Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3331magnezyum metoksitFormülü (CH3O)2Mg olan, sıcaklık etkisiyle bozunan renksiz kristallerden oluşmuş katalizör olarak, çapraz bağlayıcı reaktif ve jel yapıcı olarak da kullanılan bir bileşik.
3332magnezyum oleatFormülü Mg(C18H33O2)2 olan, suda çözünmeyen, sarımtırak kütle olup emülsiyonlaştırıcı reaktif ve verniklerde kurutucu olarak ve kuru temizleme çözeltilerinde kullanılan, eter, alkol ve hidrokarbonlarda çözünen bir bileşik
3333magnezyum peroksitFormülü MgO2 olan suda çözünmeyen seyreltik asitlerde çözünen, ilaçlarda, oksitleme ve ağartma maddesi olarak kullanılan kokusuz, tatsız, beyaz toz şeklinde bir bileşik
3334magnezyum stearatFörmülü Mg(C18H35O2)2, e.n.89°C olan , dolomol olarak kullanılan sıcak alkolde çözünen suda çözünmeyen, tatsız, kokusuz beyaz toz halinde bir bileşik.
3335magnezyum sülfat:Formülü MgSO4 olan , tekstil, seramik ve kozmetik endüstrisinde ve gübrelerde kullanılan gliserolde çözünen ateşe dayanıklı , renksiz ,acı tuzlu tatta kristal yapıda bir bileşik.
3336magnezyum sülfitFormülü MgSO3.6H2O olan, alkolde çözünmeyen suda az çözünen, tıpta ve kağıt yapımında kullanılan beyaz kristal yapıda toz halinde bir bileşik.
3337magnezyum tiyosülfatFormülü MgS2O3.6H2O olan, tıpta kullanılan ,renksiz kristallerden oluşan ve 170 °C’de suyunu kaybeden bir bileşik.
3338magnezyum trisilikatFormülü Mg2Si3O35H2O olan, endüstride koku giderici olarak ve tıpta kullanılan ,alkol ve suda çözünmeyen beyaz, kokusuz, tatsız ve toz halinde bir bileşik
3339makanokimyaPolimerlerde mekanik enerjinin kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bir bilim dalı.
3340makro analizKimyasal maddelerin ölçülebilir miktarının nitel ve nicel analizi.
3341makro gözenekli reçineYüksek oranda çapraz bağlı polimer maddelerden oluşan iyon değiştirici olarak kullanılan bir reçine türü.
3342makrolitÇok sayıda fonksiyonel grubun bağlandığı büyük halkalı molekül.
3343makrosiklik madde15 veya daha fazla atomdan oluşan büyük halkalı organik molekül.
3344malahitFormülü CuCO3.Cu(OH)2 olan monoklinik sistemde kristallenen bakır karbonat.
3345malatiyonFormülü C10H19O6PS2 olan, suda az çözünen, böcek öldürücü olarak kullanılan sarı renkli bir sıvı.
3346maleik asitFormülü HOOCCH=CHCOOH, e.n. 130-131°C olan, sentetik reçine hazırlanmasında, yünlü, pamuklu ve ipekli kumaşların boyanmasında kullanılan alkol, aseton ve suda çözünen, renksiz kristaller halinde bir bileşik.
3347malonik asitFormülü HOOCCH2COOH ,e.n. 135°C olan, barbitüratların sentezinde kullanılan küçük kristaller halinde bulunan, katı bir asit.
3348maltolFormülü C6H6O3 olan, e.n. 161-162 °C olan, unlu mamüllerde kek ve ekmekte kullanılan karamele benzer güzel kokulu, kristal halde bir madde.
3349mandelik asitFormülü C6H5CHOHCOOH, e.n. 117-119 °C olan, organik sentezlerde kullanılan beyaz kristal yapıda bir bileşik.
3350mandelonitrilFormülü C6H5CH(OH)CN olan acı badem suyu hazırlamak için kullanılan benzaldehidt siyano hidrin olarak da bilinen sıvı bir madde.
3351manganSimgesi Mn , atom kütlesi 54,938 g atom numarası 25 olan krom ile demir arasında yer alan bir geçiş elementi.
3352mangan (ıı) asetatFormülü Mn(C2H3O2)2 4H2O, e.n. 80°C olan tekstil boyalarında katalizör olarak ve deri tabaklama işleminde kullanan alkol ve suda çözünen kırmızı kristal halde bir bileşik.
3353mangan (ıı) boratFormülü MnB4O7 olan vernik ve yağlarda kurutucu olarak kullanılan suda çözünmeyen, beyaz toz halinde bir madde.
3354mangan (ıı) bromürFormülü MnBr2.4H2O olan, suda çözünen, nem çekici, kırmızı kristallerden oluşan bir madde.
3355mangan (ıı) florürFormülü MnF2 olan, kırmızımsı toz halinde, suda çözünmeyen asitlerde çözünen bir madde.
3356mangan (ıı) glukonatFormülü Mn(C6H11O7)2 2H2O olan, ilaçlarda, vitamin tabletlerinde ve besinlerde ilave katkı maddesi olarak kullanılan, benzen ve alkolde çözünmeyen, suda çözünen pembe toz halinde bir madde.
3357mangan (ıı) hidroksitFormülü Mn(OH)2 olan, sıcaklık etkisiyle bozunabilen, beyaz pembemsi kristallerden oluaşan, su ve bazlarda çözünmeyen, asitlerde çözünen bir madde.
3358mangan (ıı) iyodürFormülü MnI2.4H2O olan, suda çözünen nem tutucu sarı-kahverengi kristallerden oluşan bir bileşik.
3359mangan (ıı) karbonat:Formülü MnCO3 olan, ilaçlarda, gübrelerde ve boya pigmenti olarak kullanılan suda çözünmeyen, seyreltik asitlerde çözünen gül rengi kristal halinde bir madde.
3360mangan (ıı) klorürFormülü MnCl2.4H2O, e.n. 88 °C olan, katalizör olarak yüzey boyalarında ve tekstil boyalarında ve eczacılıkta kullanılan , suda çözünen, nem çakici, gül rengi kristallerden oluşan bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir