Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4381schweitzer belirteciSelülozu çözmede kullanılan bakır-II-hidroksit'in amonyaklı çözeltisi.
4382seçicilik faktörü[ seçicilik faktörü, α ] Bir kromatografik kolonda, iki alıkonan tür için, dağılma oranlarını içeren (KA, KB) bir kesir.
4383seçicilik katsayısı[seçicilik katsayısı, kH,B] Doğrudan potansiyometri eşitliğinde bozucu etkilerle ilgili bir terim.
4384seçim kurallarıBir elektronun enerji seviyeleri arasında yapabileceği muhtemel geçişleri kontrol eden, dalga mekaniğinin önemli kuralları.
4385sedatifbk. uyarıcı
4386sekiz değerlikliDeğerliğin sekiz olması hali
4387sekiz yüzlüsekiz yüzü bulunan kristal geometrisi.
4388sekiziiDeğerlik elektronlarından sekiz tanesinin oluşturduğu, kimyasal etkinliği olmayan bir yörünge.
4389sekizli kuralıKalımlı bileşiklerde, bir atomla birleşebilecek elektron sayısının en çok sekiz olduğunu belirten kural.
4390selenaBir halkalı bileşik içinde selenyumun bulunduğunu belirten ön ek.
4391selenatM2SeO4 gibi selenin +6 değerlikli olduğu bir anyon.
4392selenik asitFormülü H2SeO4.nH2O, e.n. 58 °C olan, suda çözünen, selenatları oluşturan, renksiz prizma şeklinde kristallere sahip, selenatları oluşturan bir madde.
4393selenil klorürbk. selenyum oksiklorür
4394seleninik asitBenzenselenik asitde (PhSeO2H) olduğu gibi -SeO2H köküne sahip organik bileşik.
4395seleninilSeleninil klorürde,veya selenyum oksiklorürde (SeOCl2) olduğu gibi SeO- kökü .
4396selenino-(HO)OSe- kökünü belirten bir ön ek.
4397selenitFormülü MeSeO3 olan bileşikteki gibi, selenyumun +4 değerlikli olduğunu belirten bir anyon.
4398seleno-1.Selenyumun iki değerli halini belirten sülfo gibi bir ön ek. 2.Bir organik bileşikte oksijen yerine selenyumun geçtiğini belirten bir ön ek.
4399selenofenk.n. 110 °C olan, suda çözünmeyen, tiyofene benzeyen ve havada mavi alevle yanarak selenyum oluşturan renksiz bir sıvı. Selenofuran.
4400selenofuranFormülü SeC4H4, k.n. 110 °C olan, suda çözünmeyen, tiyofene benzeyen ve havada mavi bir alevle yanarak selenyuma dönüşen renksiz bir sıvı. Selenofen.
4401selenöz asitFormülü H2SeO3 olan suda çözünen, selenitler oluşturan, sıcakta bozunan, renksiz kristallere sahip bir madde.
4402selenöz oksitFormülü SeO2 olan selenyum dioksit.
4403selenürİki eksi değerli, selenyumun organik veya inorganik (Me2Se) bileşiği.
4404selenyumSimgesi Se,atom kütlesi 78,96 g, atom numarası 34 olan kükürt grubunun metalik ve ametalik özellikler gösteren bir elemanı. Çeşitleri 1.Metalik, gri, heksagon, e.n. 217 °C, k.n. 685 °C olan, suda çözünmez, eterde çözünür. 2.Kristal kırmızı, monoklinik kri
4405selenyum oksiklorürFormülü SeOCl2, e.n. 10 °C olan renksiz bir sıvı.
4406sellodekstrinSelülozun derişik mineral asitlerle uzun süre etkileşimi sonucu oluşan ve selülozun suda çözünen ve alkolle çöktürülen bileşeni.
4407seluloitBir terpen olan kamfor ve alkolden elde edilen , ilk plastik maddelerden biri olan kısmen nitratlanmış seluloz yapısında , elastik , çok sağlam ve çok yanıcı bir malzeme.
4408selüloz(C6H10O5)n bitkilerin, glikozu dirilkimyasal tepkimelerle çoğuzlaştırmasıyla oluşan, işleyimde yaygın olarak kullanılan bir karbonhidrat.
4409selüloz asetatYaklaşık 60-97 °C arasında yumuşayan ve 260 °C’de eriyen selülozun asetik asit esteri olan beyaz pulcuklar veya toz halinde, termoplastik bir reçine.
4410selüloz asetat butirat esteriSaflandırılmış selulozun asetik asit ve butirik asit ve bu asitlerin anhidritleri karışımları ile muameleri sonucunda oluşan seluloz esteri,su adsorpsiyonu az olan, beyaz, palet veya tanecikler halinde termoplastik bir reçine.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir