Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
331izomer nüklidlerKütle sayıları ve atom numaraları aynı, fakat enerji durumları farklı olan nüklidler.
332izotonlarNötron sayıları aynı, fakat atom numaraları farklı olan nüklidler.
333izotopik bollukBir numune içindeki element izotopu atom sayısının, bu elementin toplam atom sayısına oranı.
334izotopik işlem birimiUranyumun, biri zenginleştirilmiş, diğeri fakirleştirilmiş iki izotopuna ayrılması işleminin uygulandığı birim.
335izotoplarAtom numaraları aynı, fakat kütle sayıları farklı olan nüklidler.
336joule1 ohm'luk direnç içinden geçen 1 amperlik akımın 1 saniyede tükettiği enerjiye eşdeğer olan ısı miktarı birimi (J). 1 J=10 (üzeri 7) erg
337K-mezonKütlesi 966 me olan, pozitif ya da nötr yüklü ağır mezon.
338kaba ayarUzun döneme yayılan büyük genlikli reaktiflik değişimlerinin düzeltimine yönelik ayarlama.
339kaba ayar unsuruBir reaktörün kaba ayarını yapmaya ya da parçacık akı yoğunluğunu değiştirmeye yönelik denetim unsura.
340kadmiyumAtom numarası 48, atom ağırlığı 112,41 olan ve yüksek düzeyde nötron soğurucu özelliği nedeniyle reaktörlerin denetim çubuklarında kullanılan doğal element (Cd).
341kadmiyum eşik değeriBir deney düzeninde verilen bulucu tepkisinin değişmemesi koşuluyla saptanan nötron enerjisi değeri.
342kalınlıkölçerİçerdiği iyonlaştırıcı ışınım kaynağı yardımıyla, bir malzemenin kalınlığını yıkımlamadan ölçmeye yarayan aygıt.
343kapmaBir nükleer ya da atomik sistemin ek bir parçacık elde ettiği süreç.
344karakteristik ışınımAtom elektronlarının yayınladığı kesik enerji tayflı ışınım.
345karbon çevrimiİlk tepkimede tüketilen karbon-12 çekirdeklerinin, sonuncu tepkimede yeniden bağımsız kalmalarıyla oluşan çevrim.
346karma ışınımTanecik ve foton gibi farklı türden parçacıkların oluşturduğu ışınım.
347karşı maddeKarşı parçacık oluşumlu madde.
348karşı nötrinoNötrinoyla birleştiğinde kütlesi enerjiye dönüşen yüksüz parçacık.
349karşı nötronNötronla birleştiğinde, kütlesi enerjiye dönüşen yüksüz parçacık.
350karşı parçacık(anti-partikül) Kütlesi ve spini elemanter parçacıkla aynı olmasına karşın, zıt elektrik yüklü olan parçacık.
351karşı protonProtonla birleştiğinde, kütlesi enerjiye dönüşen negatif yüklü parçacık.
352katılaştırma işlemleriRadyoaktif artıkların beton, asfalt, cam gibi katı yoğun malzemeyle kaplanıp, gömülmeye hazır duruma getirilmesi.
353katot ışınlarıKatot yüzeyinden yayınlanan elektronların oluşturduğu ışın.
354kaynak bölgesiNötron akı yoğunluğunun ölçümünü kolaylaştırmak amacıyla, içine nötron kaynağı ilave edilen reaktör çalışma bölgesi.
355kaynak yoğunluğuBir ışınım kaynağının birim zamanda yayınladığı parçacık sayısı.
356kaynar sulu reaktörİçinde soğutucu olarak kullanılan suyun kaynar durumda bulunduğu reaktör (BWR).
357kendiliğinden fisyonNükleer fisyonun, bir dış etki olmaksızın kendiliğinden oluşması.
358kermaBelirli bir maddede, dolaylı iyonlaştırıcı parçacıkların serbest bıraktığı tüm yüklü parçacıkların başlangıç kinetik enerjileri toplamı "dEtr" ile maddenin kütlesi "dm" ile gösterilirse, dEtr'nin dm'ye oranı (K). K=dEtr/dm. Kermanın SI birimi gray (Gy) di
359kerma debisiKermanm dt aralığındaki artışı olan dk'nin dt'ye oranı (K). K=dk/dt
360kesin depolama alanıRadyoaktif artıkların başka yere taşınmamak üzere kesin olarak depolandığı denetimli alan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir