Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
211bakışım ekseniBir uzambiçimdeki her noktanın kendisine göre bakışığını yine uzambiçim içinde bırakan doğru.
212bakışım gönderimiBir G öbeği için, f : (…)gönderimi.
213bakışım özeğiBir P uzambiçimi için, her (…)öğesini kendisine birleştiren doğrunun uzantısı üzerinde Ox = Ox' olacak biçimde bir x' g P öğesi varlayan O noktası.
214bakışımlı ayrımA, B kümeleri için (AB) U (BA) kümesi. Simgesi : (…)
215bakışımlı bağıntıbk. bakışımlı ikili bağıntı.
216bakışımlı belirteçBir bakışımlı dizeyin belirteci.
217bakışımlı çekirdekÜzerindeki Haar ölçümü ile birlikte G tıkız ilingesel öbeği verildiğinde (…) dy tümlevli denkleminde her (…)eşitliğini gerçekleyen (…)sürekli işlevi.
218bakışımlı çizgeBir E kümesi üzerinde Ç-1 = Ç eşitliğini gerçekleyen (…) çizgesi.
219bakışımlı dizey(…) eşitliğini gerçekleyen A dördül dizeyi.
220bakışımlı dolayBir düzgün uzayda (…)eşitliğini gerçekleyen V dolayı.
221bakışımlı gereyDilemsel iki eşdeğişkin damga ve dilemsel iki karşıdeğişkin damga kendi aralarında yer değiştirdiğinde ilgili bileşenlerin aldığı değerleri değişmeyen gerey.
222bakışımlı ikili bağıntıBir E kümesi üıerinde her (…) B koşulunu gerçekleyen B ikili bağıntısı, Anlamdaş. bakışımlı bağıntı.
223bakışımlı işlevBağımsız değişkenlerden dilemsel ikisi yer değiştirdiğinde aldığı değerleri değişmeyen işlev.
224bakışımlı öğebk. ters öğe.
225bakışımlı yöreG ilingesel öbeğinde birim öğenin (…)eşitliğini gerçekleyen V yöresi.
226bakışımsız bağıntı(…)olmasını gerektiren R ikili bağıntısı.
227Banach cebiriİçindeki her Cauchy dizisi yakınsak olan düzgeli doğrusal cebir. Anlamdaş. düzgeli yöney dolamı.
228Banach örgüsüEksiksiz düzgeli örgü.
229Banach uzayıEksiksiz düzgeli doğrusal uzay.
230Banach-Steinhaus savıBir Banach uzayında noktasal sınırlı, sürekli bir doğrusal dönüşümler dizisinin düzgün sınırlı olduğunu belirten sav.
231barınakX ilingesel uzayında her b g B için f (b) = b koşulunu sağlayan bir (…)sürekli işlevi varlayan (…) altkümesi.
232barınavB kümesi X ilingesel uzayında bir barınak olduğunda, her(…)için f (b) = b koşulunu sağlayan f : (…)sürekli işlevi.
233basamaklı sayıtlamaSayıların gösteriminde sayıtların bulundukları ve adına basamak denilen yere göre, sayıtlama tabanının bir gücünü belirledikleri sayıtlama türü. Örnek. Onlu sayıtlama basamaklı bir sayıtlama türüdür, Roma sayıtlaması basamaklı değildir.
234başaklı biçimBir başaklı dizeyin oluşturduğu biçim.
235başaklı dizeyYalnızca sıfır dizeç kalana dek her bir dizecinde sıfırdan ayrımlı ilk terimin önündeki sıfırların sayısı, dizeçlerin sıra sayısı arttıkça giderek artan dizey.
236başçı yöneltilerS yüzeyi üzerindeki bir P noktası için, düzgen eğrilikleri en büyük ve en küçük olurlayan iki yönelt.
237başçıl dalÇokdeğerli olan bir karmaşık işlevin istenilen kimi iyi koşulları sağlayan bir tekdeğerli işlev olarak belirlendiği değerler.
238başçıl düzgenDüzgen düzlemi ile dokunum düzleminin arakesiti.
239başçıl eğriliklerBir S yüzeyi üzerindeki bir P noktası için, P deki başçıl yöneltilerdeki eğrilikler.
240başçıl özlekBir dolamın, bir öğesince üretilen özleği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir