümesi bir en küçük öğe varlayan tümel sıralama bağıntısı.
1364iyi sıralama ilkesiDoğal sayılar kümesinin boş olmayan her altkümesinin bir en küçük öğe varlaması ilkesi.
1365iyi sıralı kümeBir iyi sıralama bağıntısı ile donatılmış küme.
1366izdüşümsel dizgebk. ters dizge.
1367izdüşümsel düzlem(…)olmak üzere (…)(i = 1,2,3) olacak biçimde, a, b sayıları varsa (…)eşitliği gerçeklenir uzlaşımı altında (0,0,0) dışında tüm (…)noktalarından oluşan küme.
1368izdüşümsel ereybk. ters erey.
1369izdüşümsel erey ilingesiBir ilingesel izdüşümsel dizge verildiğinde, izdüşümsel erey üzerinde izdüşüm gönderimlerine göre oluşan izdüşümsel ilinge.
1370izdüşümsel ilingebk. önel ilinge.
1371izdüşümsel özelliklerA bir düzenli dizey olmak üzere, X'=AX biçimindeki bütün doğrusal dönüşümler altında değişmez kalan özellikler.
1372izdüşümsel uzambilgisiUzambiçimlerin izdüşümsel özelliklerini inceleyen uzambilgisi dalı.
1373izdüşümsel uzayÖklit n-uzayında bir toparının çapucu noktalarının özdeşlenmesiyle oluşan ilingesel uzay.
1374izdüşüreçE doğrusal uzayı için, pop=p koşulunu gerçekleyen p : (…)doğrusal dönüşümü, Anlamdaş. altuzaya izdüşüm.
1375izgenbk. bağlı değişken.
1376izleçbk. eşdeğişkin izleç, karşıdeğişkin izleç.
1377izlemBir uzambiçimi yüzey üzerinde göstermeye yarayan çizgilerden oluşan biçim.
1378izlenceBilgisayara girdi olarak girebilecek biçimde bir dilleyazılan, istenilen bir amaca ulaşmak için ayrıntılı ve belirtik biçimde düzenlenmiş yönerge takımı.
1379izlencelemeVerilen bir sorunu bilgisayarda çözmek için gerekli komutlar dizisini hazırlama.
1380Jacobi belirteciBir xeA noktasında türevlenebilir (…)işlevi için, (…)olmak üzere, (…)Jacobi dizeyinin belirteci, Simgesi : (…)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir