Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2491yuvarlama yanılgısıBir gerçek sayının onlu açılımında belirli bir basamaktan sonraki şayakların atılmasıyla oluşan yanılgı türü.
2492yükseklik ayaklan üçgeniBir üçgende yükseklik ayaklarını köşe olarak varlayan üçgen.
2493yükseklik özeğiBir üçgende yüksekliklerin kesişme noktası.
2494yükselti çizgisiEş yükseklikteki noktalan birleştiren çizgi.
2495yürek eğrisiUcaysal konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.
2496yüzBir çökyüzlüyü oluşturan çokgenlerden birince sınırlanan düzlemsel bölge.
2497yüz açısıBir çok yüzlünün bir yüzü üzerinde ardışık iki kıyının oluşturduğu açı.
2498yüzdebirler basamağıOnlu dizgede, sayağın (…)katını belirten ve onlu çekesinin sağında yer alan ikinci basamak.
2499yüzdelik100 birim içinde olan ya da 100 birime karşı gelen nicelik.
2500yüzey düzgeniYüzeyin bir noktasındaki teğet düzlemine söz konusu noktada dik olan doğru.
2501yüzey tümleviBir f gerçek işlevinin bir S yüzeyi üzerindeki tümlevi. Simgesi : (…)
2502yüzeyin temel biçimleriBir yüzeyin eğriliğini ve alanını belirleyen türetik bağıntılar.
2503yüzler basamağıOnlu dizgede, sayağın 100 katını belirten ve onlu çekesinin solunda yer alan ikinci basamak.
2504yüzölçü1. Düzlemsel bir bölgenin ya da uzayda bir oyutun yüzeyini ölçme 2. Bu ölçme sonucunda ortaya çıkan nicelik, Anlamdaş. alan II, yüzölçüsü.
2505yüzölçüsübk. yüzölçü.
2506zincirBir tikel sıralı kümenin tümel sıralı altkümesi.
2507zincir eğrisiDikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.
2508zincir kuralıf die g birer türetilebilir işlev olmak üzere, fog bileşke işlevinin de türetilebildiğini ve türevinin D(fog) = Df (g(x) ) Dg(x) eşitliğini sağladığını belirleyen kural.
2509zincir yüzeyiBir zincir eğrisinin ekseni çevresinde dönmesiyle oluşan dönel yüzey.
2510Zorn önsavıBoş olmayan tümel sıralı her altkümesi E içinde bir üst sınır varlayan (…) tikel sıralı kümesinin bir büyükçe öğesinin varlığını belirten önsav.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir