Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - XML
Güzel Sanatlar terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121bauhaus(Resim, Mimarlık, İç Mimarlık) Almanyada 1919-1933 arasında öğretim yapmış, mimarlık çevresinde bütün sanatları eski Orta Çağ anlayışındaki atölyelerde olduğu gibi toplayan bir okul. Fabrikalarda üretilen kötü biçimli eşya yerine sanatçı elinden çıkma örneklerin çoğaltılması gerektiğini savunan ve eşyanın yapısal düzenini aynı zamanda süs gibi görmek isteyen okul.
122bazilika(Mimarlık) (Yun. basileus = kral) 1. Kral sarayı. 2. Dikdörtgen biçiminde, sonunda bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi. 3. İçi iki sıra sütunla ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olan üç şahına ayrılmış, dikdörtgen biçiminde kilise.
123belgi(Süsleme) Eskiden dükkan ve mağazaların kapıları üstünde, o dükkan ya da mağazanın nişanı olarak asılan, demirden yapılmış, üslüplaştırılmış hayvan biçimlerindeki süs.
124benzeti(Resim, Heykel) Özgünden çıkarılmış benzer yapıt.
125benzeti ressamı(Resim) Büyük sanatçıların yapıtlarını özgününe bakarak yapan ve benzeti olduğunu belirten ressam.
126benzetici ressam(Resim) 1. Büyük sanatçıların üslûbunda çalışarak yaptığı işleri özgün yapıt diye satan sahteci ressam. 2. Büyük sanatçıların yapıtlarından bazı bölümleri alarak kendi buluşu imiş gibi gösteren ressam.
127bereket boynuzu(Süsleme) İçinden çiçek ve meyvelerin taştığı, barış ve bolluk simgesi olan boynuz örgesi.
128beşikçatı(Mimarlık) Mahya aşığından başlayarak yalnız iki yana eğimi olan çatı. a. bk. çadırçatı, sundurma çatı, kırmaçatı, oturma çatı.
129beşikkemer(Mimarlık) (Lat. cingere = kuşatmak) Yarım çember biçimi kemer.
130beşiktaş(Heykel) İçinde ölülerin yerleştirildiği, sanatlı bir işçilikle yapılmış, üzerinde kabartmalar bulunan, süslü taş tabut.
131beşiktonoz(Mimarlık) Kesiti yarım silindir biçimindeki tonoz. a. bk. tonoz, manastır tonozu.
132beti(Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında insan ve hayvan biçimlerine verilen ad.
133betili(Resim, Heykel) İçinde insan, hayvan ve doğa öğelerinin yer aldığı resim ya da heykel. a. bk. beti, betisiz sanat.
134betili sanatDoğanın görünen biçimlerini ele alıp işleyen sanat.
135betim(Resim, Heykel) Her hangi bir şeyin resmi, heykeli.
136betisiz sanat(Resim, Heykel) İnsan, hayvan ve doğa öğelerini düşünmeden başlanılan ve bitmiş görünüşünde bu öğeleri yansıtan en ufak bir iz bulunmayan yapıt. a. bk. soyut sanat.
137bezek(Süsleme) Bezeme içinde bir tek süs örgesi. a. bk. bezekleme, örge, su.
138bezekçil(Süsleme) Süsleyici (öğe, yapıt)
139bezekleme(Süsleme) Çeşitli bezeklerden meydana gelen süsleme.
140bezeyici(Süsleme) Bezekleme yapan ressam.
141bezir isi(Resim) Bezir yağının yakılması ile elde edilen is tuşe mürekkebi yapımında kara boya olarak kullanılır.
142bezir verniği(Resim) Kaynatılmış keten tohumu yağı.
143biçim(Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu. 2. Bir rengin, çevresi belirli durumu.
144biçim bozma(Resim, Heykel, Mimarlık) Model olarak alınan nesnenin görünüşünü, yorum amacıyla, değiştirme.
145biçimci(Resim, Heykel, Mimarlık) Biçimi anlatımda abartan. a. bk. biçimcilik, biçim.
146biçimcilik(Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ve mimarlıkta biçimi bütün sanat değerlerinin üstünde gören anlayış. Özellikle biçimi belirtme inancı.
147biçimleme(Resim, Heykel, Mimarlık) Çeşitli özdeklerin bilimsel olanakları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma eylemi.
148biklinum(İçmimari) Romalılarda iki kişinin uzanarak yemek yediği bir çeşit kerevet, sedir, divan. a. bk. seki.
149bindirmetaşı(Mimarlık) Ayaklar üzerinde kemer ya da tonoz eğrisinin başladığı yere konan çıkıntılı üzengi kısmı yastık taşı da denir.
150binektaşı(Mimarlık) Eskiden, konak ya da sarayların önünde ata binmede kolaylık sağlayan ve üç dört ayak merdivenle çıkılan set.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir