Ayaktopu (Futbol) Terimleri Sözlüğü - XML
Ayaktopu (Futbol) terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
331morüstü ışınımTek renkli bileşenlerinin dalga boyları yaklaşık olarak 10 ile 380 nm. arasında olan ışınım. morüstü-A (UV-A): 315... 380 nm. morüstü-B (UV-B): 280 ... 315 nm. morüstü-C (UV-C): 10 ... 280 nm.
332morüstü lambasıIşınımı özellikle morüstü ışınlar bakımından zengin olan ve ışıksal niteliği pek önemli olmayan lamba.
333nemgeçirmez duyNemli ve ıslak yerlerle açık havada kullanmak üzere, ıslaklığa dayanıklı gereçlerden, ya da sıvı ve buharlara karşı geçirmezliği sağlanmış biçimde yapılmış olan duy.
334neon (helyum, azot, karbondioksit) lambasıIşığı, başlıca (büyük oranda) neon, helyum, azot, karbondioksitin ışımalarıyle üretilen boşalmalı bir lamba.
335nesnel ışıkölçerBir ışınımın bir fizik alıcıdaki etkisini kullanan ışıkölçer, bk. görsel ışıkölçer.
336nitbk. kandela bölü metrekare.
337nokta kaynakBoyutları, alıcıya uzaklığı yanında çok ufak olan ışınım erkesi kaynağı.
338nokta parıltıBir ışık kaynağının, boyu ayırt edilemeyecek bir uzaklıktan, doğrudan doğruya görsel gözleminde ortaya çıkan ve kaynağın, gözbebeğinde düşünülen, ışınlara dik bir düzlem parçacığı üzerinde doğuracağı aydınlıkla ölçülen büyüklük.
339noktasal lambaGenellikle, nokta kaynak olarak kullanılabilecek biçimde yapılmış, ışıklılığı yüksek lamba.
340odaklanmış telli lambaTelinin, dibin belirli noktalarına göre belirli bir konumu olan lamba.
341opal camYayınma olayı yüzeyinde değil, kitlesi içinde olan, yayıcılığı fazla, süt beyaz ya da buzumsu görünüşlü bir tür cam.
342opal lambaAmpulü, opal camdan ya da kesitin yalnızca bir bölümü opal camdan olan lamba.
343opalimsi camTam yayıcı olmayan, biraz düzgün geçirme ve daha fazla yayınık geçirme özellikleri gösteren cam.
344optik etkinlik(bir ışınımın optik etkinliği)Bir ışınım akısının görünen alandaki bölümünün bütün akıya oranı.
345optik yoğunlukbk. geçme karalığı.
346ortalama küresel ışık yeğinliğiBir kaynağın bütün doğrultularındaki ışık yeğinliği değerlerinin ortalaması.
347ortalama yatay ışık yeğinliğiBir kaynağın, merkezinden geçen yatay düzlem içinde bütün doğrultulardaki ışık yeğinliğinin ortalaması.
348ortotrop yayıcıbk. tam donuk yayıcı.
349ölçme yüzeyiAydınlığın ölçüldüğü ya da belirlendiği yüzey.
350ölçün ikincil lambabk. ışıkölçümsel çalışma ölçünü.
351(ölçün) renkölçümsel dizgebk. ClE'nin ölçün renkölçümsel dizgesi (1931).
352(ölçün) renkölçümsel gözlemcibk. ClE'nin ölçün renkölçümsel gözlemcisi (1931).
353ölçün tayfsal değerlerbk. ClE'nin üçrenksel dağıtım katsayıları.
354ölçüştürme uyartılarıToplamsal bir renkölçerin fiziksel olarak tanımlanmış uyartıları.
355ölçüştürme yüzeyi(bir görsel ışıkölçerin)Görsel olarak, başka parıltıların ölçüştürüldüğü parıltı yüzeyi.
356ön odaklamalı dipDibin belirli noktalarına göre, lamba tellerinin, yapım sırasında, belirli bir konumda yerleştirilmelerine olanak sağlayan dip. Sonradan, lamba uygun bir duya yerleştirilince, yeniden odaklama olanağı sağlanmış olmaktadır.
357önatım lambasıIşıklı elementi toplanmış, sıklaştırılmış ve uygun bir konuma getirilmiş (bazen, ampul ve dibi de uygun biçimlere getirilmiş) olan ve amaca uydurulmuş özel bir optik düzenin de yardımıyla, en az kayıpla bir ışık demeti vermeye yarayan lamba.
358öz renkRenkli bir alan parçasının yalnız başına karanlık bir fon üzerinde görünen renk türü. bk. renk türü, bağıl renk.
359parıltıBir yüzeyin az ya da çok ışık yayımlar görünmesine bağlı görsel duyulanma vergisi. Not: Bu vergi ışıkölçümser bir büyüklük olan ışıklılığın yaklaşık ruhduyumsal (psikosansoryel) karşılığıdır.
360parlaklıkölçerYansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir