Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5041trietilakonitatFormülü C2H5OOCCHC(COOC2H5)CH2COOC2H5, yoğunluğu (25 °C’da) 1,096 g/mL, kırma indisi (26 °C’da) 1,4517, k.n. (5mmHg’da) 155 °C olan, plastikleştirici olarak kullanılan, yanıcı sıvı bir madde.
5042trietilaminFormülü (C2H5)3N, k.n. 89,7 °C, d.n. 115,3 °C, yoğunluğu 0,7293 g/mL, açık kapta parlama noktası 6,67 °C olan, suda ve alkolde çözünen, kuvvetli amonyak kokulu, alevlenebilir, patlayıcı, renksiz sıvı bir madde.
5043trietilarsinFormülü (C2H5)3C6H3, mol kütlesi 162 g, k.n. (735 mmHg’da) 140 °C olan, alkolde çözünen renksiz bir sıvı.
5044trietilen glikolFormülü HO(C2H4O)3H, yoğunluğu 1,1254 g/mL , kaynama noktası 287,4 °C, parlama noktası 176,6 (kapalı kap), d.n. 7,2 °C olan, suda çözünen, yanıcı, su çekici, renksiz, kokusuz, sağlığa az zararlı bir sıvı.
5045trietilen glikol didekanoatFormülü C9H19COO(C2H4O)3OCC9, yoğunluğu 0,9584 g/mL, 20 °C’daki viskozitesi 28,6 cp olan, plastikleştirici olarak kullanılan, sağlığa az zararlı, yanıcı, renksiz sıvı bir madde.
5046trietilen glikol diklorürbk. triglikol diklorür
5047trietilmetilmalonaldehit diasetalbk. trietoksimetoksipropan
5048trietoksiheksanFormülü CH(OC2H5)2CH2CH(OC2H5)C3H7, yoğunluğu (20/20 °C) 0,8746 g/mL, k.n. (50 mmHg'da) 133 °C, d.n. 100 °C, parlama noktası 98,9 °C olan, suda çözünmeyen, yanıcı, sağlığa az zararlı, renksiz sıvı bir madde.
5049trietoksimetoksipropanFormülü (CH3)(C2H5O)CHCH2CH(OC2H5)2, yoğunluğu (25/4 °C) 0,9300 g/mL olan, yanıcı, renksiz sıvı bir madde.
5050trifanbk. spodümen
5051trifloroasetik asitMokekül formülü CF3COOH, k.n. 72,4 °C, yoğunluğu 1,535 g/mL, d.n. 15,25 °C olan, sağlığa zararlı, deriyi tahriş edici, alevlenmeyen, renksiz, kötü kokulu, su çekici sıvı bir maddde.
5052triflorostirenFormülü C8H5F3, k.n. 68 °C, d.n. -23 °C, kırma indisi 1,47, yoğunluğu 1,22 g/mL, dipol momenti 1,98 (D) olan monomer halde bir madde.
5053trigaminYoğunluğu 1,17 g/mL, %10'luk çözeltisinin pH değeri 9,5 nötralleştirme sayısı 208-210 olan, suda, etanolde, gliserinde çözünen, hidrokarbon çözücülerde çözünmeyen, beyazdan uçuk sarı renge kadar değişeen renklerde olabilen, hoş kokulu sıvı bir madde.
5054triglikol diklorürMolekül formülü Cl(C2H4O)2C2H4Cl, yoğunluğu 1,974 g/mL, parlama noktası 121 °C, k.n. 241,3 °C, d.n. 31,5 °C olan, suda çözünmeyen, sağlığa az zararlı, yanıcı, renksiz sıvı bir madde.
5055trigliseritGenel formülü CH2(OOCR1)CH(OOR2)CH2(OOR3) olan, hayvan, bitki ve deniz ürünlerinin özütlenmesinden elde edilen, yenilebilir yağların ve monogliseritlerin imalatında kullanılan, yağ asitleri ve gliserolden doğal olarak meydana gelen bir ester.
5056trigonalAralarında dik açılar bulunan üç eksenden ikisi eşit ve biri farklı olan bir kristal sisteminin adı.
5057triheksil fosfitMolekül formülü (C6H13O)3P, yoğunluğu 0,897 g/mL, parlama noktası 160 °C olan, çoğu organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen, çok yavaş olarak hidrolizlenen, böcek öldürücülerde, yağlama yağlarında kullanılan, özel kokulu renksiz sıvı bir madde.
5058triheksilen glikol biboratMolekül formülü (C6H12O2)3B2, yoğunluğu 0,982 g/mL, k.n. 314-326 °C, kırma indisi (25 °C’da) 1,4375, parlama noktası 173,9 °C olan, çoğu organik çözücülerde çözünen, suda yavaş olarak hidrolizlenen, sağlığa az zararlı, renksiz sıvı bir madde.
5059trihidrik alkolÜç hidroksil grubu bulunan alkol.
5060trihidroksietilamin oleatMolekül formülü (HOCH2CH2)3NHOOCC17H33 olan yüzey aktif bir madde.
5061trihidroksietilamin stearatMolekül formülü (HOCH2CH2)3NHOOCC17H35, yoğunluğu 0,968 g/mL, 25 °C’daki %5'lik sulu çözeltisinin pH değeri 9, e.n. 43 °C olan, kozmetik ve ecza sanayiinde kullanılan, metil alkol, etil alkol ve yağlarda çözünen, krem renkli, muma benzer katı bir madde.
5062triizobütilalüminyumFormülü [(CH3)2CHCH2)]3Al, yoğunluğu 0,7876 g/mL, d.n. 5,6 °C olan, suyla asitle , alkollerle, aminlerle ve halojenlerle reaksiyona giren, sağlığa oldukça zararlı, dokuyu tahrip eden, parlayıcı, renksiz, sıvı bir madde.
5063triizobütilenİzobütilenin polimerleşmesiyle hazırlanan (C4H8)3 formülünün, izomerlerinin bir karışımı olup, bağıl yoğunluğu 15 °C, kaynama aralığı 175,5-178,9 °C olan sıvı bir madde.
5064triizooktil fosfitFormülü (C8H17O)3P, yoğunluğu 0,891, parlama noktası 196 °C olan genellikle organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen, insektisitlerde yağlama yağlarında kullanılan, özel kokulu, yanıcı, renksiz sıvı bir madde.
5065triizooktiltrimellitatFormülü C6H3 (COOC8H17)3, yoğunluğu 0,992 g/mL, damıtma aralığı (%5-%95) 272-286 °C kırma indisi (23 °C’de) 1,4852 olan, suda çözünmeyen, plastikleştirici olarak kullanılan berrak sıvı bir madde.
5066triizopropanolaminFormülü N(C3H6OH)3, yoğunluğu 0,9996 g/mL, e.n. 45 °C, k.n. 305 °C, viskozitesi (60 °C’da) 1,38 poise, açık kapta parlama noktası 160 °C olan, cildi ve gözleri tahriş eden, yanıcı, beyaz katı kristal halde bir madde.
5067triizopropil boratFormülü [(CH3)2CH]3BO3, kaynama noktası 138 °C-140° C, d.n. -59 °C yoğunluğu 0,8138 g/mL, kapalı kapta parlama noktası 27,7 °C olan, parlayıcı, sağlığa zararlı, renksiz sıvı bir madde.
5068triizopropil fosfitFormülü [(CH3)2CH]3PO3, yoğunluğu 0,914 g/mL, açık kapta parlama noktası 73,9 °C olan, genel olarak organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen, özel kokulu, renksiz sıvı bir madde.
5069trikaprilinFormülü (C7H15COO)3C3H5, bağıl molekül kütlesi 470,7, yoğunluğu 0,954 g/mL, e.n. 8 °C olan, suda çözünmeyen renksiz sıvı bir madde.
5070trikaproinFormülü (C5H11COO)3C3H5, mol kütlesi 386,5 g ,bağıl yoğunluğu 0,988 g/mL olan, suda çözünmeyen renksiz sıvı bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir