Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361kılıfYakıtı çevreleyerek, fisyon ürünlerini tutmaya yarayan, paslanmaz çelik ya da alüminyum-zirkonyum alaşımlı koruyucu.
362kılıfın çatlamasıYakıtın oluşturduğu yüksek ısının, kılıfın bir noktasında yoğunlaşması sonucu oluşan çatlama.
363kısa ömürlü artıklarRadyoaktifliği belirli bir denetim süreci sonunda kabul edilebilir bir düzeye inen, yaklaşık 30 yıl yarı ömürlü artıklar.
364kilitleme sistemiReaktör güvenliğini etkileyen bazı manevraların çalışmasını engelleyen koruma sistemi.
365kişisel denetimBireydeki iç ve dış bulaşma sonucu nefes, gaita ve giysi yoluyla yayınlanan ışınımın kişisel dozölçerle belirlenmesi.
366kişisel dozölçerBireyin alabileceği soğrulmuş doz ya da doz eşdeğerini belirlemeye yarayan ve vücut üzerinde taşınabilecek biçimde tasarımlanmış dozölçer.
367koherent saçılmabk. eş evreli saçılma
368korpüskülbk. tanecik
369koruma sistemiGörevi, bir reaktörün öngörülen güvenlik sınırları dışında çalışmasını önlemek olan sistem.
370koruyucu ekranIşınımı zayıflatmak ve ışınımlanma riskini azaltmak amacıyla kullanılan soğurucu madde oluşumlu ekran.
371koruyucu malzemeSoğrulmuş doz ya da eşdeğer doz düzeyini en aza indirmek amacıyla, iyonlaştırıcı ışınımı zayıflatmaya yönelik değişik yapılı madde.
372koruyucu zırhBiyolojik zırhın içinde yer alan ve reaktörü çevreleyen soğutucu akışkanın basıncına dayanıklı olan çelik zırh.
373kritikÇoğalma katsayısının (k) 1'e eşit olması. k=1
374kritik akı değeriBir nükleer zincir tepkimesinin kritik anında, birim yüzeyden birim zamanda geçen nötron sayısı.
375kritik altıÇoğalma katsayısının (k) 1 'in altında olması. k
376kritik ısıBir plazma tutulmasında, enerji kaybının plazmanın içinde dengelenmesi sonucu, plazmanın özelliklerini korumaya başladığı ısı derecesi.
377kritik kütleBir nükleer zincir tepkimesinin oluşabilmesi için gerekli olan nükleer yakıt kütlesi.
378kritik organBelirli ışınımlanma koşullarında, organizmanın ışınımdan en çok etkilendiği bölümü.
379kritik reaktörİçindeki nötron üretim oranının, nötron kaybı oranına tam eşit olduğu reaktör.
380kritik üstüÇoğalma katsayısının (k), 1’in üstünde olması. k>1
381kritiklikÇoğalma katayısının (k), 1’de tutulması.
382kritiklik monitörüOlası bir kritiklik kazasının boyutunu ölçerek, kaza boyutu öngörülen düzeyi aştığında uyarıda bulunan aygıt.
383kronik ışınımlanmabk. süreğen ışınımlanma
384ksenonAtom numarası 54, atom ağırlığı 131,30 olan zehirli ağır gaz (Xe).
385ksenon etkisiKsenonun nötron kapmasıyla oluşan reaktiflik azalması.
386kuarkProton ve nötronların temel yapı taşı olan farklı spinli elemanter parçacık.
387kuluçkaDönüşüm oranı 1 'den büyük olan işlem.
388kuluçka kazancıKuluçka oranının 1’den küçük olması.
389kuluçka oranıReaktörde üretilen etkin nötron sayısının, tüketilen nötron sayışma oranı.
390kuluçka reaktörTükettiğinden daha fazla fisil madde üreten, bir başka deyişle, dönüşüm oranı 1'den büyük olan reaktör.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir