Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121avcı bölüğüYeniçeri ortalarından 33. sekban bölüğünün adı.
122avcıbaşıAvcı bölüğünün komutanı ve saray avcılarının başı.
123avcılarOsmanlı sarayında bulundurulan ve av işiyle uğraşan görevlilerin tümü.
124ayak divanıBir konuyu ivedilikle görüşmek ve sonuca bağlamak üzere padişahın katılmasıyle ayakta kurulan olağanüstü divan.
125ayak naibiDavaları gerektiğinde yerinde görmek üzere kadı adına görev yapan kişi.
126ayak taşıOkçuların ok atarken üzerinde durdukları taş.
127ayak teriBir hükümet buyruğunu bildirmek için bir yere gönderilen görevliye, giderleri karşılığı ödenen para.
128ayakbastı parasıEskiden kimi Osmanlı kentinde dışardan gelenlerden alınan vergi.
129ayaktakımı1. Aşağı sınıftan sayılan halk. 2. bk. plebler.
130ayan1-Osmanlılarda, bir kentin ileri gelenleri. 2-Osmanlılarda, XVIII. yüzyıldan bu yana illerin yönetiminde yetki kazanmış yerli kişiler. 3. Ayan Meclisi üyesi.
131Ayan MeclisiOsmanlı İmparatorluğunda üyeleri padişahça atanan meclis.
132ayarı bozuk akçebk. çürük akçe.
133aydınlanma çağıXVIII. yüzyıl Avrupasında düşünüş ve inançların tüm baskılardan kurtularak usun kılavuzluğunda bağımsızlığa kavuştuğu dönem.
134ayrıcalıklı eyaletlerYönetim biçimleri ötekilerden ayrı olarak belli koşullara bağlı Osmanlı illeri: Mısır, Eflak-Buğdan gibi.
135ayrık vakıflarHükümet denetimi dışında ve mütevellilerce yönetilen vakıflar.
136ayvazBüyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak.
137azap1. Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanılan asker. 2. Osmanlılarda eyalet askerinden hafif piyade.
138azap ağasıAzap askerinin en yüksek aşamadaki komutanı.
139azap kâtibiAzap ağasından sonra gelen, görevi azapların künyesini tutmak, özlük ve ödenek işlerine bakmak olan görevli.
140azat etmekBir kul ya da karavaşa özgürlüğünü geri vermek.
141azatlıÖzgürlüğü geri verilmiş kul ya da karavaş.
142babaSaygıdeğer yaşlı adamlara, bir topluluğun ya da bir örgütün başında bulunan kimselere, kimi tekke ulularına verilen san: Baba Oruç, Bektaşî Babası, Gül Baba.
143Babıâli1. Osmanlı İmparatorluğunun yüksek yönetim organlarının bulunduğu yapı. 2. Osmanlı hükümeti.
144Babıâli hocasıGörevli olarak yetişmek üzere Babıâliye giren gençlerin öğretmenlerine verilen san.
145bacaluşkaOsmanlı ordusunda kullanılan bir tür top.
146baçGümrük vergisi alışveriş vergisi, bk. büyük baç.
147baççıYol güvenliğini sağlaması karşılığı olarak belli yerlerde belli tarifeye göre para alan görevlinin sanı.
148baçlıBaç ödemekle yükümü olan kişi.
149badaluşkabk. bacaluşka.
150bağdaşık devletlerBirinci Dünya Savaşından önce aralarında bir antlaşma yapmış olan İngiltere, Fransa ve Rusya'ya verilen ad. bk. üçlü bağdaşma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir