Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2071tıkız kümeBir Hausdorff uzayında, her açık örtüsünden sonlu bir altörtü seçilebilen altküme.
2072tıkız ölçevli uzayTıkız ve ölçevlenebilir ilingesel uzay.
2073tıkız uzayTikizimsi Hausdorff uzayı,
2074tıkız üreteçli öbekBirim öğenin tıkız bir yöresince üretilen ilingesel öbek.
2075tıkız yakınsama ilingesi1. F bir yerel dışbükey uzay, T bir Hausdorff uzayı ve n bunun tüm tıkız altkümeleri takımı olmak üzere, T den F ye tanımlanmış bütün sürekli işlevlerin oluşturduğu doğrusal uzayı yerel dışbükey yapan (…)-ilingesi. 2. bk. tıkız-açık ilinge.
2076tıkız-açık ilinge(…)Anlamdaş. tıkız yakınsama ilingesi.
2077tıkızımsı kümeBir ilingesel uzayın altuzay ilingesine göre tıkızımsı olan altkümesi.
2078tıkızımsı uzayHer açık örtüsünden sonlu bir altörtü seçilebilen ilingesel uzay.
2079tıkızlamaY bir tıkız uzay olmak üzere, bir X ilingesel uzayının Y içine gömülmesi.
2080tikel çözümsel işlevBir D alanında tanımlanan ve ucayları dışında D nin tüm noktalarında çözümsel olan karmaşık işlev.
2081tikel sıralamaBir küme üzerinde yansımalı, yan bakışımsız ve geçişli olan ikili bağıntı.
2082tikel sıralama bağıntısıDönüşlü, yan bakışımsız ve geçişli bağıntı. Simgesi : (…)
2083tikel sıralı doğrusal uzay(…) koşulları gerçeklenecek biçimde üzerinde bir (…) tikel sıralama bağıntısı var olan E doğrusal uzayı,Anlamdaş. sıralı doğrusal uzay, sıralı yöney uzayı.
2084tikel sıralı kümeÜzerinde bir tikel sıralama bağıntısı var olan küme.
2085tikel tümlevlemebk. parçalı tümlevleme.
2086tikel türetik denklemBir ya da daha çok bağımlı değişkenin birden çok bağımsız değişkene göre tikel türev(ler)ini içeren türetik denklem.
2087tikel türevÇok değişkenli bir işlev için öteki değişkenler birer durgan varsayılarak belirli bir değişkene göre alınan türev. Örnek. f(x,y) iki değişkenli işlevinin x değişkenine göre tikel türevi (…)simgesiyle, y değişkenine göre tikel türevi (…)ya da (…) ile gösterilir.
2088tikel üleşkelerCebirsel toplamı verilen bir üleşkeye eşit olan üleşkeler.
2089tikel üleşkelere ayırarak tümlevlemePaydasının kertesi birden büyük olan bir oranlı işlevi yalınç üleşkelerine ayırdıktan sonra her bir yalınç üleşkenin tümlevlenmesiyle söz konusu oranlı işlevin tümlevinin bulunması işlemi.
2090To-uzayAyrımlı her nokta ikilisinden en az birinin ötekini kapsamayan bir yöresi var olan ilingesel uzay. (…)
2091toparBir ölçevli uzayda durgan bir noktadan (özek) eşit uzaklıkta (yarıçap) bulunan tüm noktaların oluşturduğu uzambiçim,
2092toparsal açıBir topar üzerinde iki büyük çemberin kesişmesiyle oluşan uzambiçim.
2093toparsal izdüşümPS çaplı topara S noktasındaki teğet düzlem (…) olmak koşuluyla, topar üzerindeki her A noktasını PA doğrusunun (…) düzlemini kestiği a noktasına ve P noktasını da (…) nin sonsuzdaki noktasına gönderen dönüşüm.
2094toparsal kuşakbk. kuşak.
2095toparsal üçgenBir topar üzerinde üç büyük, çemberin yaylarınca sınırlanan topar parçası.
2096toparsal üçgenölçüToparsal üçgenleri konu edinen üçgenölçü dalı.
2097toparsıBir elipsin eksenlerinden biri boyunca döndürülmesiyle oluşan dönel yüzey,
2098toplam1. (x,y)->x+y işleminde x+y niceliği. 2. Bir yakınsak derneyde tikel toplamlar dizisinin ereyi.
2099toplama1. Gerçek ya da karmaşık sayılar kümeleri üzerinde tanımlanan ikili işlem. Simgesi : +. 2. Bir soyut küme üzerinde tanımlanan ve sayılardaki toplama işlemine benzer özellikler sağlayan ikili işlem. Simgesi : + .
2100toplama uzlaşımıBir imce bir kez üsttakı bir kez de alttaki olarak geçtiğinde, söz konusu imcenin değer kümesi üzerinde toplamanın yapılması gerektiğini belirten uzlaşım. Örnek. (…)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir