Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1201medreseİslam ülkelerinde, görenekçi yöntemlerle yürütülen öğretim kurumu.
1202megaronEge bölgesinde, temeli taştan ve üstü kerpiç ile tahtadan yapılmış en eski ev tipi.
1203mehter1. Mehterhane takımında görevli kimse. 2. Babıâli çavuşu ya da kavası. 3. Osmanlılarda çadırlara bakan uşak.
1204mehterbaşı1. Mehterhanenin başı mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kişi. 2. Saray çadırcılarının başı.
1205mehterhane1. Osmanlılarda davul, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı. 2. Askerî mızıka yeri.
1206mektubîbk. mektupçu.
1207mektupçuOsmanlılarda, bir resmî dairenin yazı işlerini çevirmekle yükümlü yüksek görevli.
1208menhir(Keltçeden): Tarihöncesi zamanlardan kalma dikili tek parça sütun biçiminde taş anıt.
1209menşurGenellikle serdarlık, Kırım hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Buğdan voyvodalığı ve valilik gibi yüksek orunlara atananlar için çıkarılan padişah buyruğu.
1210menzil1. At değiştirmek ya da konaklamak üzere kervanların ve posta tatarlarının indikleri bina, han. 2. Erim: top menzili, ok menzili. 3. Bir günlük yürüyüş (ortalama sekiz saat) ile alınabilen yol uzunluğu, iki konak arası yol: Ankara-Eskişehir arası 6 menzil
1211menzil atlarıPosta tatarlarının yorulmuş atlarının yerini almak üzere, menzillerde bekletilen yedek atlar.
1212menzil atmakÖnaşamı kırmak amacıyla ok atma yarışı yapmak.
1213menzil bozmakOk atma yarışında önaşamı kırmak.
1214menzil dikmekOk atmada kırılan sonaşam dolayısıyle, önaşam okunun düştüğü yere bir taş dikmek.
1215menzil eminiOsmanlı devletinde, yollarda ve konak yerlerinde askerin yiyeceğini sağlamakla yükümlü görevli.
1216menzil taşı1. Önaşam okunun düştüğü yere dikilen taş. 2. Ok atma talimleri yapılan alan.
1217menzilciMenzil beygirleri ile giden posta tatarı.
1218merhaba siperiKale kapısının tam karşısındaki mazgala verilen ad.
1219merhem akçesiMüslüman dinini kabul eden Hıristiyanlara verilen sünnet parası.
1220meşaleciOsmanlı sarayında kapıcıların bir takımı.
1221meşrutiyet dönemiOsmanlı tarihinde, 23 temmuz 1908 ile 29 ekim 1918 arasındaki koşullu yönetim dönemi.
1222mevkufatçıMevkufat adı altında toplanan kaçkın resmi, boşalmış timar ve vakıf gelirleri ile geleneksel vergilerden savaş için ayrılan para işleriyle uğraşan görevli.
1223mevkufatçı kalemiOsmanlı maliyesinde, mevkufatçının buyruğu altındaki büro.
1224mevlit alayıMuhammed Peygamberin doğum gününde, önceleri Ayasofya, sonraları Sultan Ahmet camiinde okunan mevlit dolayısıyle düzenlenen, padişah ve devlet büyüklerinin de katıldıkları büyük tören.
1225meydan günüOk meydanında, ok atma yarışları yapılan gün.
1226meydan kethüdasıbk. meydan başı.
1227meydan savaşıAçık, düzlük yerde yapılan büyük savaş.
1228meydan şeyhiGüreş alanında, pehlivanları tanıtan ve hakemlik yapan kişi.
1229meydanbaşıAcemi ocağında, erlere verilen cezaların uygulanması işini yürütmekle görevli subayın sanı.
1230meze (mezo) firkateynGüverte topları olmayan savaş gemisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir