Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1411kapalı gönderimKapalı kümeleri kapalı kümelere taşıyan gönderim.
1412kapalı gözeBir ilingesel uzayın Öklit n-uzavındaki birim kapalı yuvara ilingesel eşyapılı olan altkümesi.
1413kapalı işlevX, Y ilingesel uzayları verildiğinde(…) kümesi XxY içinde kapalı olacak biçimde (…) işlevi.
1414kapalı kutu(…)Öklit uzayında n sayıda kapalı aralığın dik çarpımı.
1415kapalı kümeBir ilingesel uzayda bir açık kümenin tümleyeni.
1416kapalı küpAyrıtları eşit olan kapalı kutu.
1417kapalı Öklit yuvarı(…)Öklit uzayında (...) öklit ölçevine göre kapalı yuvar.
1418kapalı örtüKapalı kümelerden oluşan örtü.
1419kapalı yolUç noktaları çakışan yol.
1420kapalı yuvarbk. yuvar.
1421kaplamBir ilingesel uzaydaki A altkümesi için A nın bütün kaplama noktalarından oluşan küme. Simgesi :Â anlamdaş. yanaşım.
1422kaplama noktası1. X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, her yöresi A ile kesişen öğe, Anlamdaş. yanaşım noktası. 2. X üzerindeki bir süzgeç için, süzgeç içindeki her kümenin kaplamınca içerilen öğe. anl. yanaşım noktası. 3. E bir küme ve S bunun üzerinde bir süzgeç olmak üzere bir f (…)işlevi için, f (S) süzgeç tabanının ürettiği süzgecin kaplama noktası, Anlamdaş. yanaşım noktası.
1423kapsamaBir kümenin E, F gibi iki altkümesi verildiğinde, (…)gerektirmesinin doğru olması. Simgesi (…)
1424kapsama gönderimi(…)Anlamdaş. doğal birlev, doğal gömev.
1425kapsama imiBir kümenin bir başka kümenin altkümesi olduğunu gösteren im. Simgesi : (…)
1426karma gereyHem eşdeğişkin hem de karşıdeğişkin damgalar içeren gerey.
1427karma üleşke1. Bir tümsayıyla bir üleşkenin toplamı. 2. Bir çokterimliyle iki çokterimlinin oranı olarak yazılan bir üleşkenin toplamı.
1428karmaçÜç değiştirgeye bağlı eğrilerden oluşan takım.
1429karmanSayılabilir sayıda yalıncadan oluşan, bunlardan dilemsel ikisinin kesişimi ya boş ya da bunlardan her birinin birer ayrıtına eşit olan ve hiçbir yalıncanın köşesi söz konusu küme içindeki yalıncalardan sonlu sayıdasından daha çoğunca kapsanmayan küme.
1430karmaşık değerli işlevbk. karmaşık işlev.
1431karmaşık doğrusal uzayKarmaşık sayılar oyutu üzerinde tanımlanmış doğrusal uzay.
1432karmaşık düzlemİki boyutlu Öklit uzayı.
1433karmaşık eşlenikbk. eşlenik sayılar.
1434karmaşık işlev1. Değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev. 2. Tanım kümesi C nin bir altkümesi, değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev.
1435karmaşık katmanlı uzayYerel konaç dizgesi öklit uzayındaki karmaşık çözümsel işlevlerden elde edilen katmanlı uzay.
1436karmaşık sayılar oyutuÜzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre C karmaşık sayılar kümesinin oluşturduğu oyut.
1437karmaşık sayının dikey gösterimiBir z karmaşık sayısı için x+iy biçimindeki, gösterim.
1438karşı örnekBir önermenin yanlışlığını göstermek için öne sürülen ve onu yadsıyan örnek.
1439karşı örnekle kanıttanımHer x için (…)önermesinin doğru olmadığını kanıtlamak amacıyla (…)doğru olmayan bir önerme olacak biçimde bir (…)öğesinin var olduğunu göstermekle belirlenen kanıtlanım.
1440karşıdeğişkin bileşenlerBir tabandan ötekine dönüşürken taban yöneyleriyle ters değişen gerey bileşenleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir