Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481radyasyonbk. ışınım
482radyasyon detektörübk. ışınım bulucusu
483radyoaktif aerosolölçerAerosol numunesi alarak, havadaki radyoaktif kirlenme düzeyini belirleyen ölçüm aygıtı.
484radyoaktif arındırmaVücutta, eşyada ya da bir maddede bulunan radyoaktif kirlenmenin giderilmesi veya azaltılması.
485radyoaktif arındırma etkeniRadyoaktif kirlenmeye neden olan maddenin başlangıçtaki yoğunluğunun, arındırma sonrası yoğunluğuna oranı.
486radyoaktif artığın atılmasıNükleer yakıtın işlenmesi sırasında oluşan radyoaktif maddelerin denetimli bir biçimde, süzgeçli baca aracılığı ile atmosfere, soğutma suyu olan nehire ya da denize düşük dozda bırakılması.
487radyoaktif artığın denetimiRadyoaktif artıkların hazırlanması, işlenmesi, taşınması ve kesin olarak depolanması sırasında, işletme ile ilgili önlemlerin alınması.
488radyoaktif artıkNükleer yakıtın işlenmesinden sonra geriye kalan, kullanılmayan ve katılaştırıldıktan sonra beton silolarda saklanan maddeler.
489radyoaktif bozunmaBir nüklidin, kendiliğinden gama ışını yayınlayarak ya da yörüngesel bir elektron kaparak dönüşümü.
490radyoaktif çıkarımRadyoaktif maddenin doğal yollarla organizmadan dışarı atılması.
491radyoaktif dengeBir radyoaktif seride, serinin birbirini izleyen unsurlarının etkinliğinin sürekli olması.
492radyoaktif izleyiciBiyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyonüklid.
493radyoaktif kaynakİyonlaştırıcı ışınım kaynağı olarak kullanımı amaçlanan ışınım maddesi miktarı.
494radyoaktif kirlenmeRadyoaktif maddenin, istenmeyen ortam ve malzemeyle oluşturduğu bulaşma.
495radyoaktif malzemeBir ya da daha fazla bileşeni radyoaktif olan malzeme.
496radyoaktif mezarlıkZararlı radyoaktif malzemenin uygun bir koruma amacıyla depolandığı yer.
497radyoaktif saflıkBelirli bir radyonüklid etkinliğinin, maddenin toplam etkinliğine oranı.
498radyoaktif serpintiBir nükleer patlama sonucu atmosfere yayılan radyoaktif artıkların, rüzgâr ya da yağmurla tekrar yer yüzüne inmesi.
499radyoaktif yarı ömürBir radyoelementin atom sayısının yarıya inmesi için gerekli olan zaman (T 1/2).
500radyoaktif yoğunlukBir nüklidin, içinde bulunduğu radyoaktif maddenin birim hacmi başına etkinliği.
501radyoaktif zehirlenmeRadyoaktif maddenin çeşitli yollarla insan ya da hayvan vücuduna girmesi sonucu oluşan zehirlenme.
502radyoaktiflikBazı nüklidlerin kendiliğinden tanecik, gama ışınımı veya elektron kapmasıyla, X ışını yayma ya da fisyon yapabilme özelliği.
503radyobiyolojiİyonlaştırıcı ışınımın canlı doku üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
504radyodermitX ışını ya da iyonlaştırıcı ışınım etkisiyle oluşan deri yangısı.
505radyoelementDoğal olarak, bir ya da daha fazla radyoizotop içeren kimyasal element.
506radyografiX ya da gama ışınımı yardımıyla, film veya duyarlı plâka üzerinde görüntü elde etme yöntemi.
507radyoizotopBelirli bir elementin radyoaktif olan izotopu.
508radyokartografVücudun bir bölümündeki radyoaktiflik dağılımının grafiğini çıkarmaya yarayan aygıt.
509radyokromatografBir karışımın çeşitli bileşenlerinin etkinlik eğrisini, kromatografi yöntemiyle, ışınım bulucusu önünden geçen bir şerit üzerine çizmeye yarayan aygıt.
510radyologTanı ve tedavide iyonlaştırıcı ışınım kullanan uzman.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir