Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
241başçıl özlekli dolamTüm özlekleri birer başçıl özlek olan dolam.
242başkatsayıBir değişkenli bir çokterimlide en yüksek kerteli terimin katsayısı.
243başlangıç değer sorunuSüreye bağlı bir türetik denklemin genel çözümleri arasından, süre başlangıcında istenen koşulları sağlayan özel çözümünü bulma sorunu.
244başlangıç koşuluSüreye bağlı bir türetik denklemin genel çözümleri arasından, istenen belirli bir özel çözümünü buldurmaya yarayan ve süre başlangıcında bu özel çözüm eğrisinin konumunu belirten özellikler.
245başlangıç nesnesi(…)
246başlangıç noktası[a, b] aralığının bir T sürekli işlevi altında görüntüsü olan bir eğri için, T (a) noktası, Karşılaştırınız. bitiş noktası.
247başnoktaBir Dekart konaç dizgesi için, eksenlerin ortak kesişme noktası, Anlamdaş. konaç başnoktası.
248bayağı noktaBir f işlevi verildiğinde, bir yöresinde f nin türeyen olduğu nokta.
249bayağı tersüstelTabam 10 olan tersüstel. Simgesi : (…)logx. Anlamdaş. Brigss tersüsteli.
250bayağı türetik denklemBir ya da daha çok bağımlı değişkenin bir tek bağımsız değişkene göre türev (ler)ini içeren türetik denklem.
251bayağı üleşkeHem payı hem de paydası birer tümsayı olan üleşke.
252beklenti1. Sırayla (...), ... olasiliklanyla (...)... değerlerini alan bir Xseçkisiz değişkeni için, (...)demeyi salt yakınsak olmak koşuluyla, (...)sayısı, Anlamdaş. uzbilimsel beklenti, beklenen değer.2- Bir S kümesi üzerindeki p olasılık ölçümü ve bir f işlevi için,(...) tümlevlenebilir olmak koşuluyla, (...)sayısı, Anlamdaş. uzbilimsel beklenti, beklenen değer.
253belgin tümlev(...)
254belgisiz tümlevBir f işlevi için, türevi f ye eşit olan işlevlerin hepsi. Simgesi : (…)Anlamdaş. terstürfev, ilkel.
255belirsiz katsayılar yöntemiBelirli koşullan gerçeklemek üzere saptanması gereken bilinmeyenlerin bulunması yöntemi.
256belirtev(I) G bir ilingesel öbek olmak üzere, her (…)1 koşullarını sağlayan Y : (…)sürekli işlevi.
257belirtevler öbeğiG ilingesel öbeği üzerindeki tüm belirtevlerin oluşturduğu ilingesel öbek. Simgesi(…) Anlamdaş. eşlek öbeği.
258belirtici sayak1. Tersüstelin onlu parçasında, solda sıfır olmayan ilk sayaktan başlayarak sağda sıfır olmayan şayağa dek olanların her biri. 2. İşlemde istenen duyarlığa göre onlu parçada gözetilecek sayak.
259belirtik işlevx öğesini y ye bağlayan kural y = f (x) biçiminde bir bağıntıyla verilen işlev. Karşılaştırınız. örtük işlev.
260belirtimBir nesnenin ölçüsü, niteliği, yeri ve benzeri gibi belirtici özelliklerinin ortaya çıkarılarak belirgin kılınması.
261belirtisiz kümeX kümesi verildiğinde I = [0,1] olmak üzere (…)gibi bir öğelik işlevi ile belirlenen A kümesi.
262belirtke(I) A bir dolam olmak üzere, varsa her (…)için na = 0 koşulunu sağlayan n artı tümsayılarının en küçüğü ya da böyle hiçbir n artı tümsayısı yoksa, 0 sayısı.
263belitBir uzbilim dizgesi kurulurken doğru olduğu varsayılan, buna karşın söz konusu dizge içinde kanıtlanamayan deyim, ilke ya da önerme, Anlamdaş. ilksav. a. bk. koyut.
264belitke1. Bir bilimde ya da bilimler derleminde belirtileri araştıran vebunları bir dizge içinde toplayan dal. 2. Uzbilime usbilimsel birtemel koyma denemesi.
265belitsel kümeler kuramıKümeler kuramını belitsel yolla araştıran usbilim kuramı.
266benzer dizeyler(…)eşitliğini gerçekleyen ve tekil olmayan bir C dördül dizeyi varlayan A, B dördül dizeyleri.
267benzer terimlerAynı türden olan her bir değişkenin üstleri karşılıklı olarak eşit olacak biçimde aynı değişkenleri içeren terimler.
268benzer uzambiçimlerBir benzerlik dönüşümü altmda birisi ötekine dönüşebilen iki uzambiçim.
269benzerlik dönüşümüBir dönme ile bir benzeşimin bileşkesi olan dönüşüm, Anlamdaş. benzerlik gönderimi.
270benzerlik gönderimibk. benzerlik dönüşümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir