Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541esir eminiEsircilerden vergi toplamakla yükümlü görevli.
542esirci1847 de Osmanlı Devletinin de girdiği uluslararası bir anlaşma ile köleliğin kaldırılmasından önce tutsak alım ve satımı ile uğraşan tecimen.
543eskiBir görevde uzun süre çalışmış olan kimse.
544eski odalarİstanbul'da Şehzadebaşı'ndaki yeniçeri kışlaları.
545Eskisarayİstanbul alındığında, bugünkü üniversite merkez binasının yerinde yapılmış olan sarayın adı.
546eskiyazı bilgisiEski yazıların okunmasını konu edinen bilim dalı.
547esnaf kâhyasıLoncalarda esnafça seçilerek kadının onayı ile atanması kesinleşen, derecesi esnaf şeyhinden sonra gelen ve esnafın disiplinine, devletle ilgili işlerine bakmakla görevli yönetici.
548esnaf kethüdasıbk. esnaf kâhyası.
549esnaf loncasıEsnafın örgütlenip kurduğu birlik.
550esnaf şeyhiEsnaf loncasının başkanı.
551esnaf yiğitbaşısıLoncalarda esnafın zanaat ve ustalıkla ilgili işlerine bakan kimse.
552eşkâl defteribk. anadefteri.
553eşkinci1. Savaşa giden eyalet askeri. 2. II. Mahmut zamanında batılı yöntemlerle eğitilmek üzere kurulan askerî örgüt.
554eşkinci timarıİyeleri, alaybeylerinin bayrağı altında savaşlara katılmakla yükümlü olan timar.
555eşmekAskerin bir yerden bir yere ya da savaşa gitmesi.
556et tomruğuEtmeydanında yeniçeri ocağına özgü sekiz kasap dükkânı.
557etajeneroEski Fransa'da üç sınıf halkın temsilcilerinden oluşan ulusal meclisin adı.
558etmeydanıİstanbul, Aksaray'da yeniçerilere et dağıtılan ve yeniçerilerin kazan kaldırdıklarında toplandıkları alan.
559evPadişah çocuklarının bucak içindeki özel daireleri.
560eyaletOsmanlı devletinde en büyük sivil ve askerî yönetim bölgesi.
561eyalet askeriOsmanlı ordusunun kapıkulu askeri dışında illerden sağlanarak oluşturulan ikinci bölümü, bk. topraklı süvari, yerlikulu, eşkinci.
562eyalet kadısıOsmanlılarda eyaletlerin tüm hukuk ve ceza işlerine doğrudan doğruya bakan kadılara verilen san.
563eyalet kethüdasıOsmanlılarda eyalet valileri ile sancak beylerinin başkentteki işlerini devlet dairelerinde izleyen görevli.
564falakacıKola çıkan sadrazamın, İstanbul kadısının, yeniçeri ağasının ya da sekbanbaşının yanında bulunan ve suçlu bulunanları falakaya yatıran görevli.
565falanj1. Eski Yunanlılarda, özellikle Makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alay. 2. Kimi ülkelerde yarı askerî siyasal örgütlere verilen ad: İspanya ulusal falanjı gibi.
566fatihİslam devletlerinde bir ülkeyi ya da bir kenti düşmandan alan komutan ve hükümdara verilen yüceltme sanı: Mısır fatihi, Revan fatihi gibi. 2. İstanbul'u Türklere kazandıran Osmanlı padişahı II. Sultan Mehmet'in sanı.
567fatih çocuklarıRumeli'yi açan gazilerin, Rumeli'nin kimi kent ve kasabalarında oturan torunları ile Anadolunun çeşitli yerlerinden oralara yerleştirilmiş olup Tanzimata kadar birtakım ayrıcalıkları bulunan Türkler.
568FelemenkBugünkü Hollanda, Belçika ve kuzey-doğu Fransa'ya eskiden verilen ad.
569fenerli reisOsmanlılarda devlet gemilerinde, 150 akçeye dek ödenek alan kaptan.
570FenerlilerDivan-ı Hümayun çevirmenliği, 18. yüzyıldan sonra da Eflak ve Buğdan Beyliği yapan Fener'deki Rum Patrikhanesi çevresinde toplanmış Rumlara verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir