Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31adyabatikIsı alışverişi olmayan bir değişiklik.
32adyabatik sistemÇevresi ile ısı dışındaki diğer enerji alışverişlerini yapan, madde miktarı sabit olan sistem.
33aerosolGaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistem.
34agar agarÖzellikle Asya denizlerinde yaşayan çeşitli kızıl su yosunlarından çıkarılan jelatinimsi bir polisakkarit.
35agar-agar jeliGelidium türlerinden, Hint ve Pasifik okyanuslarından elde edilen, jelatin yerine emülsiyon yapmada süt ve kremleri kıvamlı hale getirmede bakteri kültür ortamı olarak kullanılan, su ile sıcakta çözünen, soğukta şişerek jelleşen bir madde.
36agatFormülü SiO2 olan renkli tabakalardan veya bulutlardan oluşmuş yarı değerli taş ve süs eşyası olarak, bilyalı değirmenlerde çakıl yerine ve kimyasal terazilerde bıçak ucu olarak kullanılan bir kuvars çeşidi.
37ağartıcıSO2, CL2, H2O2 ve CaCLO2 gibi ağartma görevi yapan yükseltgen ya da indirgen.
38ağartmaDoğal katışkıların fiziksel ya da kimyasal aracılarla giderilmesi sonunda rengin açılması, aklaşması.
39ağı1. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek. 2. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan özdek. 3. Bir tezgenin etkinliğini azaltan ya da yok eden özdek.
40ağılıBir canlı ya da cansız özdek üzerinde ağı etkisi yapan (özdek).
41ağır1. Hafif olmayan. 2. Miktarca çok olan. 3. Ağır asitler: Sülfürik, Hidroklorik ve Nitrik asitler gibi büyük miktarlarda kullanılan. 4.Ağır Kimyasal maddeler: Klor alkali, sülfürik ve nitrik asitler gibi büyük miktarda üretilen kimyasal maddeler. 5.Ağır Hi
42ağır hidrojenbk. döteryum.
43ağır metallerGörüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, bakır, demir, altın ve gümüş gibi, özgül ağırlıkları genellikle 4 gr/cm³den büyük olan metaller.
44ağır suD2O yapısında hidrojen yerine döteryum içeren su. (molekül ağırlığı: 20,03 normal kaynama noktası: 101,42°C.)
45ağırlık titrimetrisiGravimetrik titrimetri ile eş anlamlı olan bir titrasyon yöntemi.
46ağırlıköıçümÖzdekleri oluşturan kimi bileşenlerin niceliklerini, özel ayıraçlarla çöktürüp kuruttuktan sonra tartarak saptama yöntemi.
47ağırlıksal çözümlemeÖzdeklerin kimyasal bileşimlerini, ağırlıkölçüm yoluyla nicel olarak belirleme yöntemi.
48akaroit reçinesiAvustralyada yetişen Xanthorrhoca hastilas ağacından elde edilen sarı renkli reçine.
49akaryakıtGazyağı, mazot, benzin vb. sıvı yakacaklara verilen genel ad.
50akımElektrik yükünün aktarım hızı.
51akım denetleciElektrikle ayrışım devresine belirli ve saptanmış akım verebilen aygıt.
52akım verimiBir elektrotta gerçekleşen elektrokimyasal değişimin, Faraday yasasına göre kuramsal olarak gerçekleşmesi gerekene oranı.
53akım yoğunluğuBir elektrot yüzeyinin birim alanından aktarılan akım.
54akım-gerilim eğrisiÇeşitli elektrokimyasal yöntemlerde ölçülen akım büyüklüklerinin gerilime karşı çizilmesiyle elde edilen eğri.
55akımölçerElektrik akımının yeğinliğini ölçen ve ölçeğinde akım büyüklüğünü amper biriminde gösteren aygıt.
56akımölçümsel eşdeğerleyimPolarografi yöntemiyle eşdeğerleyim yapılırken, akım yeğinliğini, eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme yöntemi.
57akım-potansiyelölçümÇeşitli elektrikle ayrışım işlemlerinde elde edilen akım-gerilim eğrilerinin değerlendirilmeleri yöntemi.
58akıntı potansiyeli Bir sıvının bir kılcal boru dizgesinden akışı sırasında oluşan potansiyel.
59akışAkıcı özelliği olan özdek ya da erkenin yer değiştirme olayı.
60akış çizgesiBir süreçte, işlemlerin dizisini ve birbirine bağımlılığını gösteren çizgisel anlatım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir