Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4981toryumSimgesi Th, atom numarası 90, atom kütlesi 232,038 g, yoğunluğu 11,3 g/mL, e.n 1750 °C III B grubu elementi olan hava ile temasında oksitlenen, bileşiklerinde 4 yükseltgenme basamağı bulunan, fotoelektrik hücrelerde, xışınları tüplerinde ve magnezyum ile
4982tozKatıların fiziksel etkilerle ufalanması sonucu oluşan, tane irilikleri yaklaşık bir mikron büyüklüğünde parçacıklar.
4983toz toplama kabıHavanın cam bir tüpten hızla geçirildiği ve nemli bir cam tabaka üzerinde mikroskopla sayım yapıldığı havadaki tozu toplama kabı.
4984toz tutucuFırından çıkan gazların akım yönünün ani olarak değiştirilmesi ile gazın tozdan uzaklaştırıldığı kısım.
4985transaktinit elementlerPeriyodik çizelgede atom numarası 103’den büyük olan elementlere verilen genel ad.
4986transduserbk. sinyal çevirici
4987transistörElektrik sinyallerini ölçmede veya yükseltmede kullanılan, ısı ve gürültü oluşturmayan, yarı iletkenden yapılmış bir alet.
4988transmütasyonÇekirdek reaksiyonu sonucu, bir elementin diğerine dönüşmesi.
4989transuranik elementlerPeriyodik çizelgede uranyumdan sonra gelen ve Neptünyum (Z: 93) dan başlayıp en son keşfedilen Unilenyum (Z: 109)a kadar uzanan, yapay yollarla üretilen kararsız elementlere verilen genel ad.
4990treoninFormülü Me.CHOH.CH(NH2)COOH olan insan vücudunun gelişimi için gerekli olan bir aminoasit. 2-amino-3-hidroksibütanoik asit,
4991tri- Üç sayısını belirten ön ek.
4992tri(2-hidroksietil)amin, teabk. trietanol amin
4993triakontanMolekül formülü C30H62, bağlı molekül kütlesi 422,8 ve e.n. 66 °C olan ve Qenenthe crocata (umbelliferae)’nın köklerinden elde edilen katı bir madde.
4994triakontanolMolekül formülü C30H61OH, bağıl molekül kütlesi 438,8 g, e.n. 87 °C olan, renksiz, iğne kristaller şeklinde bulunan, mirisil alkol olarak da adlandırılan, birçok bitki mumlarından elde edilen, suda çözünmeyen bir alkol.
4995triallilaminMolekül formülü N(C3H5)2, bağıl molekül kütlesi 137,1 kaynama noktası 150 °C olan renksiz bir yağ.
4996triaminMolekülünde üç tane NH2 grubu bulunan bir bileşik.
4997triaminobenzenMolekül formülü C6H3(NH2)3, bağıl molekül kütlesi 123,2 , 1,2,3 ~ izomerinin e.n. 103 °C, k.n. 330 °C ve 1,2,4 ~ izomerinin e.n. ise 97 °C, k.n. 340 °C olan, epoksi reçinelerde yaygın olarak kullanılan ,suda, alkolde veya eterde çok çözünen bir madde.
4998triamorfÜç farklı tip kristal halinde kristallendirilebilen madde.
4999triamsinolon asetonürMolekül formülü C24H31O6F, bağıl molekül kütlesi 434,5 olan, adkortil, aristokort, kenalog olarak da adlandırılan, beyaz kristaller halinde bulunan, suda hafifçe çözünen bir madde.
5000triamterenMolekül formülü C12H11N7, bağıl molekül kütlesi 253,2 olan, 2,4,7-triamino-6-fenilpteridin olarak da adlandırılan, sarı kristaller halinde bulunan, suda hafifçe çözünen, genellikle kalp yetmezliği ve edama rahatsızlığında kullanılan bir bileşik.
5001triasetatMolekülünde üç asetat kökü (CH3COO-)3 bulunan bileşik.
5002triasetil gliserinbk. triasetin
5003triasetinFormülü (CH3COO)3C3H5, yoğunluğu 1,161 g/mL, k.n. 258 °C olan, katı yağlardan saflaştırılarak elde edilen, suda az, alkolde ve eterde çok çözünen sıvı bir yağ.
5004triasetonaminFormülü C9H7ON, bağıl molekül kütlesi 155,2, ve k.n. 205 °C olan bir sıvı.
5005triazamilbk. triazano
5006triazanFormülü NH2NHNH2 olan, prozan olarak da adlandırılan azot hidrürler.
5007triazanilbk. triazin
5008triazanoTriazan bileşiğinden bir H atomu uzaklaştırılmasıyla (H2NHNH-) geride kalan kök.
5009triazenFormülü H2N:NH olan ve yapısında çift bağ bulunan azot hidrürler.
5010triazinFormülü C3H3N3, mol kütlesi 81,1 g olan, heterosiklik bileşikler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir