Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1921tuğracı vezirPadişahın tuğrasını çekmek yetkisi bulunan vezir.
1922tuğralıÜzerinde ay resmi bulunan Osmanlı altın paralarından biri.
1923tuğralı kuruşbk. yeni Osmanlı kuruşu.
1924tulumbacı ocağıYeniçeri ocağına bağlı olan, yangın söndürme işiyle görevli örgüt.
1925Tuna beylikleriOsmanlı yönetim döneminde Eflak ve Buğdan ülkelerinin ikisine birden verilen ad.
1926turancılıkBütün Türklerin tek yurtta ve tek buyruk altında birleşmelerini öngören, ırkçı bir akım.
1927turnacıbaşıTurnacılar ortası komutanına verilen san.
1928turnacılar ortasıYeniçeri ocağının, padişahla ava giden, av köpekleri ve tazılara bakan, birkaç turna taşıyan 68. ortası.
1929tutucubaşıSarayda kiler odasının, padişahın sofra donatımı işlerine bakan 12 eskisinden üçüncüsünün sanı.
1930tutuk akçeOsmanlı maliyesinde belli bir gider için ayrılmışken harcanmadan hazineye kalan para.
1931tüfekçi1. Padişahı ve sarayı korumakla görevli olanlara verilen ad. 2. Savaş gereçleri, silah yapımı ve onarımı ile uğraşan asker sınıfından olan kişi.
1932tüfekçi yamağıPadişaha özgü silahları koruyan, bakım işleriyle uğraşan görevli.
1933tüfekçibaşıTüfekçi yamaklarının buyurucusu.
1934tüfekhaneOsmanlı ordusunun tüfek gereksinimini karşılayan yer.
1935tüfekliler1. Piyade eri. 2. Savaş gemilerinde, gemici olmayan, sadece savaşan askerler.
1936tülbent ağasıPadişahın sarık ve çamaşırlarını korumak, temizlemek, gereğinde padişahı giydirmek işleriyle uğraşan ve törenlerde sarığı taşıyan görevii.
1937tülbent gulamıbk. tülbet ağası.
1938tümçağrıSavaş bölgesinde olan bütün halkın topyekûn savaşa çağrılması.
1939tümdanışSiyasal yetkece alınan önemli bir kararın, yönetilenlerce onanıp onanmadığını ortaya koymak için halkoyuna başvurma yolu.
1940türbeİçinde, çoğu kez ünlü kişilerin gömülü bulunduğu yapı, anıtsal sin.
1941Türk devletlerinde genel olarak sınır ya da sınır boylarındaki eyalet ve sancaklara verilen ad.
1942uçbeyiUçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
1943uçbeyliği1. Uçbeyinin görevi ya da orunu. 2. Uçbeyinin yönetimi altındaki sancak.
1944uçurmaOsmanlılarda, ince donanmanın en küçük gemilerine verilen ad.
1945uğrunkapıKuşatmakta olan düşmanı ansızın baskına uğratmak için kalelere yapılmış gizli çıkış kapısı.
1946ûlâOsmanlılarda, protokolda Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinden sonra gelen bir sivil aşama
1947UlahEflak ülkesi halkına Osmanlıların verdikleri ad.
1948ulakResmî kâğıtları ve haberleri ivedilikle götürüp getiren görevli.
1949ulufeOsmanlılarda kapıkulu askerine, saray ve devlet örgütlerindeki kimi görevlilere üç ayda bir verilen ödenek.
1950ulufe artırımıYeniçeri ulufelerinde yapılan artırım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir