Ayaktopu (Futbol) Terimleri Sözlüğü - XML
Ayaktopu (Futbol) terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
181gri süzgeçbk. seçmez yutucu.
182gri yayıcıbk. seçmez yayıcı.
183gün ışığı çarpanıGün ışığı çarpanı, bir yapının bir noktasındaki gün ışığı aydınlığının bir ölçüsüdür. Bu ölçü, o noktadaki aydınlığın, aynı anda, dışarda, hiç bir biçimde engellenmemiş ve ışıklılık dağılımı belli bir göğün bütün noktalarından ışık alan yatay bir düzlemdeki aydınlığa oranı biçiminde belirlenir. Dolaysız güneş ışığı, içerdeki ve dışardaki aydınlıkların dışında tutulur (hesaba katılmaz).
184gün ışığı lambasıTayfsal bileşimi gün ışığınınkine yakın bir ışık veren lamba.
185gündüz görmesiGenellikle, en az birkaç cd/m² büyüklüğünde ışıklılık düzeylerine uyma durumunda büyük ölçüde, ya da yalnız konilerle olan görme.
186halkalı tel tutucuUcunda bir halka olan tel tutucu.
187helyum lambasıbk. neon lambası.
188ısıl ışırIsıl ışıma yapan kaynak. bk. ısılışı, ışılışı.
189ısılışIşınım erkesinin kökeni, atom ve moleküllerin ısı yoluyla uyarılması olan ışıyıcılık süreci. bk. ışılışı. Not:Almanca terimin ikinci bir anlamı vardır. Bu anlam karşılığı olan Türkçe terim ısısal ışınım'dır. Tanımı: Işınım erkesinin kökeni, atom ve moleküllerin ısı yoluyla uyarılması olan ışınım.
190ışık1. Görme organına bağlı ya da görme organı aracılığı ile olan bütün duyulanma ve algıların vergisi. 2. Görme organını uyarabilen ışınım.
191ışık akısıBir ışınım akısının, bağıl ışık etkinliği değerine göre değerlendirilen bir ışıksal duyulanma doğurma yeteneğini anlatan, niteleyici büyüklüğü. bk. ışık etkinliği (bir ışınımın), bağıl ışık etkinliği, ışınım akısı.
192ışık -çoğaltıcı gözElektron akısının, birçok ikincil yayım (çıkışım) basamaklarıyle büyütüldüğü ışık-yayıcı göz.
193ışık -elektrik gözIşık aldığında, bu ışığın dolaysız olarak, ölçülebilir bir elektriksel etki doğurduğu organ, araç.
194ışık -elektrik ışıkölçerIşılelektrik gözlerin özelliklerine dayanan özel bir fiziksel ışıkölçer.
195ışık etkinliği1. (Bir ışınımın) (Alm. photometrisches Strahlungsaequivalent [einer Strahlung]) (Fr. d'un rayonnement) (İng. of radiation) Işık akısının, karşılığı olan ışınım akısına bölümü (oranı). bk. görsel etkinlik (karmaşık bir ışınımın) 2. (bir kaynağın) (Alm. Lichtausbeute [einer lichtquelle]) (Fr. coefficient d'efficacité lumineuse [d'une source] ) (İng. of a source) Kaynağın, yayımlandığı bütün ışınım akısının, harcadığı bütün güce bölümü. bk. bağıl ışık etkinliği.
196ışık -iletken gözElektrik iletkenliği ışığın etkisiyle dolaysız olarak değişen ışıleletrik göz.
197ışık kırıcıIşığın kırılması olayı ile bir kaynağın ışık akısının uzaysal dağılışını değiştirmeye yarayan parça.
198ışık niceliğiIşık akısının süreyle çarpımı. bk. aydınlanma.
199ışık ölçmeBenimsenmiş kimi esaslara dayalı olarak doğurdukları görsel izlenime göre değerlendirilen ışınımlarla ilgili büyüklüklerin ölçülmesi.
200ışık ölçme küresiLümenölçerin bir bölümü. İç yüzeyi olabildiğince az seçici (renksiz) ve donuk (mat) bir boyayla boyanmış olan ve bir fiziksel alıcı ya da bir görsel ışıkölçerin yerleştiği ve içerde bir engelle ışık kaynağından gelen dolaysız ışınlardan korunmuş bir penceresi olan küre.
201ışık ölçme masasıÜzerinde ölçü çizgileri bulunan ve boyunca, ışık kaynakları ya da ölçü araçlarının yer değiştirdiği raylı ya da kaydırma düzenli masa.
202ışık titremesiGözlenen (algılanan) değişme frekansı, saniyede birkaç devir (birkaç Hertz) ile "görüntü erime frekansı" arasında parıltı ya da renkte olan çalkantı, titreme izlenimi. bk. görüntü erime frekansı, dalgalılık, düzensiz çalkantı.
203ışık uyartısıGöze girerek bir ışık (renkle birlikte) duyulanması doğuran, ışınım erkesi.
204ışık yayıBir yay boşalmasında gazın ışıklı kolonu.
205ışık yaylı boşalmaIşıltılı boşalmadakine göre daha hafif bir katotsal düşme ile belirlenen boşalma. bk. katotsal düşme, ışıltılı boşalma.
206ışık yeğinliği(verilmiş bir doğrultuda)Bir kaynak ya da bir kaynak parçacığının, tepe açısı sonsuz küçük ve ekseni verilmiş doğrultudaki koni içine yayımladığı ışık akısının, bu koninin oylum açısına bölümü.
207ışık yeğinliğinin bakışımlı dağılımıYeğinlik dağılım yüzeyinin, bir polar dağılış eğrisinin, ilgili boylam düzlemi içindeki bir eksen çevresinde döndürülmesiyle elde edilebilmesi durumundaki ışık dağılımı.
208ışık yeğinliğinin bakışımsız dağılımıYeğinlik dağılım yüzeyinin, hiç bir bakışım ekseni olmayışı durumundaki ışık dağılımı.
209ışık-pilElektronların bir iletkenle bir yarı iletken arasındaki sınır yüzeyi geçmelerinde ışığın nedensel rol oynadığı ışılelektrik göz.
210ışık-yayımlayıcı gözBoşluğa ya da bir gaz atmosferine yerleştirilmiş duyarlaştırılmış bir yüzeyin elektron yayımında ışığın nedensel rol oynadığı ışık-elektrik göz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir