Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
813yan etkilerBir etkinliğin, eylem ve işlemin, bundan dolaysız olarak yararlananlardan başkaları için doğurduğu dolaysız sonuçlar.
814yan komşu uzaklığıBir yapının yan yüzlerinin yakınında bulunan yerbölüm sınırıyla aralarında bulunması gereken en az uzaklık. bk. komşu uzaklığı.
815yangeçitDüzgeçişli taşıt dolaşımını kentte belli bir bölgenin dışına çekmek amacıyla, o bölgeye teğet olarak geçirilen ve anayola iki ucundan bağlanan yardımcı yol.
816yangın çekince düzeyiKent içinde türlü kesimlerin, yangından dokunca görme olasılığı.
817yangın çıkanağıKentin yoğun nüfuslu ve yüksek, çok katlı konutlarının bulunduğu, yerlerdeki yapılarda ve yüksek işyeri yapılarında, bir yangının başgöstermesi durumunda, içerdekilerin yapının kenarından inmelerine olanak veren özel çıkanak.
818yangın söndürme örgütüBir kentin, yangın söndürme araç ve gereçlerini bulunduran, bunları kullanarak yangın söndürmek üzere eğitilmiş görevlileri olan, genellikle yerel nitelikteki örgüt.
819yanyüzBir yapının yola bakan yüzü, yani önyüzü ile onun karşıtı olan doğrultudaki yüzü dışında kalan duvar ve pencerelerinden oluşan yüzlerinden her biri.
820yapıDuvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış bir yapıtasarcılık ürünü.
821yapı adasıKentin, birbirine komşu olan, birbirini kesen dört sokağı arasında kalan ve içinden, taşıt dolaşımına açık başka bir yol geçmeyen dörtgen biçimindeki parçası.
822yapı arabalığıBir yapıda oturanların ya da çalışanların taşıtları için gerekli olan durma yerlerinin, yapının bulunduğu yerbölüm içinde sağlanması amacıyla yapının yeraltı katında, arka, yan ya da ön bahçelerinde düzenlenmiş durguluk.
823yapı araştırmasıYapımda ucuzluk ve etkinlik sağlamak amacıyla, yapı öğeleri, yapı bileşenleri ve yapım alanı örgütlenmesine ilişkin yeni yöntemler bulma araştırması.
824yapı bileşeniBir yapının, biçimlendirilmiş yapı gereçlerinden oluşan küçük parçalarından her biri.
825yapı biriktirimi1. Konut iyesi olmak isteyenlerin, bir bankadan tutu ödenci alabilmek için, o bankada belli bir süreyle tutmak üzere para biriktirmeleri. 2-Böylece biriktirilmiş ve bankadaki özel bir hesapta toplanmış para.
826yapı bölgesiBir kentte, ancak belli bir yapı sınıfına giren yapıların yapılmasına izin verilen bölge. bk. yerleşme alanı.
827yapı çizgisiBir yerbölümün önyüzünden ya da kenarlarından belli bir uzaklıkta bulunan ve yasal olarak ondan daha ilerde yapıya izin verilmeyen varsayımsal çizgi.
828yapı danışma örgütüYapı yaptırmak isteyenlere güzelduyusal ve uygulayımsal konularda bilgi veren kuruluş.
829yapı denetleme düzlemiYapıların yeterli ışık almalarını, birbirlerinin ışığını kesmemelerini sağlamak amacıyla, aralarındaki açıklığın yeter genişlikte olmasını sağlayan varsayımsal düzlem.
830yapı derinliğiBir yapının önyüz çizgisi ile arka yüz çizgisinin en uzak noktası arasındaki dik uzaklık.
831yapı derneğiİngiltere'de 1874 de çıkarılan Yapı Dernekleri Yasasına göre, taşınmazlar üzerinde kurulacak tutu karşılığında öndelik vererek üyelerinin kentsel toprak ve sonra da konut edinmesini sağlayan dernek. bk. konut derneği.
832yapı gelimiYapım sürecinde kullanılan tüm girdiler hesaba katılarak bulunan, bitirilmiş bir yapının tümünün ya da metre karesinin ederi.
833yapı gereçleriYapı bileşenlerinin yapılmasında kullanılan işlenmemiş, doğal ya da bir yapı bileşeni niteliği kazanamayacak ölçüde işlenmiş özdekler.
834yapı girişimcisibk. yapsatçı.
835yapı girişimiYapı yapmak amacıyla kurulmuş ortaklık, birleşke ya da bireysel örgüt.
836yapı içi yoğunluğuYapı birimi başına düşen nüfus.
837yapı işleyimiYapı üretimine ilişkin çağdaş yöntemlerle daha ucuz, daha sağlam birimleri daha çabuk ve çok sayıda üreten bir ekonomik etkinlik ve kesim.
838yapı kurucuYapı yapma işini, alım satım amacıyla yapan kişi ya da kuruluş.
839yapı oluruKent ve kasabaların sınırları içinde yapı yapmak isteğinde olan bireylerle kamu kuruluşlarının, yapıya başlayabilmeleri için kent yönetiminden almak zorunda oldukları onaylı belge.
840yapı oylumuBir yapıma yalnız üzerinde kurulduğu yerbölümünde değil, yüksekliği nedeniyle de yerbölüm üzerinde kapsadığı uzam parçasının büyüklüğü.
811yağ lekesiBir yerleşim yerinin, nüfusunun hızla artması ve ekonomik etkinliklerin çoğalması sonucunda, kent haritası üzerindeki imgesinin yayılarak büyümesi
812yalıDeniz kıyısında yapılmış ve denizle dolaysız bağlantısı bulunan konut türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir