Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
871değirmenParçalanma, öğütme işlemlerinin yapıldığı cihaz.
872değişken akımBelirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı.
873değişken değerlikBir elementin değişik sayılarda, SO2 ve SO3 bileşiklerinde S atomunun farklı değerliklerde olduğu gibi, kovalent bağ yapabilme yeteneği.
874deiyonize suKullanma suyunun bir anyon ve katyon değiştiriciden geçirilmesiyle elde edilen iyonlarından arındırılmış su.
875dekstro laktik asitEnerji için glikojenin metabolizma tarafından kas dokularında üretilen, e.n. 26 °C olan, katı bir asit. Levo laktik asit Bacillus acidi levolactica'nın etkisiyle oluşan asit.
876dekstrozÜzüm şekerinin tecimsel adı.
877delikten yayınmaKapalı bir kap içindeki gaz moleküllerinin küçük bir delikten dışarı kaçması.
878delokalizeBir bölgeye yayılmış. Ör. delokalize elektronlar, bir molekülde bir çok atom üzerine yayılmış durumda olan elektronlar.
879delokalize molekül yörüngemsisiÜç ya da daha çok atomu içine alan yörüngemsi
880delta[ delta, Δ ] Kimyasal eşitliklerde tepkimenin yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini belirten bir simge.
881demir oksit kırmızısıbk. venedik kırmızısı
882denatürasyonBir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi.
883denel kimyabk. deneysel kimya.
884deneme kuruluşuYeni bir süreci denemek ereğiyle işleyim ölçülerinden küçük boyut ve sığada kurulmuş üretim yeri.
885deneme, yanılmaKabüllerin uygulanabilirliğinin denenmesi suretiyle kabüllerin doğruluğunu belirleme.
886deney tüpüİçinde kimi kimya deneyleri yapılan dar, uzun, bir ucu kapalı cam boru.
887deneylikEğitim ve araştırma amacıyla, bilimsel çalışmalarla denemelerin yürütüldüğü, yapımı donatımı uygulanan çalışma türüne göre düzenlenmiş yer.
888deneysel kimyaKuramsal görüşlerden çok gözlem ve deneylere dayanan, onlardan sağlanan bilgilerin toplaması, yorumlanmasıyla gelişmiş olan bilim dalı.
889denge durganıKimyasal dengedeki tepkimede, ürünlerin derişimleri çarpımının, tepkenlerin derişimleri çarpımına oranı. Bu nicelik,.. denklemiyle bulunur.
890denge molaritesiÇözünen bir türün, molaritesi ile eş anlamlı olan, dengedeki derişimi (mol/L veya mmol/mL).
891denge potansiyeliUcaylanmamış tersinir bir elektrotun potansiyeli.
892denge tepkimesibk. tersinir tepkime.
893deniz algıKurutulmuş şekli %1,6-3,3 azot, %1-2 fosfor pentaoksit, %15-20 potasyum oksit içeren bir gübre olan, alkali ve iyot kaynağı, Pasifik ve Atlantik kıyılarındaki büyük kahverengi deniz yosunları.
894denklemBir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü.
895denkleştirilmiş denklemAynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.
896denkleştirmeKimyasal tepkimelerde, ürün ve tepkenler arasındaki nicel bağıntıyı kurabilmek için yapılan işlem.
897depolarizörElektrik polarizasyonunu önleyen, elektrotları birbirinden ayıran gözenekli diyafram gibi.
898dereceli pipetLaboratuvarda kesinlikle belli hacimde sıvı almak için kullanılan, 20 °C veya 25 °C gibi sabit sıcaklıkta hacmi ayarlanarak derecelendirilmiş pipet.
899dereceli yuvakGenellikle sıvıların oylumlarını ölçmek için kullanılan derecelenmiş cam araç.
900derişikBirim çözelti oylumunda çözünme oranı çok olan (özdek).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir