Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
781çinko kaprilatFormülü Zn(C8H15O2)2, e.n. 136 °C olan, kaynar suda hafifçe, kaynar alkolde tamamen çözünen, nemli atmosferde kaprilik asit vererek bozunan, mantarla mücadeledeki ilaçlarda kullanılan, amonyum kaprilat çözeltisinin çinko sülfatla çöktürülmesiyle elde edil
782çinko karbonatFormülü ZnCO3, yoğunluğu 4,42-4,45 g/mL olan, 300 °C’de karbon dioksit açığa çıkaran, asitlerde, alkalilerde ve amonyum tuz çözeltilerinde çözünen, suda çözünmeyen, seramiklerde, kozmetiklerde, losyonlarda, ilaçlarda, çinko tuzlarında, alev sıcaklığına ma
783çiy noktasıHavadaki su buharı basıncının, doygun buhar basıncına eşit olduğu noktadaki havayuvar sıcaklığı.
784çizelgeBirbiriyle ilgili verilerin toplu ve düzenli sunumu.
785çizgi kaynağıAtomik spektroskopide, analitin karakteristik çizgisini yayan bir ışın kaynağı. Önemli bir ışın kaynağı oyuk katot lambasıdır.
786çizgi spektrumuUyarılmış bir atomun yaydığı çeşitli dalga boylarını içeren ve sürekli olmayan spektrum.
787çoğuzYinelenen yapısal kümelerin oluşturduğu, yüksek molekül ağırlıklı bileşikler, dev moleküller.
788çoğuzlaşmaKimi öğe ya da yalın bileşiklerin, kendi aralarında tepkimeye girerek, daha yüksek molekül ağırlıklı bir tek büyük molekül oluşturmaları.
789çok değerlikliÜç veya daha fazla yükseltgenme basamağına sahip olma hali.
790çok halkalılarYapılarında birden çok halka içeren moleküller.
791çok saf subk. iletkenlik suyu
792çokbiçimlilikKimi öğe ve bileşiklerin iki ya da daha çok örüt oluşturmaları.
793çokdeğerlikli alkollerMoleküllerinde, birden çok hidroksil kökü bulunan alkoller.
794çokhalkalılarMoleküllerinde birden çok halkalı kümeler bulunan bileşikler. Örn. naftalin.
795çokirilikte dağılımBir ortamda dağılmış taneciklerin, değişik büyüklükte olması.
796çokkatmanYüze tutma olayında, tutunan özdek moleküllerinin üst üste birikmeleriyle oluşturdukları birden çok katman.
797çoktürelBirden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği.
798çoktürel tepkimeBir katı yüzeyinde gözlendiği gibi, iki evrenin arayüzeyinde oluşan tepkime.
799çoktürel ucaylıYük dağılımı tekdüze olmayan özdeğin niteliği.
800çökelekKimyasal bir tepkime sonucunda, çözeltide çözünmediği için katı olarak ayrılan ve tanecik büyüklüğü nedeniyle dipte toplanan özdek.
801çökeltibk. çökelek.
802çökeltmebk. çöktürme.
803çöktürmeKimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleri çöktürme olayı.
804çöktürme analiz yöntemleriBir çökelek oluşumu (nadiren çökeleğin kaybolması) ile ilgili gravimetrik ve titrimetrik yöntemler.
805çöktürme titrasyonuBir çözeltideki tayin edilecek türlerin titrant ile çok az çözünen bir bileşik oluşturduğu titrasyon türü.
806çöktürücüBir çözeltiye eklendiğinde az çözünen bir özdeğin oluşumuna yol açan kimyasal özdek ya da çözeltisi.
807çömlekKil ya da başka silikatlardan elde edilen ürünlere verilen genel ad.
808çözeltiÇözünen ve çözücüden oluşan tektürel, karışım.
809çözelti kısmıDaha büyük bir hacimdeki çözeltiden alınan belirli bir kısmın hacmi.
810çözeltinin ayarlanmasıGenellikle titrasyondan yararlanılarak, bir çözeltinin gerçek derişiminin bulunması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir