Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2011tek çözümBir ve yalnızca bir sayıda olan çözüm.
2012tek devşirim{ l,2,...,n } kümesinin (…) devşirim öbeğinde im (...) =-1 koşulunu gerçekleyen (...) öğesi. Karşılaştırınız. ikil devşirim.
2013tek işlevTanım kümesindeki her x için f(-x) =-f(x) eşitliğini gerçekleyen f gerçek işlevi, Karşılaştırınız. ikil işlev.
2014tek sayıİkiye kalansız bölünmeyen tümsayı. Karşılaştırınız. ikil sayı.
2015tekçeBirleşmeli ve birimli öbeksi.
2016tekdeğerli gönderimbk. birebir işlev.
2017tekdeğerli işlevbk. birebir işlev.
2018tekdüze işlevbk. tekdüze artan işlev, tekdüze azalan işlev.
2019tekdüze sıkı artan işlevbk. sıkı artan işlev.
2020tekdüze sıkı azalan işlevbk. sıkı azalan işlev.
2021tekil çözümBir türetik denklemin genel çözümünce içerilmeyen çözüm. Anlamdaş. Tekil türev tümlev.
2022tekil dizeyTersi var olmayan dördül dizey. Anlamdaş. tersinemez dizey.
2023tekil nokta1. Bir karmaşık işlevin çözümsel olmadığı nokta. 2. Bir eğri üzerinde düzenli olmayan nokta.
2024tekil olmayan dizeybk. tersinir dizey.
2025tekil tümlevbk. tekil çözüm.
2026tekli kümeBir tek öğeden oluşan küme.
2027teklik savıSonuçta istenen koşulu gerçekleyen nesnenin sayısının en çok bir olduğunu belirten sav.
2028tekteş öbekBir öğesinden oluşan bir kümece üretilen öbek.
2029temel dizeyAX = 0 türdeş denklemler dizgesinin aşımı r ve doğrusal bağımsız çözümleri (…)olduğunda, dikeçleri sırayla (…) olan dizey.
2030temel dolaylar dizgesi(X, D) düzgün uzayı verildiğinde, D içindeki dolaylardan oluşan ve her bir (…)dolayı için (…) olacak biçimde bir (…)dolayı varlayan (…) takımı.
2031temel gereyBileşenleri (…) olan ikinci basamaktan eşdeğişkin gerey.
2032temel öbekBir nokta çevresindeki bütün kapalı yolların uzamdaşlık bölüklerinin öbeği.
2033temel yöreler dizgesiX ilingesel uzayı verildiğinde bir a noktası (A altkümesi) için, a nın (A nın) yörelerinden oluşan ve a nın (A nın ) verilen lier U yöresi için (…) olacak biçimde a nın (A nın) bir (…)yöresi varlayan (…)takımı. Anlamdaş. yöreler tabanı, komşuluklar tabanı, yerel taban.
2034tepebk. doruk noktası,
2035terim IÇeşitli çoklukların toplamı olarak yazılan bir deyimde toplananlardan her biri.
2036terim IIBir üleşkenin payında ya da paydasında bulunan sayı.
2037tersBir a sayısı için 1/a sayısı.
2038ters açılarKıyılan birbirinin uzantısı olan iki açı.
2039ters denklemHer kökünün tersini de bir kökü olurlayan bir değişkenli denklem.
2040ters dizeyTersinir olan bir dördül dizeyin tersi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir