Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4471sıcaklıkölçerIsı alıp veren bir dizgeye değdirildiğinde, oylum, direnç gibi özelliklerinin yalnız birini değişitirerek dizgenin sıcaklığını saptamaya yarayan gereç.
4472sıcaklıkölçümDizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.
4473sık istiflenmeBir kristal yapıda atomların, verilen bir hacim içinde en fazla sayıda kullanacak şekilde düzenlenmesi. Yüzey merkezli kübik sistem ve düzgün sekiz yüzlü kübik sistemde atomlar sık istiflenmiştir.
4474sıkdizimÖrütleri oluşturan atomların birbirine en yakın konumlarda bulunmak üzere uzayda diziliş türleri.
4475sıkışırlık Özdeklerin basınç etkisiyle oylumlarını azaltma niteliği.
4476sıkışırlık çarpanıGerçek gazların, düşünsel, gaz denkleminden sapmalarını belirten düzeltme çarpanı.
4477sıkışmazlıkHacim veya şekilde herhangi bir değişme olmaksızın basınca karşı koyabilme.
4478sıkıştırılabilirlikMaddelerin yüksek basınca gösterdikleri dayanıklılık, direnç.
4479sıkıştırılamaz hacimGaz kanunlarına göre gazın sıkıştırılamayan hacmi (gaz moleküllerinin toplam hacimleri) yani Van der walls eşitliğindeki b değeri.
4480sıkıştırılmış gazKarbondioksit gibi yakıt gazları silindir şeklinde çelik bir tüpte yüksek basınçta muhafaza edilen gaz.
4481sıklık Dönemli olayların birim zamandaki yinelenme sayısı.
4482sınır1. Olaylar ve süreçlerde kimi niteliklerin ulaşacağı düşünülen son nicellik değeri. 2. (İng. boundary) Evreleri birbirinden ayıran yüzey.
4483sınır akımı[sınır akımı, is] Doğrusal taramalı polarografide difüzyon akımı ile eş anlamlı bir terim.
4484sınır akımı yoğunluğuUygulanan gerilimin değiştirilmesiyle değişmeyen ya da az değişen akım yoğunluğu.
4485sınır eşdeğer iletkenlikSeyreltmeyle değişmeyen en büyük iletkenlik değeri.
4486sınır iletkenlikBir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenliği.
4487sınır molar iletkenlikSeyretmeyle değişmeyen en büyük molar iletkenlik değeri.
4488sınır potansiyeli[sınır potansiyeli, Es] Bir cam membran elektrodun yüzeylerinde gelişen iki potansiyelden kaynaklanan potansiyel farkı
4489sınır tabakasıAkışkan kuvvetlerin ihmal edilmediği ve hareket etmeyen nesnenin hemen yanında olan yaklaşık 50-100 µm kalınlığında ince sınır tabakası.
4490sınırlayıcı eğriBir grafikte iki faz arasındaki sınırı belirleyen çizgi.
4491sıvıMoleküllerin bir birlerine göre devinim yapabildikleri, ancak tektürel yapışma kuvvetleri etkisiyle değişmeyen oylumu bulunduğu kabın biçimiyle sınırlanmış, özgün nitelikleri olan evre.
4492sıvı - sıvı kromatografisiDurgun fazın bir destek katısına tutturulduğu sıvı ve hareketli fazın sıvı olduğu ve dağılma kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü
4493sıvı asıltıBirbiri içinde çözünmeyen ya da az çözünen iki sıvıdan birinin öteki içinde küçük damlacıklı dağılması.
4494sıvı eğrisiKatı-sıvı ya da gaz-sıvı durum çizgelerinde, sıvı bölge ile çoktürel bölge sınırını belirleyen çizgi.
4495sıvı hava-196°C ye değin soğutma işlemlerinde kullanılan, soluk mavi renkli, sıvılaştırılmış hava.
4496sıvı -katı kromatografisiDurgun fazın katı ve hareketli fazın sıvı olduğu ve adsorpsiyon kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.
4497sıvı örütlerDonma noktası üstündeki beili sıcaklık aralığında, örütler gibi dış etkilere karşı yönseme gösteren uzun ve bakışımsız kimi moleküllerden oluşan sıvılar.
4498sıvı pompasıKapalı bir sistemde sıvının belli bir basınçta akmasını sağlayan pompa.
4499sıvı sarılım Çözünen atom, molekül, yükün ya da asıltıl taneciklerin yüzeylerinde çözücü moleküllerinin, tutunmaları ya da bağlanmaları.
4500sıvı sileksSu camı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir