Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
61ayrışık reaktörYakıtının ayrışık olması nedeniyle, nötronların farklı özellikler taşıdığı reaktör.
62bağdaşık reaktörYakıtının bağdaşık olması nedeniyle, nötronların benzer özellikler taşıdığı reaktör.
63bağıl önemlilikZincir tepkimesi hızını sabit tutarak kritik bir sisteme eklenmesi gereken ortalama nötron sayısı.
64bağlantı enerjisiBir sistemden bir parçacığı çıkarmaya yarayan net enerji.
65bakım-onarım atölyesiRadyoaktif olarak kirlenmiş aygıt ve ekipmanın bakım ve onarımını sağlayan özel atölye.
66barnAtom çekirdeği ile öteki parçacıklar arasındaki etkileşimlerin incelenmesinde, çekirdeğin soğrulma katsayısını ölçmek için kullanılan alan ölçüm birimi. 1 barn = 10¯24 (10 üzeri - 24) cm².
67basınç borulu reaktörYakıt topluluğu ve soğutucu maddesi basınçlı su olan ve basınca dayanıklı borular içinde bulunan reaktör.
68basınçlı su reaktörüİçinde basınçlı su kullanılan, birincil ve ikincil olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı devreden oluşan reaktör (PWR).
69bekrelİyonlaştırıcı ışınımın etkinlik birimi(Bq). 1 Bq = 27x¯¹²Ci
70berilyumReaktörde nötron kaynağı olarak kullanılan, atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013 yoğunluğu 1,89 olan serbest element (Be).
71berilyum arayıcısıGama ışınımı kaynağından elde edilen berilyum nükleer ışınımı ile berilyum cevheri aramada kullanılan donanım.
72berilyum içerikölçeriBerilyum nükleer tepkimesi yardımıyla bir cevher numunesindeki berilyum miktarını belirlemeye yarayan gama ışınımı kaynaklı içerikölçer.
73berkelyumAktinitlerden, atom numarası 97, atom ağırlığı 244 olan radyoaktif element (Bk).
74beta bozunmasıNötronların atom çekirdeğine etkimesi sonucu, atom numarasının ±1 değişmesi ve kütle numarasının sabit dalması.
75beta geri saçılmalı kalınlıkölçerBeta ışınımı kaynağı içeren ve ölçülecek malzemenin geriye saçtığı ışınımı kullanarak ölçüm yapan kalınlıkölçer.
76beta ışın tayfıBeta bozunması sonucu oluşan beta taneciklerinin enerji ya da hareket miktarı bakımından dağılımı.
77beta ışınımıBeta parçacıklarının oluşturduğu ışınım.
78beta parçacığıNükleer bir dönüşüm sırasında atom çekirdeğinin yayınladığı pozitif veya negatif yüklü elektron.
79betatronSerbest elektronları hızlandıran ve istenilen yerde X ışınları elde etmeye yarayan elektromagnetik aygıt.
80betonlamaTamamen kullanılmış ve atılmak üzere olan radyoaktif artıklardan korunmak amacıyla, artıklar ortada kalacak şekilde etrafının betonla kaplanması.
81bilgisayarlı tomografiTomografiyle alınan görüntülerin bilgisayara yüklenmesi tekniğine dayalı aygıt.
82bireysel dozİnsan ya da hayvan vücudunun belirli bir yerinde bir süreç içinde ölçümü yapılan iyonlaştırıcı doz.
83birikimElektronun serbest kalması sonucu, soğrulan doz debisinin derinliğine artması.
84birikim etkeniIşınımın bir ortamdan geçişi sırasında, belirli bir ışınım büyüklüğünün o ortamın herhangi bir noktasındaki toplam değerinin o noktaya hiç çarpışma yapmadan gelen ışınım katsayısına oranı.
85birincil fisyon verimiBelirli bir nüklidi, herhangi bir beta ya da gama bozunmasına uğramadan önce oluşturan fisyon verimi.
86birincil koruyucu ekranFaydalı bir ışın demetini istenilen değere indirgemeyi sağlayan ekran.
87birincil soğutma devresiReaktör kalbindeki ısıyı alan ve kalpteki ısının giderilmesi amacıyla kullanılan soğutucu alışkanlı devre.
88birincil soğutucuReaktör kalbindeki ısıyı alarak kalpteki ısının giderilmesini sağlayan soğutucu akışkan.
89birleşik süzgeçBirden fazla malzemeden oluşan süzgeç.
90biyofizikCanlı organizmadaki fiziksel olgu ve süreçleri inceleyen bilim dalı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir