Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481docVenedik ya da Genova Cumhuriyetlerinin seçimle iş başına gelen başkanları.
482doğancıHassa kuşbazları denilen timarlı avcılardan bir takımın adı.
483doğancıbaşıOsmanlı sarayında saray içindeki av işlerini düzenleyen doğancıların başı.
484doğubilimDoğu ülke ve uluslarının dilleri, tarihleri, töreleri vb. konular üzerinde uğraşan bilime verilen ad.
485doğuşHıristiyan peygamberi İsa'nın doğduğu yıl.
486dolamalıEnderun koğuşlarından büyük ve küçük oda'lar içoğlanlarına, taşıdıkları giysiye göre verilen ad.
487dolmen(Keltçeden): İki tanesi dikine konmuş ve bir tanesi bunların üzerine yatırılmış üç büyük taştan yapılmış taşçağı sini.
488dominyonBüyük Britanya İmparatorluğunun, anayurt ile eşit hakları olan denizaşırı ülkelerinden herbirine verilen ad.
489domnaOsmanlı döneminde Eflak ve Buğdan beylerinin eşlerine verilen san.
490domniçeOsmanlı döneminde Eflak ve Buğdan beylerinin kızlarına verilen san.
491domuz vergisiOsmanlı egemenliğindeki Hıristiyanlardan, besledikleri domuzlar için alınan vergi.
492döğenEskiden kullanılan, demir sapa bağlı uzunca bir zincirin ucuna bitişik, yuvarlak, üstü çivili bir savaş aracı.
493dökümcübaşıTophanede top dökenlerin başı.
494dönüm vergisibk. kulluk hakkı.
495dört bölüklerKapıkulu süvarisinden sağ-ulufeciler, sol-ulufeciler, sağ-garipler ve sol-garipler bölükleri.
496dört ilçelerOsmanlı yönetim örgütünde: 1. İstanbul'a bağlı Küçük çekmece, Büyük çekmece, Terkos, Su yolu 2. Saruhan sancağına bağlı Eşme, İnay, Selendi, Sirke 3. Amasya sancağına bağlı Sonisa, Irak, Karakaya, Taşabat ilçelerinin topluca adı.
497dörtlererkiSiyasal erkin dört kişi elinde bulunduğu yönetim biçimi.
498dragonEskiden kimi batı ülkeleri ordularında atlı ya da yaya olarak savaşan asker sınıfı.
499duacıEskiden esnaf örgütlerinin kişiyi yükseltme törenlerinde, ilgili adayı sınavdan geçiren ve dua ile birlikte ona öğütler veren başkanın sanı.
500duacı çavuşubk. selam çavuşu.
501dukaBir Osmanlı altını değerinde olan Venedik ya da Floransa altını.
502dük1. Eskiden Batı ülkelerinde prens sanından sonra gelen en yüksek soyluluk sanı. 2. Bir düklükte egemen olan kimsenin sanı.
503dükkân vergisiDükkan işletenlerden her ay alınan kazanç vergisi.
504düklükBir dükün yönetimi altındaki ülke: Toskana düklüğü. 2. Bir dükün görevi, orunu.
505düşmek1. İş başından ayrılmak, çekilmek zorunda kalmak. 2. Düşman eline geçmek.
506düzen akçesiYeniçeri ocağına katılan acemi oğlanlara verilen para.
507düzme solakSolak eksiklerinin yerlerini doldurmak üzere dışardan alınıp solak kılığına sokulan kimse.
508ebced hesabıArap abecesinin özel bir düzeniyle sıralanmış harflerin sayı değerleri: Ebced, hevvez, huttî, kelemen, sa'fes, karaşet, sehhaz, dazıglen. bk. tarih düşürmek.
509ecnebî kuruşbk. riyal.
510edikbk. çekme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir