Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3061kuru kül etmeBir numuneyi doğrudan ısıtarak organik maddeleri uzaklaştırma.
3062kurumaBir ortamdaki suyun ya da başka sıvıların doğal, yapay yöntemlerle uzaklaşması.
3063kurutanGaz ortamdaki nemi çekerek gazı kurutan, P2O5, H2SO4 gibi kimyasal özdek.
3064kurutma dolabıKimyasal özdek araç ya da gereçleri belirli bir sıcaklıkta tutarak, üzerlerinde suyu gidermek için kullanılan deneylik aracı.
3065kurutma kabıİçinde nemçeker bir kimyasal özdek bulunan ve kimi özdekleri kurutmak ya da nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap.
3066kurutma kağıdıKağıt üzerine mürekkebin dağılmaması için kullanılan kağıt.
3067kurutucu1. Nemi, ısı ya da hava akımıyla uzaklaştırıp içine konulan özdekleri kurutan aygıt. 2. Boya ve parlatıcıların çabuk kurumalarını sağlamak amacıyla içlerine katılan yükseltgen özdek.
3068kusambaGül suyu ile masere edilmiş afyondan elde edilen bir uyuşturucu.
3069kusturucuAğız yoluyla vücuda alınınca kusmaya yol açan ve zehirlenmelerde kullanılan ilaçların genel adı.
3070kusturucu tartaratFormülü K2[Sb2(d-C4O6H2)2]3H2O olan , mordanlamada ve kusturucu (emetik) olarak kullanılan, suda çözünen, saydam kristalli potasyum antimonil tartarat.
3071kuvarsHızlı sıcaklık değişmelerine ve asit etkisine dayanıklı deneylik aygıtların yapımında kullanılan, renksiz ya da ak , doğal silis örütü.
3072kuvars lambasıCıva buharı lambası.
3073kuvvetli asit ve bazlarÖzel bir çözücüde tamamen iyonlaşan asitler ve bazlar.
3074kuvvetli elektrolitBir çözelti içinde tamamen ayrışan ve Kohlrausch eşitliğine uyan elektolit.
3075küçükakımölçerKüçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.
3076kükürtSimgesi S, atom numarası 16, atom kütlesi 32,06 g, e.n. 115 °C olan , VI A grubu elementi, pek çok allotropu bulunan, kristal fazında halkalı S8, buhar fazında S4, S6 ve S8 formunda sıvı fazda polimer zincirleri ve halkalı yapıda bulunan, süblimleşen, 260
3077kükürtle sertleştirmeKükürtün sülfürlere indirgenip, kauçuğun yükseltgenmesiyle yapılan sertleştirme.
3078kül fırını1100 °C’nin üzerinde sıcaklıklara çıkabilen bir fırın.
3079külsüz süzgeç kağıdıUçucu olmayan inorganik türleri uzaklaştırmak için işlem görmüş selüloz liflerinden oluşan kağıt.
3080kütleÖzdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
3081kütle aktarımıElektrokimyasal hücrelerde, türlerin difüzyonla konveksiyon ve elektrostatik kuvvetlerle hareketi.
3082kütle denkliğiKütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgeye giren çıkan özdeklerin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Buna göre, bir dizge içinde kütle birikimi oluşmuyorsa giren özdeklerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşittir.)
3083kütle denkliği eşitliğiBir çözeltideki bir maddenin molar analitik derişiminin o maddeden türeyen türlerin molar denge derişimleri cinsinden ifadesi.
3084kütle görüngeölçümKimi molekülleri hızlı elektronlarla yükünleştirip , oluşan parçacık ve kesimleri eş kütleli kümelere ayırarak çözümleme yöntemi.
3085kütle hızıKütlenin akış hızı
3086kütle korunum yasasıKapalı bir dizgede oluşan kimyasal tepkimelerde, ürünlerin kütleleri toplamının, tepkenlerin kütleleri toplamına eşit olduğunu belirten yasa. (Kütle yoktan var edilemez ve var olan kütle yok edilemez. Bu yasa, kütle ile erkenin eşdeğerliği kanıtlandıktan
3087kütle numarasıBir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı.
3088kütle polimeriÇözücü kullanmadan elde edilen polimer.
3089kütle polimerleşmesiSadece monomer ve başlatıcı kullanılarak yapılan polimerleşme işlemi.
3090kütle sayısıBir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir