Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4141petrol gazıHam petrolün damıtılmasından ele edilen bir gaz yakıt.
4142petrol naftasıHam petrolün damıtılmasından elde edilen, ana bileşenleri alkanlar ve naftenler olan karışıma verilen ad.
4143petrol ziftiAsfalt
4144phHidrojen,yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen bir tür asitlik derecesi.
4145ph - ölçerCam elektrot yardımıyla çözeltilerin asilliğini ölçen ve ölçeğinde pH biriminde gösteren aygıt.
4146ph.d.Doktora ünvanının kısa gösterimi. Filozofi doktoru.
4147pik alanı, pik yüksekliğiNicel ölçmeler için, standartlar ile karşılaştırmada kullanılabilen piklerin özellikleri.
4148pilKimyasal erkeyi elektrik erkesine dönüştüren düzenek.
4149pilocarpusbk. jaborandi yağı
4150pilot tesisYeni bir süreci denemek amacıyla gerçek işletme ölçülerinden küçük boyutta kurulmuş üretim yeri.
4151pinitbk. pagodit
4152pipetBelirli miktarda sıvıyı ölçmeye veya transfer etmeye yarayan derecelendirilmiş açık cam kap.
4153piridinFormülü C5H5N, k.n.115,5 °C olan mineral asitler ve alkil halajenürlerle birlikte kuarterner amonyum tuzlarıyla kararlı tuzları oluşturan suyla karışan, bazik özellikte (pKa=5,18),altı üyeli azot içeren heterohalkalı ,zehirli ve kötü kokulu sıvı halde bir
4154pirinçBakır-çinko alaşımlarının genel adı.(Halk arasında sarı da denir.)
4155piritBaşlıca demirsülfürden oluşan, parlak sarı renkli bir cevher.
4156pirogallolFormülü C6H3(OH)3 ve e.n. 133 °C olan Gallik asitin dekarboksilasyonu ile elde edilen suda, etanolde ve eterde çözünen, bazik çözeltileri havada çabuk oksitlenen ve koyu kahverenge dönüşen ,gümüş, altın, platin ve civanın tuzlarını metallerine indirgeyen
4157pirokatekol dimetileterbk. veratrol
4158pirolizOrganik bileşiklerin, alkanlara uygulandığında kraking adını alan, sıcaklıkla parçalanması.
4159pirotekniklerTepkime başlatıldığında çok yüksek ısı salan reaksiyonlar veren, nitrat, klorat gibi bir yükseltgeyici ve karhol, kükürt, antimonsülfür gibi yanıcı bir maddeden oluşan karışım.
4160pirrodiazolbk. triazol
4161p-iyonmetreBir analitin derişimini (aslında aktivitesini) doğrudan onun logaritması cinsinden ölçen bir indikatör elektrot, bir referans elektrot ve bir potansiyel ölçen cihazdan ibaret bir düzenek.
4162pka[pKa] Asit-baz titrasyonlarından veya iletkenlik ölçmelerinden tayin edilebilen asit ayrışma sabitinin (-) logaritması.
4163pkb[pKb] Baz ayrışma sabitinin (-)logaritması.
4164planck fonksiyonuSembolü Y, birimi JK-1. Termodinamik fonksiyon Y=-G/T=S-H/T
4165planck sabitiDeğeri h=6,626.10-34J.s olan, ışık fotonu enerjisi ve ışık frekansı arasındaki orantı sabiti (E=hv). Kuantum mekaniğinin pek çok eşitliğinde h/2π olarak görülür, h şeklinde gösterilir ve değeri de 1,055.10-31 J.s dir.
4166plastik akışCamlaşma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara ısıtılmış bir plastik malzemenin eriyip sıvı hale geçmesi ve bu yüksek viskozitedeki sıvının gösterdiği akış. Viskoz akış.
4167plastiklerIsı ya da basınç etkisiyle yumuşatılıp çeşitli yöntemlerle biçimlendirilebilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay ya da doğal, çoğunlukla organik özdekler.
4168plastikleştiriciSert plastiklere ilave edilip onları yumuşak, işlenebilir, kalıplanabilir hale getiren katkı maddesi. Örn Trikresil fosfat PVC'ye ilave edildiğinde ürünü yumuşak ve kauçuğumsu yapar.
4169plastiklikMekanik gerilim altında uğradığı biçim değişimini, bu etki kalktıktan sonra da sürdürme özelliği.
4170platinSembolü Pt, atom numarası 78 ve atom kütlesi 195,08 g olan mücevher yapımında, laboratuvar malzemesi yapımında, termoçift ve katalizör olarak (örnek otomobil egzostlarından çıkan kirliliklerin yükseltgenmesi) kullanılan üçüncü periyot geçiş elementi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir