Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361çelebi1. Kentli eğitimi görmüş, okur yazar ince kişi. 2. Osmanlılarda XV. yüzyıla kadar padişah oğullarına, Mevlana soyundan gelenlere verilen san.
362çelebi sultanVilayet ve sancaklarda valilik yapan Osmanlı şehzadelerine verilen san.
363çelepbk. celep.
364çergecilerYeniçeri ocağının, seferde düşman toprağına girilince görevi padişahın çadırını beklemek olan 17. ortası.
365çeribaşı1. bk. alaybeyi. 2. Çingenelerin ileri gelenleri.
366çeşniciOsmanlılarda basılacak altın ve gümüş paraların ayarını denetleyen görevli.
367çeşnicibaşı1. Çeşnicilerin başı. 2. bk. sofracı.
368çete1. Düzenli ordu dışı silahlı küçük birlik. 2. Osmanlı İmparatorluğunda çoğunlukla sayısı yüzden az olan, yağma ya da keşif amacıyla düşman topraklarına gönderilen akıncı birliği.
369çete savaşıKüçük asker birliklerince ya da asker olmayan küçük topluluklarca düşman ordusu gerisinde düşmanı yıpratmak için her türlü yola başvurarak sürdürülen savaş.
370çeteye çıkmakKeşif, yağma ya da kırıp geçirme amacı ile yapılan akınlara katılmak.
371çıkmaEdirne, Galata ve İbrahimpaşa saraylarındaki acemi oğlanların kapıkulu süvari bölüklerine ya da devlet hizmetlerine saray hizmetlerinde bulunan kimselerin de dış hizmete atanmaları.
372çıkma kulebk. gözcü kule.
373çıplak1. Yeniçerilerde günlük hizmete başlamak üzere nöbetle soyunan erler. 2. Tersanede kaptanpaşa hizmetinde baldırları, kol ve omuzlan çıplak bir biçimde giyinmiş, bir çift tabanca ve uzun bir bıçakla silahlanmış olan erlere verilen ad: Küçük Hüseyin Paşa çı
374çıplak çavuşuÇıplakların komutanı.
375çıtakBozuk ağızla konuşan Rumeli Türkü.
376çiçekçibaşıSarayda çiçek bahçelerini ve dışarda çiçek alım satımını denetleyen görevli.
377çiftOsmanlılarda en az bir çiftlik genişliğindeki toprağı ekip biçen köylüden yılda bir kez alınan bir toprak vergisi.
378çiftbozan resmiOsmanlılarda çiftini çubuğunu bırakıp başka iş tutanların vermek zorunda oldukları toprak vergisi.
379çiftlikOsmanlı İmparatorluğunda, toprağının verimi derecesine göre 70-150 dönüm genişliğinde ekilip biçilebilen toprak birimi.
380çil akçeYeni baskıdan çıkmış, ayarı tamam maden para.
381çil altınbk. çil akçe.
382çil kuruşbk. çil akçe.
383çingene beyiÇingenelerin devlete vermekle yükümlü bulundukları vergileri toplayan ve hükümetle ilişkilerini yürüten görevlinin sanı.
384çingene sancağıSancakbeyi aşamasındaki çingene beyinin yönetimi altında İstanbul ve Rumeli'de yaşayan çingeneleri kapsayan saymaca yönetim bölgesi.
385çit parasıbk. ağıl vergisi.
386çivi yazısıİlkçağ budunlarından kimilerinin kullandıkları bir tür yazı.
387çizmeci1. Ağakapısında, orducu denen zanaatçılardan çizme ve ayakkabı yapanlar. 2-Törenlerde padişahın çizmelerini taşıyan üçüncü çuhadar.
388çizmecibaşıÇizmecilerin buyurucusu.
389çoktanrıcıBirçok Tanrının varolduğuna inanan, putlara tapan.
390çorbacı1. Bir köyde konukları ağırlayabilen varlıklı ve sayılan kişi. 2. Taşrada ileri gelen Hıristiyanlara verilen ad. 3. Acemi oğlanları ile yeniçeri bölüklerinin komutanlarına verilen san. 4. Osmanlı ordusunda yüzbaşı derecesindeki aşama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir