Atletizm Terimleri Sözlüğü - XML
Atletizm terimleri sözlüğü ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121süre yargıcısıKoşuların süresel sonuçlarını saptayan yargıcı.
122süre yönetmeniSüre yargıcılarının görevlerinden, saptanan derecelerin yazılıp yayımından sorumlu yargıcı.
123süreli yarışBelli bir sürede koşulabilen uzaklık üzerine düzenlenen yarış.
124tetik durumKoşucunun, dikkat komutundan çıkış imine değin bulunduğu durum.
125topuk-burunHer adımda, önce topuğu sonra ayak ucunu yere değdirme kuralına bağlı olarak koşma kuşkusu uyandırmayan yürüyüş yöntemi.
126uçuşAtlama yapan vücudun, ilk sıçramadan konmaya değin havada aldığı yol.
127uçuş açısıAtmalarda, atılan nesnenin (gülle, çekiç, disk, cirit) uçuş yörüngesi ile atış doğrultusu arasındaki açı.
128Uluslararası Olimpiyat KuruluOlimpiyat oyunlarının yerini, gününü saptayarak, düzenleme işlerini, uygulayım (teknik) hazırlıklarını gözetip denetleyen kurul.
129Uluslararası Özengen Atletizm BirliğiAtletizme ilişkin birliklerin üyelerinden kurulu, dünya özengen atletizmini yöneten birlik.
130uluslararası yarışOlimpiyat oyunları, dünya birincilikleri, bölge birincilikleri, grup birincilikleri için iki ya da daha çok üye ulus arasında yapılan yarış.
131uyarıYürüyüş yarışlarında, yerle aralıksız dokunma kuralından uzaklaşan yürüyüşçüye, yargıcının bir kez olmak üzere ak bayrak kaldırarak yaptığı uyarı.
132uygulayım yöneticisiYarışlardan önce, yarış yerlerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetleyen görevli.
133uzun atlama1. Gelişme koşusundan hız alarak bacaklara verilen sıçrama gücü ile vücudu yerden kesip amaçlanan uzaklığa kondurma. 2. Bu yolla en uzağa atlamak için yarışılan atletizm dalı.
134üç adım atlama1. Gelişme koşusunun verdiği hızla tek ayak üzerinde sıçrayıp aynı ayak üzerine düştükten sonra, dingin bacakla bir adım atarak yine bu bacakla üçüncü sıçramayı yapmak kuralına bağlı olarak vücudu yerden koparıp üç sıçrama ile uzağa kondurma. 2. Üç adımda
135üçüncü sıçramaÜç adım atlamada, dingin ayakla yapılan son sıçrama.
136varışYürüyüşçü ya da koşucunun, gövdesinin herhangi bir kesimi ile varış çizgisini geçmesi.
137varış alıcısıVarış görüntülerini saptayan alıcı.
138varış çizgisiYürüyüşçü ile koşucuların varış sıralarını, derecelerini saptamak için koşu yoluna enine çizilmiş, koşulan uzaklığın bitimini gösteren ak çizgi.
139varış direkleriVarış ipini, varış çizgisinin iç kıyısı üzerinde germeye yarayan, koşu yolunun iki yanına dikilmiş direkler.
140varış görüntüsüBirbirine çok yakın aralarla sonuçlanan koşuların bitirme sıralarının varış yargıcılarınca saptanamadığı durumlarda, ayrımı kolaylaştırmak amacı ile kullanılan görüntü.
141varış ipiVarış çizgisinin iç kıyısı üzerinde, varış direklerine bağlanıp gerilmiş olan 1.22 m. yükseklikteki pamuk ya da benzeri nitelikte yumuşak ip.
142varış yargıcısıKoşulara, yürüyüşlere katılan yarışçıların varış sıralarını saptayan yargıcı.
143varış yönetmeniVarış yargıcılarını görevlendirmek, varışları özel çizelgesine geçirmek, varışa ilişkin bütün sorunları çözümlemekle yükümlü başyargıcı.
144yanlış çıkışDikkat komutu ile çıkış imi arasındaki sürede, dikkat durumunda iken çıkış çizgisine basma ya da bu çizgiyi geçme. Bir yanlış çıkış yapan yarışçı uyarılır, iki yanlış çıkış yapan (birleşik yarışlarda üç) yarış dışı bırakılır.
145yarışAtletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma.
146yarış belgesiAtletlerin yarışlara katılabileceklerini gösteren inanca belgesi.
147yarış uzaklığıKoşarak ya da yürüyerek en kısa sürede varmak amacıyla yarışılan uzaklık.
148yarış yargıcısıAtma ile atlamalarda denemelerin geçersizliğini saptayan, geçerli denemelerin ölçümünü yaparak çizelgesine geçiren yargıcı.
149yarış yöneticisiYarışların istenilen düzene uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan yönetici.
150yarışçıI.A.A.F. yönetmeliği kurallarına uygun olarak tek başına, takımca ya da takım içinde yarışlara katılan atlet.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir