Ayaktopu (Futbol) Terimleri Sözlüğü - XML
Ayaktopu (Futbol) terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511yalımalmaz ışıklıkPatlama tehlikesi bulunan yerlerdeki kullanışla ilgili yönetmeliklere uygun, kapalı yapılışlı ışıklık.
512yansımaBir ışınımın, içindeki tek renkli ışınların frekansları değişmeksizin, bir yüzeyden geri dönmesi.bk. geri yansıma.
513yansıma çarpanıbk. tüm yansıma çarpanı.
514yansımada karalıkBütün yansıma çarpanının tersinin ondalık logaritması.bk. iç optik yoğunluk, geçme karalığı.
515yansımayla göz kamaşmasıBakılan, ya da bakılana yakın bir yüzeyden, bir ışık kaynağının düzgün yansımayla gözkamaştırması. bk. düzgün yansıma, göz kamaşması.
516yansımölçerYansımayla ilgili büyüklükleri ölçmeye yarayan aygıt.
517yansışmaIşığın, birkaç yansıtıcı yüzey arasında art arda yansıması.
518yansışma çarpanıYansışma sonucu, bir çevrenin bir yüzeyine dolaylı olarak ulaşan ışık (ya da erke) akısının, o çevrenin bir yüzeyine, ilkin, dolaysız olarak düşen akıya oranı.
519yansıtıcıBaşlıca yansıma olayından yararlanarak, bir ışık kaynağının ışık akısının uzaysal dağılışını değiştirmeye yarayan nesne.
520yansıtıcı lamba (ışınımlama lambası)Ampulünün biçimi ve bir bölümünün metallenmesi (metal kaplanması) ile, ışığı belirli bir hacim açısı içine toplayan lamba.
521yansıtıcılıkKalınlığının daha çok artmasıyle yansıtma çarpanının artık değişmeyeceği kalınlıkta maddesel bir katın bütün yansıtma çarpanı.
522yararlı akıÖlçme yüzeyine düşen ışık akısı.
523yarı dolaylı aydınlatmaAydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem), ışık akılarının %10 ile %40 arasında bir oranını doğrudan yollayan ışıklıklarla yapılan aydınlatma.
524yarı dolaysız aydınlatmaAydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem), ışık akılarının %60 ile %90 arasında bir oranını doğrudan yollayan ışıklıklarla yapılan aydınlatma.
525yarı düzgün yansımabk. karışık yansıma
526yarı saydam camHafif yayınma yapan ve bundan ötürü arkasındaki nesneleri seçik olarak göstermeyen cam.
527yarı saydam cisimIşığı başlıca yayınık olarak geçiren ve bundan ötürü arkasındaki nesneleri seçik olarak göstermeyen cisim.
528yarı saydam yayıcı siperlik (ekran)Geniş bir yüzeye dağıtarak ışıklılığı azaltmak üzere bir ışıklığın lambalarını örten, yarı saydam maddeden, büyük yüzeyli siperlik.
529yarı yayınık yansımabk. karışık yansıma.
530yay ayarlayıcısıSıra bağlanmış elektromanyetik düzenlerle yay ayarını sağlayan aygıt.
531yay lambasıIşığı, bir elektrik yayı ya da elektrotlarla elde edilen lamba.
532yayıcıBaşlıca yayınma olayından yararlanarak, bir kaynağın ışık akısının uzaysal dağılışını değiştirmeye yarayan nesne.
533yayıcı ışıklıkIşığı geniş bir oylum açısı içine yollayan ışıklık.
534yayımMaddenin ışıyan erke vermesi olayı.
535yayınık aydınlatmaBir nesne ya da çalışma düzlemi üzerine baskın bir doğrultusu olmayan bir ışığın düşmesiyle elde edilen aydınlatma, bk. doğrultulu aydınlatma.
536yayınık geçmeIşığın, normal ölçekte, kırılma yasalarının dışında, pek çok doğrultuya dağılarak geçmesi.
537yayınık geçme çarpanıYayınık geçmeyle (düzgün geçmeden başka yollarla) geçerek bütün doğrultulara yayınan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı.
538yayınık yansımaİçinde, olağan ölçekte, düzgün yansımanın bulunmadığı bir yansımayla ışığın yayınması.
539yayınık yansıma çarpanıYayınık yansımayla (düzgün yansımadan başka yollarla) yansıyarak bütün doğrultulara yayınan ışık akısının, gelen bütün ışık akısına oranı.
540yayınlayıcı maddeElektron yayınını kolaylaştırmak üzere, metalden bir elektrot üzerine koyulmuş oksit karışımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir