Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1081kul kardeşiTaşra kalelerinde ve uç boylarında en az üç yıl görev yapmak üzere yeniçeri ocağına geçici olarak alınan asker.
1082kul kethüdasıbk. kethüdabey.
1083kul taifesibk. yeniçeri.
1084kulağasıbk. yeniçeriağası.
1085kulaklı tezkereResmî tezkerelerin alındığını belirten imzanın konulması için düzenlenen bir tür alındı.
1086kullukİstanbul ve taşrada kamu düzenini korumakla görevli daire.
1087kulluk hakkıOsmanlılarda tımarlılara ve sipahilere verilen toprakta oturanlardan, ektikleri toprak oranında her yıl alınan vergi.
1088kullukçu1. Kullukta görevli yeniçeri. 2. Silahtarağa ile ileri gelen saray ağalarının hizmetine bakan oğlan.
1089kullukçubaşı1. Sarayda Seferli odası erlerinden, padişahın sarık ve abdest peşkirlerini yıkamakla görevli olanına verilen ad. 2. Kiler ve hazine koğuşlarındaki kıdemlilere verilen ad.
1090kuloğlanıİhtisap akçesini toplayan belediye tahsildarı.
1091kuloğluÖlen evli yeniçerilerin, babaları gibi, ocakta askerlik yapan çocukları.
1092kumbarabk. humbara.
1093kundaklı kavalEşkinci askerinin kullandığı bir tür tüfek.
1094kurgan1. Türkistan'da sintepe. 2. Kale.
1095kurşunlu mahzenİstanbul'da tüm tersane gereçlerinin saklandığı depo.
1096kurtulmalıkTutsaklıktan kurtulmak için ödenen para.
1097kurucu meclisBir devletin anayasasını yapmak üzere toplanan ulusal meclis.
1098kurultay1. Eski Türk devletlerinde temel sorunları görüşmek üzere yapılan genel toplantı. 2. Önemli sorunları görüşüp karara bağlamak üzere yetkili kişilerce düzenlenen toplantı.
1099kuruş1. Eskiden, Osmanlı ülkelerinde kullanılan yabancı paralar. 2. XVI. yüzyıl sonlarından bu yana kullanılan ve seksen akçe değerinde sayılan Osmanlı parası. 3. Türk lirasının yüzde biri.
1100kuşbazlarPadişahların av kuşlarını yetiştiren kimseler.
1101kuşçuSuç işleyen saray hasekilerini cezalandırmak ve yola getirmekle görevli haseki subayı.
1102kuşhane mutfağıSarayda padişahın kişisel yemeklerinin pişirildiği mutfak.
1103kutsal bağlaşmaKutsal saydıkları bir ülkü ya da inancı birlikte yürütmek için kimi devletlerin aralarında kurdukları birlik: 1684'te Hıristiyan Avusturya, Lehistan, Venedik ve Papalığın Müslüman Osmanlılara karşı 1815'de tutucu Avusturya, Rusya ve Prusya devletlerinin F
1104kutsal eşyalarHz. Muhammet, kimi tanrı elçileri ve ululardan kalma olduğuna inanılıp Topkapı sarayı müzesinde saklı duran eşyalar: Muhammet Peygambere ait bir diş, tas, sancak, seccade, yay, âsa ve bir çift nalın Hz. Şuayb'ın bir asası, Hz. Nuh'un tenceresi, Hz. İbrahi
1105kutsal kentlerMüslümanlarca kutsal tutulan Mekke ve Medine kentleri.
1106kutsal kentler aşamasıMekke ve Medine kadılığını eylemli olarak yapmamak üzere verilen bir ilmiye aşaması.
1107kutsal kentler orunuMekke ve Medine'nin eylemli kadılığı.
1108Kutsal SancakMuhammet Peygamberden kalan ve Topkapı sarayında öteki kutsal eşyalarla birlikte saklanan sancak.
1109kutsal savaşDin uğruna savaş.
1110kutsal ülkeYahudilerce kutsal sayılan Filistin'e verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir