Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571bizmutSimgesi Bi , atom numarası 83, mol kütlesi 208,98 g olan , asitte çözünen, doğal olarak sülfürleri şeklinde bulunan, düşük erime noktalı alaşım üretiminde, bileşikleri ilaç yapımında kullanılan, suda çözünen tuzları sağlığa zararlı olan, pembe renkte, güm
572bizmut iyodürFormülü BiI3, mol kütlesi 589,76 g, e.n. 408 °C olan , suda çözünmeyip, potasyum iyodür çözeltisinde çözünen, gri kristal yapılı bir madde.
573bizmut klorürFormülü BiCl3, mol kütlesi: 315,5 g, e.n. 232 °C olan , suda çözünmeyen beyaz kristal yapılı katalizör olarak kullanılan bir madde.
574bizmut kromatFormülü Bi2(CrO4)3 olan , tıpta kullanılan, suda çözünen, beyaz pul şeklinde toz bir madde.
575bizmut nitratMol kütlesi 485,1 g , yapısında 5 mol kristal suyu (Bi(NO3)3.5H2O) olan, suda çözünen ve mikrop oldürücü olarak kullanılan beyaz renkli, triklinik yapıda, bir madde.
576bizmut sülfatFormülü Bi2(SO4)3, mol kütlesi 706,2 g olan , beyaz kristal yapılı, toz halinde, suyla temasta veya ısıtılınca bozunan bir madde.
577bizmut sülfürFormülü Bi2S3, mol kütlesi 514,2 g olan , suda çözünmeyen, ısıtılınca bozunan, kahve renkli rombik kristal yapılı veya toz halinde bir madde.
578bizmut tannatBizmut hidroksit üzerine tannik asidin etkisiyle oluşan sarı renkli toz halinde, suda çözünmeyen ve mikrop öldürücü olarak kullanılan bir madde.
579bizmut tartaratFormülü Bi2(C4H6O3)3.6H2O, mol kütlesi 970,0 g olan , suda ve gliserinde çözünmeyen, beyaz toz halinde bir madde.
580bizmut tellürürFormülü Bi(STe)2 olan bir mineral, gri altıgen kristalli olup, termo elektrik soğutmalardaki yarı iletkenlerde kullanılan bir madde.
581bizmut zehirlenmesiBizmutun canlı organizma tarafından alınması sonucu meydana gelen zehirlenme.
582bizmutitFormülü (BiO)2CO3.H2O olan , yeşil renkli, doğal bizmut karbonat.
583blagden yasasıBir tuz çözeltisinin donma noktasındaki düşmenin çözünmüş madde derişimiyle doğru orantılı olduğunu gösteren yasa.
584bleeker yöntemiElektroliz işlemiyle vanadyum bileşiklerinin indirgenmesi.
585blendbk. çinko blendi
586blenderKuru numuneleri kıyarak karıştırmak için kullanılan bir cihaz.
587bobinTel sarmak için kullanılan makara.
588bodvin deneyiŞeker kamışı ve kaynamakta olan HCl’in susam yağı ile kırmızı bir renk vermesi.
589bodvin tepkimesiDerişik HCl ve SnCL2 ile kırmızı renk veren bitkisel yağlar için yapılan bir deney.
590boğucu gazYanardağ veya maden ocağı gibi yerlerde çıkan tehlikeli gaz.
591bohçaİplik veya kumaşın ticari birimine verilen ad.
592bolometreSiyah bir cismin iletkenliğindeki değişimlerden çok az miktardaki radyasyon enerjisini ölçebilen elektrikli bir cihaz.
593bomba kalorimetresiYakıt olarak kullanılan maddelerin kalori değerlerini ölçmek için kullanılan alet.
594bome derecesiDerişimi ifade etmek için kullanılan kuramsal bir terim. Teknikte derişimi ölçme özel bomemetrelerle yapılır. Bome derecesiyle verilen çözeltilerin yüzdelerine geçmek için matematiksel bir bağıntı yoktur.
595borSimgesi B, atom numarası 5, atom kütlesi 10,81g olan kristal şekli çok sert, renksiz, dörtgen kristal yapıda, asit ve bazlarda çözünmeyen, metalik şekli endüstride katalizör olarak, metalürjide sertlik vermek üzere kullanılan, nötronları soğurduğu için at
596bor hidrürlerFormülü BH3, mol kütlesi 13,84 g veya formülü B2H4, mol kütlesi 27,7 g olan , alkolde bozunan renksiz bir gaz.
597bor karbür2500 °C’de kok kömürü ve B2O3’den elde edilen, formülü B4C, yoğunluğu 2,6 g/mL , sertliği 9,3 , e.n. 2350°C ve k.n. 3500°C olan, çok sert olduğundan çok sert malzemelerin kesilmesinde kullanılan, oda sıcaklığında kimyasal maddelere karşı çok dayanıklı , s
598bor klorürFormülü BCl3, mol kütlesi 117,2 g, yoğunluğu 1,43 g/mL olan, renksiz, suda bozunan bir madde.
599bor minaralleriBoraks Na2B4O7.10H2O, uleksit Na2B4O7.Ca2B6O11.16H2O ve borokalsit CaB4O7.4H2O gibi meneraller.
600boraksNa2B4O7.10 H2O doğal sodyum borat. (Cam, emaye, çömlekçilik ürünleri, temizleyiciler, roket yakıtları ve böcek öldürücülerin yapımında kullanılır.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir