Ayaktopu (Futbol) Terimleri Sözlüğü - XML
Ayaktopu (Futbol) terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271kaba iş lambasıMekanik çarpmalara dayanacak biçimde yapılmış akkor lamba.
272kanatçıklı dipLambanın ortalanmasını sağlamak üzere, duya yerleşen kanatçıkları bulunan dip.
273kancalı tel tutucuUcu kanca biçiminde olan tel tutucu.
274kandelaIşık yeğinliği birimi. Kandelanın büyüklüğü öyledir ki, platinin katılaşma sıcaklığındaki bir tam ışıyıcının ışıklılığı santimetre karede 60 kandeladır.
275kandela bölü metrekareCIE'nin benimsediği ışıklılık birimi. Öteki birimler: Metre sisteminde: nit (nt), ştilb (sb), apoştilb (asb), lambert. İngiliz ölçü sisteminde: futlambert.
276kapalı yay lambasıHava girişini sınırlamaya yarayan kapalı bir çevredeki ışık yayı lambası.
277kaplamalı camGenellikle bir katı saydam, öteki katı (katları) ise opal, opalimsi ya da renkli olan en az iki katlı cam.
278kara cisimDoğrultuları ve dalga boyları ne olursa olsun, üzerine düşen bütün ışınımları yutan, böylece, belirli bir sıcaklıkta maksimum ışıyıcılık tayfsal yoğunluğunu veren ısıl-ışıyıcı cisim.
279karalıkölçerGeçmede karalık ve yansımada karalık ölçmelerine yarayan bir tür ışıkölçer.
280karanlıkoda lambasıIşığı, tayfsal bileşiminin özelliği ve düşük yeğinliğinden ötürü, karanlık oda çalışmalarının normal süreleri içinde, fotoğrafçılıkta kullanılan duyarlı maddeleri belirli bir biçimde etkilemeyen lamba.
281karartma lambasıEdilgen korunma karartması için, parıltısı az ve ışığı çoğu zaman doğrultulu olan lamba.
282karbondioksit lambasıbk. neon lambası.
283karışık aydınlatmaAydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem) ışık akılarının %40 ile %60 arasında bir oranını doğrudan yollayan ışıklıklarla yapılan aydınlatma.
284karışık geçmeBirlikte olan düzgün ve yayınık geçme.
285karışık ışıklı lambaİçinde, ışınımlarının tayfsal bileşimleri birbirinden çok farklı olan (örneğin akkorışı ve flüorışı gibi), iki ya da daha çok ışık kaynağı bulunan lamba.
286karışık yansıma(yarı yayınık yansıma ya da yarı-düzgün yansıma) : Birlikte olan düzgün ve yayınık yansıma.
287karmaşık ışınımBirçok tek-renkli ışınımdan bileşmiş ışınım.
288karpuzLambayı korumaya, ışığını yaymaya, dağıtmaya ya da ışığının rengini değiştirmeye yarayan, saydam ya da yayıcı maddeden yapılmış kılıf.
289karşıtlık1. Öznel olarak: Özelikle, mekan ya da zaman içinde (aynı anda ya da art arda - gecikmiş-karşıtlık) yan yana duyumsal uyartılarda nicel ya da nitel bir karşı olma etkisi. 2. Nesnel olarak: Aşağıdaki formüllerle belirlenen büyüklükler.
290karşıtlık algı hızıBir karşıtlığın, sunulmasından, öznel olarak algılanmasına dek geçen zamanın tersi.
291karşıtlık duyarlığıAlgılanabilen en ufak bağıl ışıklılık farkının tersi.
292katadiyoptrik yansımabk. geri yansıma.
293katotsal düşmeBir elektriksel boşalmada katottaki gerilim düşmesi.
294kesikli kıvrımKıvrımlı bölümleri arasında düz bölümler olan tel.
295kesiksiz kıvrımKıvrımsız (düz) bölümü olmayan kıvrımlı tel.
296kırılmaBelirli bir ışınımın, optik bakımdan bağdaşık olmayan bir ortamda yayılma hızı değişimleriyle ya da bir ortamdan başka bir ortama geçmeyle yayılma doğrultusunu değiştirmesi.
297kırılma indisiOptik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı. Kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir.
298kırınmaBir ışınımın yayılma doğrultusunun, dalgaların engellerle sınırlı olmaları durumunda, ışınımın dalgasa! yapısı ile belirlenmiş bir biçimde sapması.
299kırpışmalı ışıkölçerBir görsel ışıkölçer. Bu ışıkölçerde ışık, ölçüştürülecek kaynakların bir birinden bir öbüründen, art arda değişerek aydınlatılan aynı ve tek bir alan parçasından yansıyarak göze gelir. Kırpışmalı ışıkölçerde değişme hızı (frekansı), renklerin erime (birbiri içinde eriyip karışma) frekansından yüksek, ama parıltıların erime frekansından alçak olmak üzere, uygun bir biçimde seçilmelidir, bk. görüntü erîme frekansı, eşitlik ışıkölçeri.
300kıvrımsıztelDüz, ya da düz bölümlerden oluşan, kıvrılmamış tel.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir