Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1172elektrolitik iletkenlikBir elektrolit çözeltisinde direncin tersi, S.m (1 mho=1S, 1 mhom=100 S.cm). Elektriğin iyonların göç etmesi ile taşınması.
1173elektrolitik temizleme:Metal yüzeyinin elektrolitik temizlenmesi.
1174elektrolizKendiliğinden yürümesi mümkün olmayan bir kimyasal değişimin, çözeltiden veya erimiş tuz içinden, kontrollü potansiyel altında elektrik akımı geçirilerek zorla meydana getirilmesi işlemi.
1175elektroliz devresiİki veya üç elektrotlu bir sistemde, çalışma elektrotu ve referans elektrot arasındaki potansiyelin ayarlanmasını sağlayan bir doğru akım kaynağı ve potansiyel bölücüsü.
1176elektroliz hücresiElektroliz tepkimesi oluşturulan elektrokimyasal hücre.
1177elektromagnetik ışın gücüİkisi farklı olmasına rağmen çoğunlukla şiddet ile eş anlamlı olarak kullanılan, saniyede belirli bir alana ulaşan enerji.
1178elektromagnetik ışının absorpsiyonuIşının, atom ve moleküllerin uyarılmış hallerine geçmesine sebep olduğu işlem absorplanmış enerji, uyarılmış türler, temel hallerine dönerken ısı halinde kaybolur.
1179elektromagnetik ışının dalga özellikleriDalga özellikleri cinsinden tanımlanan ışının özellikleri.
1180elektromagnetik ışının tanecik özelliğiIşının küçük tanecikler veya enerji kuantları olarak davranması özellikleri.
1181elektromanyetikElektrik ve mıknatıslık olaylarının her ikisiyle de ilgili olan.
1182elektromanyetik ışımaGörünür ve görünmez her türlü ışınların tümünü içine alan genel terim.
1183elektromanyetik spektrumBütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışınım dizisine verilen ad.
1184elektrometreElektrostatik potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzenek.
1185elektromotor kuvvetBir elektrik akımının geçmesini sağlayan, ancak büyüklüğü devreden akım geçmezken volt olarak ölçülen kuvvet (emk).
1186elektromotor kuvvet dizisiM+n (sulu) + ne = M türünde tepkimeler için M+n yükünün etkinliği 1 olmak üzere ölçün hidrojen elektroduna karşı bağıl olarak ölçülmüş, imlerine, büyüklüğüne göre dizilmiş olan elektrot potansiyelleri dizgesi.
1187elektromotor kuvvet, emkBir pilin kutuplarının birinden diğerine 1 C’luk elektrik yükü akarken açığa çıkan enerji miktarı. Birimi volt’tur (1 V= 1 J/C).
1188elektronYükü 1,6022.10-19 Coulomb, kütlesi 9 .1096.10-28 g. olan ve atom çekirdeğinin çevresindeki erke düzeylerinde yer alan kalımlı temel parçacık.
1189elektron dağılımıAtomda elektronların yörüngemsilere (orbitallere) dağılışı.
1190elektron dönü yankılaşımÖzgür köklerdeki ortaklanmamış elektronların bir mıknatıs alanında üzerilerine düşen kimi ışınımlardan erke soğurmaları.
1191elektron ilgisiYüksüz bir atom ya da molekülün bir elektron almasıyla saldığı erke ile ölçülen nicelik.
1192elektron spin rezonansElektronun kendi ekseni etrafında dönme (spin) hareketinin, kuvvetli bir dış manyetik alanda iki ayrı enerji seviyesine sahip olması esasına dayanan spektroskopik teknik.
1193elektron spiniElektronların dönüşü + ½ ve - ½ olabilir zıt spinli elektronlara eşleşmemiş, aynı spinli elektronlara paralel spinli denir.
1194elektron volt1 elektronun, 1 voltluk potansiyel altında kazandığı enerji, 1 eV=1,602.10-19 J.
1195elektron yakalama1.İçteki bir elektron tabakasından bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla ortaya çıkan bir radyoaktif bozunma şekli elektron, çekirdekte bir protonu bir nötrona dönüştürmekte kullanılır. 2.Kararsız atom çekirdeğinin kararlı hale geçebilmek için
1196elektronegatiflikElementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliğ
1197elektronegatiflik farkıBirbirine bağlı iki atom arasında bağı polarlayabilme gücünü ifade etme şekli.
1198elektronikElektrik devrelerinde yarı iletkenlerin ve vakum tüplerinin kullanımı esasına dayanan bilim dalı.
1199elektronik geçişlerBir elektronun, bir elektronik halden uyarılmış bir elektronik hale veya tersine geçişi.
1200elektronik teraziKefenin pozisyonunun bir elektromagnetik alan tarafından kontrol edildiği bir terazi yüklenmiş kefeyi ilk durumuna getirmek için gerekli akım miktarı, kefedeki kütle ile orantılıdır.
1171elektrolitik hücreHücre reaksiyonun oluşması için dış bir enerji kaynağı gerektiren bir elektrokimyasal hücre.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir