Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
751toplumsal ve ekonomik aşınımKöylerden kentlere doğru olan nüfus akınlarının ekonomik ve toplumsal gelişme sürecine uyumsuzluğu sonucunda, kırsal alanların, çalışabilir, güçlü nüfusu yanı sıra, ekonomik kaynaklarını da yitirip yoksullaşması.
752toplumsallaştırmaBir doğal kaynağın, ekonomik etkinliğin ya da işgörünün bireylerin elinde kişisel kazanç amacıyla kullanılmasını önlemek ya iyeliğinde, ya kullanımında ya da bunların her ikisinde kamunun etkinliğini artıracak değişiklikler yaparak bunları tüm toplumun ya
753toprak bankasıGelecekteki gereksinmeleri karşılamak için, kamu kuruluşlarınca, belli bir izlenceye uygun olarak satınalınan, kamulaştırılan ve biriktirilen toprakların tümü.
754toprak elmenliğiBir toprak parçasının, iyesi olmaksızın, elde bulundurulmasına ya da ondan yararlanılmasına olanak veren tüzel ilişki.
755toprak haritasıBir ülkede, kırsal ve kentsel toprakların, niteliklerine ve verim durumlarına göre sınıflandırılıp ayrı ayrı belirtkelerle gösterildikleri harita.
756toprak kazanımıDenizin ya da göllerin doldurulması sonucunda toprağın kamuca değerlendirilebilecek duruma getirilmesi.
757toprak kullamım tasarıToprağın, gelecekte nasıl kullanılacağını, üzerinde hangi özel ve kamusal yapıların yapılmasına olur verileceğini ve bunların dayandığı varsayımları, gerekçeleri gösteren tasar türü.
758toprak kullanım araştırmasıKentlerin düzentasarını hazırlamaya başlarken sonuçları elde bulunması gereken ve kent toprağının türlü kentsel işlevler arasında nasıl bölüşülmekte ve türlü amaçlarla nasıl kullanılmakta olduğunu belirlemek amacıyla yapılan araştırma.
759toprak kullanım haritasıToprağın ve yapıların nasıl kullanılacaklarına, hangi işlevlere ayrılmış olduklarına ilişkin resmi harita.
760toprak kullanımı1 -Genellikle kent topraklarının, kendiliğinden ya da bir tasarlı eylem sonucu, türlü kentsel işlevler arasında paylaştırılarak kullanılması. 2. Bu kullanımı belirleyen, düzenleyen kentbilim ilkelerinin tümü.
761toprak parçalanmasıKamusal dağıtım ve düzeltim izlencelerinin ya da kalıt yasalarının bir sonucu olarak, toprağın, ekonomik kullanışa elverişli olmayacak ölçüde küçük parçalara bölünmesi böylece genellikle kent toprağının gitgide daha çok sayıda bireyin elinde toplanarak dü
762toprak tutmalığıKentsel ya da kırsal toprağın, tutmanlığa verildiğinde iyesine sağladığı gelir.
763toprak vurgunculuğuTaşınmazların pazar değerindeki yükselmelerden yararlanarak, para kazanmak amacıyla yapılan toprak alım satımı.
764toprak vurguncusubk. eylemli vurguncu.
765toprak yöneltisiBir ülkenin, kırsal ve kentsel topraklarını, kamusal ve bireysel iyelik arasında nasıl paylaştıracağını, bu paylaştırmada uzun dönemde ne gibi değişiklikler öngördüğünü, bireylerin, ailelerin, işletmelerin edinebilecekleri en çok toprak büyüklüğünün ne ol
766toprakölçmenKentsel ve kırsal toprakların değerinde gün geçtikçe görülen değişiklikleri, vergileme işlemlerinde kullanmak üzere, belli aralıklarla saptamak için kurulan kamusal örgütlerin görevlisi.
767toptancı1. Alım satım etikinliğini parça parça değil de toptan yapan tecimci. 2. Kentin düzentasarında bunların etkinliklerine ayrılan bölgenin niteliği.
768tutmalıkTutmanlık sözleşmesi uyarınca, taşınmaz iyesine ödenen para.
769tutmalık değeriBir taşınmaz malın, tutmanlığa verildiği varsayılarak yılda getireceği gelire göre hesaplanan satış değeri.
770tutmalık konutİyeliğini elde etmek için değil, belli bir tutmalık karşılığında oturulmak için yaptırılıp pazara sürülen konut türü. bk. iyelik konut.
771tutmalık ödeneğiKimi ülkelerde, dar gelirli ya da yoksul aileleri konut bunalımlarının etkisinden bir ölçüde korumak amacıyla, her ay ödemekte oldukları tutmalık paralarının devlet ya da kent yönetimi gibi kamu kuruluşlarınca üstlenilen bir bölümü.
772tutmalık öğeleriTutmalık parası içinde, ısıtmanın, aydınlatmanın, içme ve kullanma suyunun, genel giderlerin ve taşınmaz iyesinin payları.
773tutmalıkların dondurulmasıbk. tutmanlık denetimi.
774tutmanBir taşınmaz malın kullanımını, belli bir süre için belirli bir tutmalık karşılığında, taşınmaz iyesinden kendisi için sağlayan kimse.
775tutmanlıkBir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki.
776tutmanlık denetimiKonut bunalımlarının sonucu olarak, tutmanlardan çok yüksek tutmalık parası istenmesini ya da bunların topluca evden çıkarılmalarını önlemek üzere, tutmalıkların yükseltilmesini belli bir düzene bağlamak, evden çıkarmayı belli koşullara bağlayarak güçleşt
777tutmanlık sözleşmesiBir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt.
778tutmanlık vergisiKimi ülkelerde tutmanlığın sınırlandırılması ve devlete ya da yerel yönetimlere gelir sağlanması amacıyla taşınmaz iyelerinden, kazandıkları tutmalık toplamı üzerinden alınan vergi.
779tutu bankasıKonutsuz aileleri konutlandırmak amacıyla, edinilecek konut üzerine önceden tutu koyarak ödünç para veren banka.
780tutu değeriBir taşınmaza, onun üzerine tutu koyan kurumun biçtiği değer.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir