Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2011voynukbeyiSaray ahırlarında çalışan voynukların başı .
2012voyvoda1. Osmanlıların Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. 2. Kesime verilen bir yerin vergilerini toplamakla görevlendirilen kimse. 3. Vezirlerin, haslarının yıllık gelirini toplamak için gönderdikleri görevli.
2013yağmabk. çapul.
2014yahni kapanOcak dışında, devlet büyüklerinin konaklarında görev yapan yeniçerilere verilen ad.
2015yakalı baltacılarbk. zülüflü baltacılar.
2016yakınçağFransız devriminden (1789) günümüze dek süregelen zaman kesimi.
2017yakınçağ tarihiFransız devriminden günümüze değin uzanan tarih.
2018YakındoğuDoğu Akdeniz çevresindeki ülkelerin topluca adı.
2019yaldız altınıOsmanlı altın paralarından birinin adı.
2020yalıağasıKıyıları gözetleyen görevli komutan.
2021yamak1. Yeniçeri ocağında topçu ve humbaracı gibi askerî kuruluşlarda aday olarak bulunan kimse. 2. Bir toprak dirliğine ocak şeklinde tasarruf edenlerden, savaş zamanı hizmete gitmeyip yerinde kalan kimse. 3. Kale gözetçisi yeniçeri.
2022yancıkAtların sırtına geçirilen zırhlı örtü.
2023yararcı tarihçilikGeçmiş olayların gelecek olaylar için örnek alınması amacını güden tarih yazıcılığı.
2024yardımcılıOsmanlılarda, askere alındığında ailesine bakacak kimsesi olan kişi.
2025yardımcısızOsmanlılarda, ailesine bakacak kimsesi olmadığı için askerliği ertelenen kişi.
2026yarıtanrı1. Mitolojide Tanrı ya da Tanrıçaların insanlarla birleşmesinden doğan çocuklar. 2. Kendisinde Tanrısal nitelikler bulunan kahraman.
2027yarlığbk. yarlık.
2028yarlıkbk. ferman, berat, menşur.
2029yasakçı1. bk. kullukçu. 2. bk. kavas. 3. bk. karakullukçu.
2030yatZırh ve kalkan gibi korunma aracı.
2031yatakçıSancakbeyleri ya da beylerbeylerince geceleyin çarşıları beklemekle görevlendirilen halktan kimse.
2032yavrukulebk. gözcü kule.
2033yaya akçesiYeniçerilere giysi bedeli olarak verilen para.
2034yaya ortalarıYeniçeri ocağının üç bölümünden biri olan 1-101. ortalar, bk. sekban bölükleri, ağa bölükleri.
2035yayabaşıYeniçeri ocağının yaya ortaları komutanlarına verilen san.
2036yayabeyi1. bk. yayabaşı. 2. Yayaların, timarları bölgesinde bağlı bulundukları buyurucularına verilen san.
2037yayabeylerbk. yaya ortaları.
2038yayalarOsmanlı devletinin kuruluş döneminde, barış zamanı tarımla uğraşan, savaş zamanı sefere katılan kapıkulu ocaklarının kurulmasından sonra da bir süre eyalet askeri olarak kullanılan bunlara karşılık kimi vergilerden bağışık tutulan bir sınıf yaya askeri.
2039yayla başgulamıHaremağalığında bir aşama. bk. haremağası.
2040yazılı mahmudiyeII. Sultan Mahmut zamanında basılan paralar: atik rumî, cedid rumî.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir