Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2101yünlükBörkün tüy takmaya özgü yeri.
2102yünlüklü keçeYeniçeri subaylarının giydikleri börkün tüy takma yeri bulunan türü.
2103yünlüksüz keçeYeniçeri erlerinin giydikleri börkün tüy takma yeri bulunmayan türü.
2104yürük1. Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmenlere verilen ad. 2. Osmanlılarda otuzar kişilik ocaklar halinde Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan timarlı asker.
2105yürük bayrağıSavaşta düşmana saldırmak için ayrılan asker birliğinin bayrağı.
2106yürük defterleriToprak yazımı yapılırken ilgili bölgede oturan yürüklerin yazıldığı defterler.
2107yürükbeyiYürük askerinin komutanı.
2108yüzyılYüz yılı kapsayan zaman kesimi.
2109zağarcı ortasıYeniçeri ocağının, padişahın av köpeklerini yetiştirmekle görevli 64. ortası.
2110zağarcıbaşıZağarcı ortası komutanına verilen san.
2111zamanbilimiOlayların tarihini araştıran ve sıralayan bilim.
2112zamandiziTarihsel olayların zaman açısından sırası.
2113zarbezenKüçük çaplı bir top türü.
2114zaviye1. Tekkenin küçüğü. 2. Kervansarayların seyrek bulunduğu yerlerle geçit ve derbentlerdeki konak yerlerine verilen ad.
2115zeametYıllık geliri 20.000-99.999 akçe olan toprak dirliği.
2116zeametliBir zeameti elinde bulunduran kişi.
2117zekâtŞeriat kuralları gereğince varlıklı Müslümanların her yıl yoksullara vermek zorunda bulundukları, mallarının kırkta bir oranındaki kesimi.
2118zemberek1. Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. 2. Hayvan sırtında taşınabilen küçük top.
2119zemberekçi ortasıYeniçeri ocağının zemberek denilen bir tür ok ile silahlanmış 82. ortası.
2120zemberekçibaşıZemberekçi ortası komutanına verilen san.
2121zemberekli musketHayvan sırtında taşınan küçük top.
2122zenci ağasıbk. haremağası.
2123zerkulabk. üsküf.
2124zırhDüşman silahlarının etkisinden korunmak için giyilen çelik giysi.
2125zincirli1716'da basılan Osmanlı altın parasının adı.
2126zobuVezir konaklarında içağaların özel hizmetlerini gören kimseler.
2127zolataPolonya parasına benzeyen bir Osmanlı gümüş parası.
2128zurnacıbaşıPadişah mehterhanesinde zurna çalanların başı.
2129zülüflü baltacılarTopkapı sarayının içsaray bölümünde hizmet ve koruma ile görevli baltacılar.
2130zülüflü külahıZülüflü baltacıların giydikleri, zülüfü andırır ve çevreyi görmeyi engelleyen perçemli başlık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir