Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
721hasodalıkPadişahın seçtiği odalık.
722hassa bahçeleriSarayın malı olup saray sınırları dışında bulunan bahçe ve bostanlar.
723hassa bostancılarıSarayın dışında bulunan, ancak saraya özgü bahçe ve bostanlara bakan görevli.
724hassa kaptanıOsmanlı donanmasında kürekle çekilen gemilerin kaptanlarına verilen ad.
725hatmanKazak başbuğunun sanı.
726havale kulesiAlınması zor bir kaleyi sıkıştırmak için konum bakımından elverişli bir yere yapılan küçük kule.
727havariİnanç ve öğütlerini yaymak için İsa Peygamberin görevlendirdiği 12 kişiden her biri.
728havraYahudi tapınağı.
729hayriye altınıII. Mahmut'un tahta çıkışının 21. ve 22. yıllarında çıkarılan para.
730haytaOsmanlıların ilk zamanlarında eyalet askerinin uçboylarında görevli sınıflarından biri.
731hazine çadırıSefere çıkan Osmanlı ordusunun konakladığı yerde, birlikte taşınan para ve maliye defterlerinin saklandığı çadır.
732hazine defterdarıOsmanlılarda, eyaletlerde devlet gelirlerini toplayan ve hesaplarını tutan görevli.
733hazinedar ağaHarem dairesi içinde yapılan harcama işlerine bakan siyah haremağası.
734hazinedar başıİçağalardan biri ve içsarayda hazine koğuşunun buyurucusu olan kişi.
735hazinedar ustaSarayın harem dairesindeki değerli eşyaları korumak ve padişahın özel hizmetlerine bakmakla görevli karavaş.
736hekimbaşıOsmanlı sarayının ve tüm ülkenin sağlık işlerinden sorumlu olan kişi.
737helotEski Isparta'da toprağa bağlı yerli halk, devlet köleleri.
738helva sohbetiEskiden kış gecelerinde, ileri gelenlerin düzenledikleri, bilgin, şair, sanatçı ve müzikçilerin de katıldıkları toplantı.
739helvacılarSaray mutfağında helva, şurup ve türlü tatlılar, kokulu ve lezzetli macunlar hazırlamakla görevli kişiler.
740hetmanLehistan'da başkomutan 1539'dan sonra Hetman Vielki (Büyük Hetman) denmiştir.
741heybeci ocağıBostancı ocağına bağlı ve görevleri heybe yapmak olan bir sınıf.
742heyet-i temsiliyebk. temsilciler kurulu.
743hıdrellez dağıtımıOsmanlılarda halktan hıdrellezde toplanmak üzere konan vergi.
744Hıristiyan cizyesiSelçuklu ve Osmanlılarda Hıristiyan uyruklardan alınan kafa vergisi.
745hicrî tarihMuhammet Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçü (1622) ile başlayan ay yılı sayımı.
746hidiv1. Osmanlı sadrazamlarının sanlarından biri. 2. Osmanlı yönetimi döneminde bir süre Mısır valilerine verilen san.
747hidivlik1. Mısır valiliği sıfat ve orunu. 2. Mısır valisinin yönetimi altındaki ülke.
748hilat giydirmekPadişahın sadrazamlara, vezirlere ve daha başka devlet ileri gelenlerine bunların da, daha küçük aşamada, olanlara, yüceltmek ve ödüllemek için, değerli kumaş ya da kürkten yapılmış bir kaftan giydirmeleri.
749hisarbk. içkale.
750hisar gediğiKalelerde sürekli olarak görev yapan askerlerden timarlılara özgü olan belli ve değişmez sayıdaki yer ve görev.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir