Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - XML
Güzel Sanatlar terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
421hisar(Mimarlık) Eskiden kent ve kasabaların yüksek yerlerine yapılan, surlar ve kulelerle çevrili kale.
422hiyeroglifMısırlıların kullandıkları bir resimyazı çeşidi. a. bk. resimyazı.
423holbk. giriş boşluğu.
424horasan(Mimarlık) Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir çeşit harç.
425höyük(Mimarlık) Üzerine tepe biçimi toprak, yığılmış, eski uygarlıklardan kalma mezar.
426hurmayaprağı(Süsleme) Hurma yaprağı biçiminde bezeme örgesi.
427hücre(Mimarlık) Küçük oda.
428hünkâr mahfili(Mimarlık) Camilerde padişahların namaz kılmalarına ayrılmış, özel kapısı ve merdiveni olan yüksekçe yer.
429ılıklık(Mimarlık) Roma hamamlarında soğuk sulu bölüm ile sıcak sulu bölüm arasında bulunan yer. a. bk. cehennemlik, külhan, sıcaklık, soğukluk.
430ısıtma tandırı(Resim) Asitli kazıda maden plağın ısıtıldığı tabla.
431ıslak kazı(Resim) Çinko, bakır, çelik ya da alüminyum gibi plaklar üzerine yapılan çizimin asitle yedirilerek derinleştirilmesine dayanan bir baskı tekniği. Bu teknikle yapılmış baskıresim. a. bk. lekebaskı, kuru kazı, derinbaskı.
432ışık gölgebk. açık-koyu.
433ışık ressamı(Resim) Işıklı açık hava resmi boyayan ressam.
434ışık sarısı(Resim) Parlak kanarya rengi sarı.
435içavlu(Mimarlık) Camilerde soncemaat yeri ile onun önüne getirilen (U) biçimindeki revaklı geçitin çevrelediği, ortasında şadırvan bulunan avlu.
436içdere(Mimarlık) Aynı yöne bakan iki dam yüzeyinin birbirini kestiği yerde yağmur akıntısı için yapılan oluk. a. bk. damderesi.
437içerik(Resim, Heykel, Mimarlık) Sanat yapıtının konu dışındaki kuruluşu. Yapıtın dokusu ve doku bağlantıları ile meydana gelen biçimin tümü. İçerikle konuyu karıştırmamalıdır. İçerik tümü ile sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların düzeni demektir.
438içkale(Mimarlık) Korunmalı kale. Surlarla çevrili eski kentlerin savunması kolay yerinde yapılmış ikinci kale.
439içmimar(İçmimari) Bir yapı içini süsleyen ve döşeyen sanatçı.
440içmimarlık(İçmimari) Bir mimarlık yapıtının içini süsleme ve döşeme sanatı.
441iğne kazısı(Resim) Kazıma resim sanatında, maden plak üzerine çelik uçlu kazı kalemi ile resim çizdikten ve mürekkep yedirdikten sonra basma tekniği.
442iki kanatlı tablo(Resim) (Yun. di-ptukhos = ikiye katlı) Birbirine menteşeli iki kanat üzerine yapılmış, katlanabilir resim.
443ikiz düzen(Mimarlık) Mimarlıkta iki aynı öğenin yan yana kullanılması. Örn. iki sütun ya da iki kemerin yan yana kullanılması gibi.
444ikiz kemer(Mimarlık) Sıra ile ikişerli düzenlenen kemerlere verilen ad.
445ikiz sütun(Mimarlık) Sıra ile ikişerli düzenlenen sütunlara verilen ad.
446ikon(Resim) (Yun. eikon = imge) Ortodokslarda İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış resimlerine verilen ad.
447ilân resmi(Resim) Resimli duvar ilânı.
448ilk taslak(Resim) Bir sanat yapıtının ilk aşaması, kaba çizgileri ile ilk durumu.
449ilkel sanat(Resim, Heykel) İlkel ulusların sanatlarına verilen ad. Bu sanat gözlerin patlak, parmakların uzun oluşu, gövdenin kitle olarak önyüzden duruşu, karşıt ve kuvvetli renkler ile ilgi çeker.
450ilkelciler(Resim, Heykel) Avrupa sanatının çağımıza değin geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, saf, kaba, yalın biçimli sanatını benimseyip bu anlamda çalışan sanatçılar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir