Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - XML
Güzel Sanatlar terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481kalfa(Mimarlık) Mimarların çizdikleri tasarları ustalara uygulattıran kişi.
482kalıp(Heykel) Bir heykelin maden ya da alçıdan dökümünü yapmak için, heykeli alçıyla kaplayarak ya da kuma bastırarak elde edilen içi boş biçim. a. bk. çoğaltma kalıbı, ölü kal ip.
483kalıp dökümü(Heykel) Kalıba dökülerek çıkarılan döküm kalıplama. a. bk. kalıp, çoğaltma kalıbı, ölükalıp.
484kalkan(Mimarlık) Yapılarda çatının mahya aşığından iki yana olan eğikliği ile ön ve arka duvarların üçgen biçiminde görünen bölümü. Beşik çatının üçgen biçimindeki dama değin uzanan duvarlı yüzü.
485kaltabanbk. yuvak.
486kamennaya baba(Heykel) Sibirya ve Ortaasya Türklerinin mezar anıtı olarak yaptıkları, ayakta ya da oturmuş durumda kadın, erkek heykelleri.
487kamış kalemGüzel yazı yazanların kullandıkları, sert dokulu bir çeşit sazdan yontulma kalem saz kalem de denir.
488kanarya sarısı(Resim) Açık sarı limon sarısı rengi.
489kankalemi(Resim) 1. Kırmızımtırak kahverengi kuru kalem. 2. Bu kalemle yapılmış resim.
490kaolinbk. arı kil.
491kapalı kompozisyonBetilerin tüm olarak tablo sınırı içine sığdığı kompozisyon türü. a. bk. açık kompozisyon.
492kapatıcı suluboya(Resim) Suluboyaların içine beyaz boya katılarak hazırlanan mat, kapatıcı boya.
493kapı dikmesi(Mimarlık) Ahşap yapılarda kapıların iki yanında konulan ağaç direklerin her biri. a. bk. dikme, pencere dikmesi.
494kapı revakı(Mimarlık) Anakapıların önüne yapılan bir ya da üç yüzü açık, sütun ve kemerler üzerine oturtulmuş sundurma. a. bk. revak, revaklı avlu.
495kapı sundurması(Mimarlık) Kapı üstlerine konulan eğik saçak biçimindeki örtme.
496kapı tacı(Mimarlık) Anıtsal anakapıların üzerine konulan ve bir taç gibi duran kapı tepeliği. Örn. Süleymaniye camisinde, iç avluya giriş kapısının üzerindeki taç biçimi süsleme.
497kapı üstlüğü(Mimarlık) Evlerin dış kapısını yüksek göstermek için, kapı üstündeki boyunduruk üzerine, kapı genişliğinde konulan dikdörtgen biçimindeki pencere.
498kapı üstü boyunduruğu(Mimarlık) Kapıların yan duvarlarını birbirine bağlayan beton ya da ağaç kiriş. a. bk. boyunduruk.
499kapı üstü yazıtı(Süsleme) Camilerin ve evlerin kapıları üzerinde bulunan taş, ağaç, ya da madenden yapılmış, silmelerle çerçevelenmiş yazılı levha.
500kapıkule(Mimarlık) Eski kale ve saraylarda, iki yanında korunma kuleleri bulunan anıtsal anakapı.
501kara(Resim) Kemik ya da ağaçların yakılması ile elde edilen kömür rengi. a. bk. ak boya.
502karakalem(Resim) 1. Bir çeşit kömür kalem. 2. Açık koyu çalışma olanağı veren bu kalemle yapılmış olan resim.
503kârgir(Mimarlık) Taş ve tuğladan yapılmış yapı.
504karikatür(Resim) İnsan ve toplumla ilgili her çeşit olayı konu olarak alıp, abartılı bir biçimde belirten düşündürücü ve güldürücü resim.
505karkas(Mimarlık) Demirli betonla yapılmış yapı.
506karma başlık(Mimarlık) İyon ile Korint düzeni karışımı bir sütun başlığı. a. bk. İyon düzeni, Korint düzeni, Dor düzen.
507karmaç(Mimarlık) Sıva için kullanılan, samanla karıştırılmış killi çamur.
508karşıt(Resim) Resimde bir rengin ya da renk tonunun karşıtı olan renk ya da ton. Örn. kara rengin karşıtı ak, kırmızının yeşil, turuncunun mor, sarının mavi olduğu gibi.
509kartal örgesi(Süsleme) Değişik ülkelerde kullanılan, güç ve kuvvet simgesi kartal biçimi.
510karton(Resim) 1. Duvar suluboyası ya da halıresim için 1:1 boyutta tebeşir, kömür ya da kurşun kalem ile yapılan resim taslağı. 2. Büyük boyutta karton üzerine yapılan yağlıboya kompozisyon çalışması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir