Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
181başbayraktarYeniçeri ocağında İmam-ı Âzam bayrağını taşıyan subay.
182başbekçibk. başsancaktar.
183başbölükbaşı1. Yeniçeri ocağında ağa bölükbaşılarının en eskisinin adı. 2. Sarıca bölükbaşılarından en eskisinin sanı.
184başbuğ1. Osmanlılarda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşan birliğin ya da milis güçlerinin komutanı. 2. Devlete karşı ayaklananların başı.
185başçavuşYeniçeri örgütünde 5. bölüğün komutanı, aynı zamanda tüm yeniçeri ocağının çavuşu.
186başçuhadarOsmanlı sarayında padişahın hizmetinde bulunan çuhadarların başı olan ve padişahın at gezilerinde atın sağında yürüyen görevli.
187başdefterdarOsmanlılarda Tanzimat dönemine dek Rumeli'deki illerin maliye işlerine bakan en yüksek görevli.
188başeski1. Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi. 2. Saray ahırı erlerinin en kıdemlisi.
189başhafiyeOsmanlı sarayında gizli haberler toplamakla görevli örgütün başında bulunan kişi.
190başhalifeOsmanlılarda kalem yazmanlarının en kıdemlisi.
191başhaseki1. Bostancı hasekileri ağasının sanı. 2. Yeniçeri ocağındaki dört hünkâr hasekisinin en eskisi.
192başıbozukSavaş sırasında gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılan er.
193başikbalPadişahın odalıkları arasında en önde geleni.
194başkadınPadişahın nikâhlı kadınlarından en eskisi.
195başkapı gulamıHaremağalığında bir aşama. bk. haremağası.
196başkentBir devletin yönetim merkezi olan kent.
197başkomutanTüm silâhlı kuvvetlerin başı.
198başmabeynciMabeyncilerin başı.
199başmaklıkbk. paşmaklık.
200başmehterYeniçeri ağasının en yakını olan ve özel işleriyle uğraşan en yüksek aşamadaki ağa gediklisi.
201başmuhasebeOsmanlı maliyesinde, bugünkü Sayıştayın işini yapan daire.
202başmuhasebeciBaşmuhasebe dairesinin başkanı.
203başruznamçeciRuznamçecilerin başı.
204başsancaktarSarayda kutsal sancağı bekleyen gözetçilerin başı.
205başsız akınBaşlarında komutan olmayan akıncıların, yirmi kişiye kadar ufak kuvvetlerle düşman toprağına yaptıkları akın.
206baştardeKadırga türünden bir savaş gemisi.
207Batı ülkeleriGenel olarak Avrupa ve Batı kültürünü benimsemiş ülkelere verilen ad.
208bayerkiSiyasal erkin zenginler elinde bulunduğu yönetim biçimi.
209bayrak açmak1. Başkaldırmak. 2. Gönüllü asker toplamaya başlamak.
210bayrak askeriHer yıl hıdrellezden kasım ayına kadar savaş gemilerinde çalışmak üzere yalı halkından toplanan asker.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir