Döşem Terimleri Sözlüğü - XML
Döşem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
451pıhtılaştırmaPissu içinde bulunan asılı maddelerin, kolay ayrılabilmeleri için kimyasal maddeler yardımıyla pıhtı haline getirilmesi.
452pıhtılaştırma havuzuPissu arıtma düzenlerinde çöktürme işleminden önce, katı maddelerin pıhtılaştırıldığı havuz.
453pik boruKır dökümden yapılan boru.
454pissuHela, banyo, mutfak v.b. yerlerden gelen kullanılmış suların karışımı, lağım suyu.
455pissu anaborusuPissu borularından gelen suların toplandığı kalın boru.
456pissu boru keskisiPissu borularının kesilmesinde kullanılan aygıt.
457pissu borusuİçinden, helâdan gelen pissu ve pisliklerin aktığı boru.
458pissu çamuruPissu içindeki katı maddelerin oluşturduğu birikinti.
459pissu döşemiPissuları yapıdan dışarı taşıyan boru ağı.
460pissu tulumbasıPissuyun yükseltilmesini sağlayan tulumba.
461pissuyun temizlenmesiPissuyu zararsız hale getirme işlemi.
462pisuarSidiğin pissu döşemine akıtıldığı yer.
463puflamaGeciken yanmanın nedeni olan küçük çapta bir patlama. Bazen çok şiddetli olabilir.
464pürüzalan ağızPürüzalırın, çapakları temizleyen ağzı.
465pürüzalırBoru ağzındaki çapakları gideren aygıt.
466pürüzalır tutamağıPürüzalırı boru ağzına iterken tutulan parça.
467rafDiş fırçası, tarak, diş macunu v.b. nesnelerin konduğu raf.
468raf camıDayanaklar üzerine oturtularak rafı oluşturan cam.
469raf dayanağıRafı yerinde tutan destek.
470rakorBoruları döndürmeden eklemeyi sağlayan bir bağlantı parçası.
471reçineAğaç sakızı. Döşemecilikte lehimli ek yaparken oksitlenmeyi önlemek amacıyla kullanılır.
472rozetMusluğun, gizli döşenmiş boruya vidalandığı yerin çirkin görünüşünü kapatmak amacıyla kullanılan nikel ya da krom kaplanmış daire biçimli sac parça.
473saatli ısıdenetirBir saat yardımıyla ayar sıcaklığını, belirli zamanlarda gece ve gündüz denetim noktalarına çeviren denetim aygıtı.
474sağ-sol ekbileziğiEksenleri çevresinde döndürülemiyen iki boruyu eklemekte kullanılan özel bağlantı parçası.
475saltnemBirim oylum ya da ağırlıktaki su buharı-hava karışımında bulunan su buharının ağırlığı.
476sapmaAyar noktası ile denetilen değişkenin değeri arasındaki ayrım.
477sapmalı bağlantıiki dirsekle yapılan ve kolaylık sağlıyan bir bağlantı.
478serinletme büklümborusuHavayı serinletmekte kullanılan ve içinde soğuk su dolaşan büklümboru.
479serinletme kulesiHavanın, bir su haznesi üzerinden geçirilerek serinletildiği aygıt. Binanın üstünde bir kule gibi görüldüğünden bu ad verilmiştir.
480serinletme yüküYapının serinletilebilmesi için havadan alınması gereken ısı miktarı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir