Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3001krom-ııı-nitratFormülü Cr(NO3)3.9H2O olan, hidratı mor, rombik kristaller halinde bir tuz. Tekstil boyamada mordan olarak kullanılır.
3002krom-ııı-oksitFormülü Cr2O3 olan , suda ve asitlerde çözünmeyen, hegzagonal kristaller oluşturan renkli cam ve seramik eşya yapımında pigment olarak ve katalizör olarak kullanılan ve krom yeşili olarak bilinen koyu yeşil renkli bir toz madde.
3003krom-ıı-klorürFormülü CrCl2 olan, iki değerli kromun klorürü. Suda çözünen beyaz kristaller şeklinde olup, çözeltisi oksijen absorbe ederek maviye dönüşür.
3004kromik klorürbk. krom-III-klorür
3005kromil klorürFormülü CrO2Cl2, k.n. 116 °C olan , koyu kırmızı renkli, şişe kapağı açıldığında duman oluşturan bir sıvı. Su ile kromik asit oluşturur. Boya ve krom kompleksleri yapımında kullanılır. Klorokromik asit anhidridi, kromoksi klorür.
3006kromitDemir ve kromun çift oksidi. Krom kaynağı olarak kullanılır. Siyah renkli kütleler halinde küçük Asya da bulunur. Sertliği 5,5 olup, yüksek sıcaklığa dayanıklı tuğla ve çimento yapımında kullanılır.
3007kromlama800-900 °C aralığında krom buharı içinde ısıtma yoluyla çelik ve benzeri metallerin üzerinin koruyucu krom tabakası ile kaplama işlemi. Krom tuzları içeren malzemeyi ya da CrCl2 içeren atmosferde yüksek sıcaklığa kadar ısıtılarak demir ya da çelik üzerind
3008kromofor#NAME?
3009kromojenBir boyanın renkli maddesi veya renkli bir maddeni rengini oluşturan bileşik. Kromofor içeren renkli bileşen.
3010kromonükleik asitDeoksiribonükleik asit.
3011kromotografik adsorpsiyonKimyasal karışımların analizi ve ayrılması için kullanılan, aktiflenmiş karbon, alumina veya silikajel gibi katı adsorplayıcılar üzrinde artan molekül kütlelerine göre gaz veya sıvı halindeki kimyasal bileşiklerin seçimli olarak adsorpsiyonu.
3012kronoamperometriÇalışma elektrot potansiyelinin ani olarak değiştirilip uygulanan sabit potansiyelde (normal polorografide plato bölgesi) akım değişiminin zamana karşı ölçüldüğü ve akım-zaman ilişkisinin gözlendiği bir elektroanalitik teknik. Ölçümler milisaniye mertebes
3013kronopotansiyometriÇalışma elektroduna uygulanan sabit akım altında potansiyel sinyalinin zamana karşı ölçüldüğü daha çok tepkime kinetiği ve nitel analizde yararlanılan ve milisaniye mertebesinde ölçme yapabilen elektroanalitik bir teknik.
3014krözeLaboratuvarlarda ısıtma ve yakma için kullanılan, refraktör malzemeden veya metallerinden yapılmış yuvarlak tabanlı koni şeklinde bir kap.
3015krugitFormülü MgSO4.K2SO4.4CaSO4.2H2O olan doğal bir sülfat.
3016ksantenFormülü CH2(C6H4)2O, e.n. 100,5 °C, k.n. 315 °C olan, aluminyum klorür yardımıyla fenol ve ortokrezolün kondensasyonuyla elde edilen, organik sentezlerde ve fungisitlerde kullanılan, suda çok az, alkolde az ve eterde çok çözünen, sarımsı renkte, kristalim
3017ksanten boyasıMolekül yapısı ksantene benzeyen, aromatik (C6H4) grupların birleşimiyle oluşan, renk indis aralığı 45000 ila 45999 olan, yapısal olarak diaril metan boyalara çok benzeyen bir boya grubu.
3018ksantidrolFormülü HCOH(C6H4)2O, e.n. 123 °C olan, suda çözünmeyen, alkolde çözünen, üre ve DDT tayininde kullanılan beyaz bir toz madde.
3019ksantik asitR'nin bir alkil olduğu ROC(S)SH tipindeki bir yer değiştirme ürünü olan ditiyokarbonik asit. Aksi bir tanımlama belirtilmedikçe ksantik asit, etilksantik asit olarak da adlandırılan etil türevi anlaşılır. Etil ksantik asit, formülü C2H5OC(S)SH, e.n. 53 °
3020ksantojenik asitbk. ksantik asit
3021ksenonSembolü Xe, atom numarası 54, atomik kütlesi 131,30, değerlikleri 2, 4, 6, 8, standart şartlarda yağunluğu 5,8971 g/L, 25 °C ve 1 atm basınçtaki dielektrik sabiti -106,9 olan, yanıcı ve sağlığa zararlı olmayan, periyodik cetvelin soygazlar grubunda verile
3022ksilenFormülü C6H4(CH3)2, yoğunluğu 0,86 g/mL, açık kapta parlama noktası 27,2 °C-46,1 °C, havadaki toleransı 100 ppm, solunum ve sindirimle orta derecede sağlığa zararlı olan, parlama ve yangın tehlikesi bulunan, havacılık benzininde, koruyucu kaplamalarda, al
3023ksilenolFormülü (CH3)2C6H3OH, d(15 °C) 1,02-1,03, e.n. 20-76 °C, k.n. 203-225 °C, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4-, 3,5- şeklinde beş izomeri olan, suda hafifçe, kostik soda çözeltisinde ve çoğu organik çözücülerde çözünebilen, yutma ve deri absorpsiyonuyla sağlığa zararlı
3024ksilidinFormülü (CH3)2C6H3NH2, yoğunluğu 0,97-0,99 g/mL, k.n. 213-226 °C, kapalı kapta parlama noktası 96,6 °C ve havadaki toleransı 5 ppm olan, suda hafifçe, alkol ve eterde çok çözünen, organik sentezlerde, ecza sanayiinde, boya ara maddesi olarak kullanılan, 2
3025ksilil bromürFormülü CH3C6H4CH2Br, yoğunluğu 1,4 g/mL, k.n. 210-220 °C olan, organik sentezlerde ve göz yaşartıcı gaz olarak kullanılan, yutma ve buharlarını solumayla zararlı olan, gözü, dokuyu ve deriyi tahriş eden, kurşun astarlı varillerde muhafaza edilen, ksileni
3026ksilolbk. ksilen
3027ksilozbk. odun şekeri
3028ku“Kurçatovyum” isimli elementin sembolu.
3029kuantFoton ile eş anlamlı.
3030kuersetagetinKapalı formülü C15H10O6, mol kütlesi 286,2 g olan, Afrika kadife çiçeğinden elde edilen sarı kristalli bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir