Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - XML
Güzel Sanatlar terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
181cehennemlik(Mimarlık) Hamamların ısıtılması için döşeme taşları altında sıcak hava ve dumanın geçtiği yol. a. bk. dühenk.
182cennet yeşili(Resim) bk. tavus yeşili.
183cumba(Mimarlık) Yapıların yerkatı üstündeki katlarında, anaduvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmış oda. Cumbaların üstü örtülü, önü açık ya da kafeslidir. a. bk. balkon şahniş.
184cücedalızRoman kiliselerinde genellikle apsis'in üstünde yer alan ve dış duvarlar üzerinde sütunları bulunan, süs amacıyla yapılmış kör geçit.
185çadırÜstü ve yanları bez ya da kıl keçeden yapılmış barınak.
186çadırçatı(Mimarlık) Ortasından başlayarak dört bir yöne eğik yüzeyleri olan çatı. a. bk. beşikçatı, sundurmaçatı.
187çağcıl(Resim, Heykel, Mimarlık) Çağdaş anlayışla yapılmış (yapıt).
188çağcıllık(Resim, Heykel, Mimarlık) Çağdaş anlayışa uyarak sanat yapmak görüş ve inancında olma.
189çalak fırçalıÖzgür fırça vuruşlarıyla çalışılmış (resim).
190çankulesi(Mimarlık) Kiliselerde, önyüzün yanlarına, önyüzün tam üstüne ya da orta sahın ile çarpaz şahının kesiştiği yerin üstüne yapılan, çan takılmış kule.
191çapraz sahın(Mimarlık) Kiliselerde orta ve yan sahınları koronun önünde dikey olarak kesen sahın. Karşıt sahın.
192çardak(Mimarlık) Sarmaşıklı ağaç, asma ya da çiçek sardırılan direkler üzerine oturtulmuş kafesli çatı. Tarla bekleyenlerin, içinde ya da üstünde oturup yattıkları ağaç dallarından yapılmış gölgelik.
193çatı(Mimarlık) 1. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. a. bk. mahya, baba, mertek, altgergi. 2. Büyük otellerin çatı katındaki eğlence ve oturma yeri.
194çatı bağlaması(Mimarlık) Beton dökülmüş düz çatı tabanı üzerine kurulan çatının altgergi ve iki üsbaşlıktan meydana gelen, dikine konulmuş çatı katı üçgenlerinden her biri. Çatı bağlamaları belli aralıklarla, dikine ve birbirlerine paralel olarak yerleştirilir. Her çatı bağlaması üçgeni mertek ve payandalarla pekiştirilir. a. bk. oturtma çatı, çatımakası,
195çatı katı(Mimarlık) Yapılarda çatının bulunduğu yerin orta bölümünü kaplayan ve anaduvarlar üzerinde penceresi bulunmayan kat.
196çatı kulesi(Mimarlık) Orta Çağ kiliselerinde, ortasahın ile çaprazsahının kesiştiği kare üzerine gelen kule.
197çatı makası(Mimarlık) Makaslardan meydana gelen çatı. a. bk. makas, altgergi, üsbaşlık, dikme, baba, çatı aşığı.
198çatı örtüsü(Mimarlık) Çatının akmasına engel olan kiremit, oluklu saç vb. kaplama gereçleri.
199çatıaşığı(Mimarlık) Aynı yükseklikte olan çatı merteklerini birbirlerine bağlayan hatıllardan her biri. a. bk. mertek, mahya aşığı.
200çatma(Resim, Heykel) 1. Heykel çamurunu ayakta tutacak demir çubuk ve tel iskelet. 2. Kurşun çubuklardan yapılan camresim iskeleti.
201çelik kalem(Resim) Oymabaskıda maden plak üzerine resim kazımağa yarayan ucu sivri çelik çubuk. a. bk. oyma kalemi.
202çeşmibülbülCamdan yapılmış, üzeri sarmal süsler ve çiçek örgeleri ile bezenmiş bir çeşit sürahi.
203çevre çizgisi(Resim) Resimde bir nesneyi sınırlayan çizgi.
204çevredalız(Mimarlık) Roman ve gotik kiliselerinde koro ve apsis'in çevresini dolanan dalız.
205çevren çizgisi(Resim) Gözümüzün düzeyinde çevrenin meydana getirdiği yatay çizgi.
206çevrinme görünüş(Resim) Bir nokta çevresinde 360 derece dönüldüğünde görülen çevre görünüşünün tümü.
207çevrinme resmi(Resim) Çevrinme görünüşü veren yatay uzun resim.
208çıkıntı(Mimarlık) Bir duvarın düz yüzeyi üzerinde konsol, yarım sütun ve kabartma silmeler gibi duvar yüzeyinden taşan mimarlık öğeleri.
209çıkma(Mimarlık) Bir yapının giriş katının üzerindeki katlarında anaduvardan aşağı doğru cumbayı andıran çıkıntı.
210çıkma desteği(Mimarlık) Çıkmaların altında, çıkma ağırlığını yapı anaduvarına aktaran destek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir