Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
241geometrik zayıflamaBelirli bir noktayla kaynak arasındaki etkiye bağlı olarak, ışın boyutunda oluşan zayıflama.
242geri saçılmaMaddenin, geliş doğrultusuna oranla 90° daha büyük bir açı oluşturarak saçılması.
243gizli görüntüIşınım soğrulması sonucu, bir röntgen filmi emülsiyonunda oluşan fiziksel ve kimyasal değişim.
244göç alanıFisyon enerjisinden ısıl enerjiye kadar olan yavaşlama alanı ile, ısıl nötron yayılma alanının toplamı.
245göç uzunluğuGöç alanının kare kökü.
246görüntü netleştiriciBir optik görüntünün parlaklığını artırmaya yarayan elektronik düzenek.
247gram-radMaddeye aktarılan ortalama enerjinin eski özel birimi.1 gram-rad = 10¯5 J=10¯5. Gy. kg
248grayMaddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulmuş dozun SI birimi (Gy). Eski birim rad'di. 1Gy = 1J.kg¯¹
249Grenz ışınlarıYaklaşık 20 kV'un altındaki tüp gerilimi tarafından yayınlanan X ışınları.
250güç azaltma sistemiReaktör gücünün bir program dahilinde, sınırlı olarak azaltılmasını denetleyen koruma sistemi.
251güç bölgesiZaman sabitinden daha çok, nötron akı yoğunluğu ya da ısı ölçümüne dayalı bir reaktör denetim sistemindeki güç düzeyi bölgesi.
252güç reaktörüAsıl görevi, elektrik gücü üretmek olan reaktör.
253güvenlik alarmıbk. güvenlik uyarısı
254güvenlik mekanizmasıKumanda sisteminin doğrudan güvenlik işlemini yönlendiren birimi.
255güvenlik unsuruReaktörde anormal bir çalışma durumu ortaya çıktığında, reaktör kalbine çok kısa süreli olarak daldırılarak nükleer tepkimenin durmasını sağlayan güvenlik çubuğu.
256güvenlik uyarısı(güvenlik alarmı) Zorunlu koruyucu işlemi yapmak üzere operatöre uyarı veren sistem.
257güvenlik zırhıBazı reaktör türlerinde, santralin tüm nükleer bölümünü içine alan ve olası bir kaçak sızıntının denetimli alanın dışına çıkmasını önlemeye yarayan basınca dayanıklı kapalı yapı.
258hacim küçültmeRadyoaktif artıkların buharlaştırma, çöktürme ve külleştirme işlemleriyle, hacimce küçültülmesi.
259hacimsel aktiflikbk. hacimsel etkinlik
260hacimsel etkinlik(hacimsel aktiflik ) Bir maddenin etkinliğinin, o maddenin hacmine oranı.
261hacimsel plantasyonÜç boyutlu olarak uygulanan doku içi plantasyon.
262hafif suLWR reaktörde, soğutucu akışkan ve yavaşlatıcı olarak kullanılan su. Bu su, gerçekte normal su olup “ağır su” ya karşıt olarak “hafif su” biçiminde tanımlanmaktadır.
263hafif sulu reaktörYavaşlatıcı olarak su kullanan reaktör (LWR).
264heterojen radyasyonbk. ayrışık ışınım
265heterojen reaktörbk. ayrışık reaktör
266hızlandırıcıElektron, proton, döteron, alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji aktaran düzenek.
267hızlı fisyonHızlı nötronlar tarafından oluşturulan nükleer fisyon.
268hızlı nötronlarKinetik enerjileri 0,1 MeV değerinden daha yüksek olan nötronlar.
269hızlı reaktörİçinde, yüksek enerjili ve hızlı nötronların nükleer fisyon oluşturduğu reaktör.
270hibrit reaktörFüzyon tepkimesiyle üreyen yüksek enerjili nötronların, üretken madde kütlesi içinden geçirildiği ısıl nükleer reaktör.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir